PLANER

Ten, kto ciągle pyta ,,Dlaczego”, zawsze w końcu dowiaduje się ,,Jak”Nietzsche

Menu

PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY – PRESTIŻOWE SEMINARIUM MENEDŻERSKIE (2 DNI)

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Rozwój interpersonalny

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

1. Istota ,,Protokołu dyplomatycznego”, jego źródła, geneza nazwy
– Rozwój norm protokólarnych w ujęciu historycznym

2. Rola ,,Protokołu dyplomatycznego”
– w rozwijaniu przyjaźni i współpracy między państwami i organizacjami międzynarodowymi
– w działalności instytucji gospodarczych i innych, w skali krajowej
i międzynarodowej
– w funkcjonowaniu administracji państwowej i samorządowej
– w podnoszeniu kwalifikacji kadr
– w promocji firm i innych instytucji oraz tworzeniu ich wizerunku
(tzw. etykiety)
– w przestrzeganiu dobrych obyczajów w stosunkach między podmiotami, w podnoszeniu kultury pracy oraz kultury osobistej pracowników

3. Dziedziny działalności protokólarnej
– Precedencja protokólarna
– Zasady poprawnego traktowania innych instytucji (również partnerskich) oraz osób. Wpływ precedencji na utrzymanie kontaktów i współpracy z innymi firmami

4. Wizyty służbowe (krajowe i zagraniczne)
– Rodzaje i charakter wizyt
– Przygotowanie wizyt
– Czynniki determinujące przebieg i efektywność wizyt

5. Konsultacje i negocjacje
– Ich przygotowanie – jako ważny czynnik w pomyślnym ich zakończeniu
– Zasady umiejętnego prowadzenia rozmów, zwłaszcza negocjacji

6. Kontakty służbowe
– Rodzaje kontaktów
– Formy ich nawiązywania i rozwijania
– Rola biletów wizytowych w kontaktach i współpracy
– Kontakty jako instrument aktywności zawodowych

7. Aparycja
– Wymogi odpowiedniej prezencji kadr kierowniczych (menadżerskich) oraz innych grup pracowniczych. Ogólne zasady poprawnego wyglądu kobiet i mężczyzn
– Ubiory w codziennej działalności zawodowej
– Ubiory okolicznościowe (uroczystości, przyjęcia)
– Moda a eleganckie ubiory

8. Styl bycia
– Formy zachowań, postrzegania wobec przełożonych, podwładnych, współpracowników, klientów oraz innych osób
– Wpływ stylu bycia na kształtowanie wizerunku swej osobowości (opinii) w środowiskach zawodowych, społecznych i towarzyskich

9. Przyjęcie
– Rodzaje przyjęć
– Formy i terminy zaproszeń
– Przygotowanie i przebieg przyjęć
– Poprawne formy postępowania gospodarzy, gości i innych osób uczestniczących w przyjęciu
– Zasady obowiązujące przy stole
– Rola przyjęć w działalności zawodowej i w życiu osobistym osób

10. Formy i terminy wręczania kwiatów (w różnych sytuacjach i z różnych okazji)

11. Kontakty i współpraca z ośrodkami masowego przekazu

12. Zasady postępowania z dziennikarzami przy udzielaniu wywiadów, prowadzeniu konferencji prasowych, udzielaniu odpowiedzi na okolicznościowe (incydentalne) pytania dziennikarzy

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania