PLANER

Gdy przyjmujemy ludzi takimi, jakimi są, czynimy ich gorszymi, gdy natomiast traktujemy ich tak, jakby byli tym, czym być powinni, wydobywamy z nich to najlepsze, na co ich staćGoethe, poczytaj Efekt Pigmaliona

Menu

KULTURA FEEDBACKU W ZESPOLE – warsztat wprowadzający kulturę informacji zwrotnej wśród pracowników wszystkich szczebli

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Rozwój interpersonalny

Liczba godzin: 2

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Potrzeba feedbacku

 • Pracownicy wszystkich szczebli (nie tylko menedżerowie) zrozumieją potrzebę czystej, jasnej, konstruktywnej, bezemocjonalnej i rozwojowej informacji zwrotnej.

Pułapki oceny innych

 • Nauczą się nie oceniać „książki po okładce”. Doświadczą w praktyce jak często nasza ocena rzeczywistości (i innych) różni się od stanu faktycznego. Przez jakie nieuświadomione filtry dokonujemy oceny innych. I jakie są skutki takich błędów. Poznają narzędzia feedbacku zapobiegające takim błędom.

Kultura feedbacku

 • Uczestnicy szkolenia zrozumieją, że kultura feedbacku polega na jego jakości, częstotliwości i zdolności proszenia o informację zwrotną.

Narzędzia komunikacji

 • Uczestnicy uświadomią sobie (nieuświadomione dotąd) skutki „spontanicznej komunikacji” i jej wpływ na efekty informacji zwrotnej.

Formaty feedbacku

 • Uczestnicy poznają podstawowe, a przede wszystkim użyteczne formaty informacji zwrotnej (do zastosowania w różnych sytuacjach przyjmowania i udzielania feedbacku).

Trudne sytuacje

 • Uczestnicy przetrenują feedback w sytuacjach trudnych emocjonalnie, wymagających asertywności i kontroli emocji.
Adresaci szkolenia

Projekt skierowany jest dla kadry menedżerskiej wszystkich szczebli, specjalistów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi a także potencjalnych kandydatów na stanowiska menedżerskie.

Program szczegółowy szkolenia

I. Otwarcie szkolenia

 1. Cele, tematyka szkolenia oraz korzyści ze zmiany kultury informacji zwrotnej w zespole.

II. Dlaczego potrzebujemy kultury

 1. Wzajemna ocena – pułapki i zagrożenia
 • Trafność oceny
 • Jakie znaczenie ma obiektywizm feedbacku?
 • Czy nasza ocena sytuacji zawsze jest trafna?
 • Czy oceny nasze i innych ludzi się różnią? Dlaczego?
 • Postrzeganie samych siebie ale przede wszystkim postrzeganie innych)
 • Przykłady błędów oceny z doświadczenia Uczestników
 • Podsumowanie i omówienie błędów oceny
 1. Sprzężenie jakości informacji zwrotnej z efektami
 2. Dlaczego pracownicy nie lubią procesu wzajemnej oceny?
 3. Dlaczego potrzebujemy kultury feedbacku ?
 4. Wdrożenie kultury feedbacku– szanse i zagrożenia

III. Efektywna Komunikacja  – niewidzialny twórca kultury feedbacku

 1. Droga komunikatu
 2. Warunki dobrej komunikacji
 3. Aspekt informacyjny i relacyjny komunikacji
 4. Bariery komunikacyjne
 5. Unikanie nieporozumień poprzez zamykanie koła komunikacji
 6. Różnice indywidualne w procesie komunikacji – czym się różnimy, jak różnice w kodowaniu i dekodowaniu wpływają na jakość komunikacji
 7. Werbalne i niewerbalne aspekty komunikacji
 8. Pytania w fedbacku (rodzaje pytań i ich rola)
 9. Pytania w praktyce – ćwiczenie na zadawanie pytań otwartych
 10. Aktywne słuchanie, jako narzędzie budowania relacji i eliminowania barier komunikacyjnych
 11. Błędy w słuchaniu i ukryte założenia 
 12. Aktywne słuchanie w praktyce na bazie case study

IV. Jak formułować feedback

 1. Podstawowe zasady przekazywania feedbacku – podstawowe, praktyczne i użyteczne techniki feedbacku
 2. Feedback w praktyce – ćwiczenie w trójkach

V. Ja jako odbiorca informacji zwrotnej

 1. Dlaczego i jak prosić o feedback
 2. Jak przyjmować feedback
 3. Prośba o feedback – ćwiczenie w parach i na forum
 4. Przyjmowanie feedbacku

      –  Błędy:

 • Gromadzenie kontrargumentów
 • Usprawiedliwianie się
 • Odpowiadanie krytyką na krytykę
 • Reakcja prawidłowa:
 • Reakcja na krytykę „wprost”
 • Reakcja na krytykę uogólnioną
 • Reakcja na krytykę aluzyjną
 • Reakcja na „domyślną ocenę”
 • Reakcja na krytykę „Uwikłaną”

VI. Asertywność w służbie kultury feedbacku

 1. Wprowadzenie techniki odmawiania- asertywna odmowa
 • Trening asertywnego odmawiania
 • Techniki wspomagające asertywną odmowę
 • Cd treningu z pogłębioną trudnością emocjonalną
 • Włączmy element konsekwencji – zdarta płyta i zapowiedź sankcji
 • Cd treningu z włączonym elementem konsekwencji
 1. Asertywność w feedbacku: reagowanie na ocenę, emocje innych itp.
 • Techniki asertywnego reagowania na agresję
 • Stawianie granic
 • Technika panowania nad emocjami w konflikcie
 • Trening technik
 • Asertywność w egzekwowaniu ustaleń i podejmowaniu decyzji

VII. Jak zainicjować zmiany w zakresie feedbacku w zespole

 1. Jak zainicjować zmiany w zespole – dyskusja i prezentacja trenera
 2. Kontrakt z zespołem na bieżący feedback – ćwiczenie w grupach

VIII. Emocje – wróg na drodze kultury feedbacku

 1. Źródła i przebieg konfliktów
 2. Reakcje na sytuacje konfliktowe
 3. Sposoby rozwiązywania konfliktów
 4. Stanowiska i interesy stron

IX. Podsumowanie szkolenia

 1. Podsumowanie szkolenia i rundka wypowiedzi Uczestników
 2. Ewaluacja

Metody szkoleniowe

Szkolenia są interaktywne i wymagają dużego zaangażowania uczestników (do 80% czasu), co pozwala zastosować im poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach.

W trakcie warsztatów trenerzy stosują zasadę PBL (Problem Based Learning) pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów. Dodatkowo praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki:

 • ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość)
 • mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza)
 • ćwiczenie nowych technik przy zastosowaniu narzędzi projektowych (umiejętność)

Materiał teoretyczny ilustrowany jest wieloma przykładami z biznesu, filmami, studiami przypadków i bogatego doświadczenia biznesowego trenerów. Uczestnicy ćwiczą i odnoszą poznane treści do własnej organizacji.

W TRAKCIE SZKOLEŃ UCZESTNICY:

 • Dyskutują i komentują przedstawiane treści teoretyczne
 • Ćwiczą pożądane zachowania
 • Udzielają sobie nawzajem konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Wypracowują zasady współpracy i komunikacji
 • Otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionych sesji, poszerzające i pogłębiające omówione zagadnienia
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania