PLANER
logotyp-prestige-eck

W świecie, który zalewa powódź nieistotnych danych, przejrzystość informacji to potęga.Yuval Noah Harari, 21 lekcji na XXI wiek

Menu

RÓŻNICE KULTUROWE W BIZNESIE. Jak radzić sobie z wielokulturowością w pracy zawodowej?

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Rozwój interpersonalny, Sprzedaż, zakupy

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

2 listopada 1972 roku Ludwig van Beethoven wyjechał z rodzinnego Bonn do Wiednia. Do celu dotarł 10 listopada tego samego roku. Ten odcinek dzisiaj można pokonać w kilka godzin i po załatwieniu sprawy wrócić w tym samym dniu do domu. Świat zmalał, biznes dzisiaj nie jest narodowy, ale międzynarodowy, globalny. Znajomość różnych kultur i sposobu, w jaki te kultury realizują zadania biznesowe jest podstawą osiągania sukcesu w tej dziedzinie.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką związaną z wieloma aspektami różnic kulturowych ważnych w realizowaniu zadań biznesowych.

Umiejętność zarządzania wielokulturowością pozwala na skuteczne, ale przede wszystkim bezproblemowe rozwiązywanie problemów wynikających z różnic pomiędzy krajami, firmami, zespołami międzynarodowymi. Warsztat pozwoli uczestnikom nabyć umiejętności z zakresu dochodzenia do kompromisu w środowisku międzynarodowym, poznania odmiennych stylów negocjowania, oraz umiejętnego zachowywania się w kontaktach międzynarodowych.

Uczestnik podczas szkolenia będzie miał okazję:

 • Poznać podstawy zarządzania zespołem wielokulturowym
 • Zaznajomić się z zasadami negocjacji w międzynarodowymi partnerami na przykładzie wybranych państw
 • Zapoznać się z podstawowymi elementami protokołu dyplomatycznego
 • Przeszkolić się w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach międzynarodowych
 • Rozwijać umiejętność zachowywania się w środowisku międzynarodowym
Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do:

 • Osób prowadzących i uczestniczących w procesach negocjacyjnych z międzynarodowymi klientami lub kooperantami
 • Pracowników administracji publicznej, którzy reprezentują instytucje na spotkaniach o charakterze międzynarodowym
 • Przedstawicieli organizacji pozarządowych, planujących rozwijać swoją działalność w środowisku wielokulturowym
 • Pracowników wiążących swoją przyszłość z pracą w organizacji międzynarodowej/globalnej
Program szczegółowy szkolenia

1. Podstawowe reguły zachowań w biznesie międzynarodowym

 • Gospodarz czy gość, czyje reguły są ważniejsze?
 • Zachowania w kulturach protransakcyjnych
 • Zachowania w kulturach pro partnerskich
 • Zachowania w kulturach monochromicznych
 • Zachowania w kulturach polichromicznych
 • Zachowania w kulturach ceremonialnych
 • Zachowania w kulturach nieceremonialnych
 • Zachowania w kulturach powściągliwych
 • Zachowania w kulturach ekspresyjnych
 • Zachowania indywidualistyczne a kolektywistyczne w różnych kulturach

2. Międzynarodowe negocjacje

 • Przygotowanie do negocjacji międzynarodowych – świadomość międzykulturowa
 • Strategie negocjacyjne stosowane w wybranych krajach
 • Style negocjacji: amerykańskie, azjatyckie, europejskie, australijskie
 • Techniki wykorzystywane w negocjacjach międzynarodowych
 • Błędy popełniane w negocjacjach międzynarodowych
 • Charakterystyka negocjatorów z różnych krajów (temperament, potrzeby, wartości i postawy negocjatorów)

3. Fazy negocjacji międzynarodowych

 • Negocjacje wstępne (diagnoza, zbieranie informacji, ustalanie formy negocjacji, agenda negocjacji)
 • Uzgadnianie ogólnej koncepcji negocjacji (ustalanie interesów, możliwych rozwiązań form zakończenia: umowa, kontrakt)
 • Ustalanie szczegółów negocjacji
 • Prowadzenie negocjacji

4. Bariery w negocjacjach międzynarodowych

 • Czas – stosunek do czasu i okres trwania negocjacji
 • Język negocjacji
 • Miejsce rozmów
 • System prawny i polityczny
 • Stosunek do zasad biurokracji
 • System ideologiczny
 • Wartości i normy kulturowe

5. Autoprezentacja i komunikacja w kontaktach międzynarodowych

 • Mowa niewerbalna wykorzystywana w różnych kulturach
 • Znaczenie i wartość słów w wybranych kulturach
 • Podstawowe błędy językowe wynikające z braku zrozumienia znaczenia oraz odmiennego interpretowania słów
 • Jak nie robić błędów w tłumaczeniu podczas rozmowy w obcym języku
 • Techniki wywierania wpływu w różnych kulturach

6. Elementy protokołu dyplomatycznego

 • Ceremonie i oficjalne uroczystości
 • Etykieta, czyli podstawy savoir vivre
 • Tytułowanie w korespondencji i rozmowie
 • Wykorzystywanie wizytówek
 • Znacznie ubioru w kontaktach międzynarodowych
 • Precedensja, czyli zasady pierwszeństwa

7. Korespondencja międzynarodowa

 • Zasady pisania listów oficjalnych
 • Zasady pisania listów półoficjalnych
 • Zasady międzynarodowej korespondencji elektronicznej
 • Zasady pisania dokumentów ceremonialnych

8. Organizacja i przebieg wizyt międzynarodowych

 • Rodzaje wizyt
 • Przygotowanie wizyty w Polsce
 • Przebieg wizyty w Polsce
 • Ceremoniały powitania i pożegnania
 • Zwyczaje i tradycje wizyt w wybranych krajach
Metody szkoleniowe
 • przykłady, ilustracje, studia przypadków – analiza
 • ogrywanie ról – praktyka zachowań wielokulturowych, praktyka negocjacji międzynarodowych
 • rozwiązywanie problemów – zespołowa analiza sytuacji
 • dzielnie się wiedzą – dyskusje, debaty
 • praca w grupach

Podczas zajęć prowadzący odwołuje się do metody ABL  

ACTIVITY  BASED  LEARNING

– uczenie w  oparciu  o  aktywność, metody  powszechnie  uznawanej  za najbardziej  odpowiednią  dla  szkoleń w zakresie biznesu i umiejętności praktycznych.

Nowoczesne techniki metody mają na celu wspomóc : „zakotwiczenie się” nowo poznanych umiejętności i kompetencji, przekształcając je w nawyki.
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

  Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: [email protected]

  Szkolenie dostępne na zamówienie

  zapraszamyP

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

  Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

  FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Konkurencyjne ceny

  Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
  Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


  DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


  ·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


  Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

  Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


  Tekst alternatywny


  Źródło: Nowa definicja MŚP


  Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

  Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
  Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

  aktualne usługi

  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

  Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

  Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

   

   

  Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

  Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

  – wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
  – znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
  – zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  – wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
  – wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
  – poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
  – uzyskanego wcześniej wsparcia

  Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

  Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

  SYLWIA JASIŃSKA
  – główny specjalista ds. organizacji szkoleń
  tel. (48) 32 738 51 91
  e-mail: Włącz javascript

  MAŁGORZATA KLIMAS
  – manager ds. kluczowych klientów
  tel. (48) 32 738 51 90
  tel. kom. 508 147 055
  e-mail: Włącz javascript

  Aleksandra Pomazanka
  – specjalista ds. projektów szkoleniowych
  tel. (48) 32 738 51 90
  e-mail: Włącz javascript

   

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania