PLANER

Jeśli będziesz ciężko pracował nad swoim zajęciem, zarobisz na życie. Jeśli będziesz ciężko pracował nad sobą, zarobisz fortunę.Jim Rohn

Menu

KONFLIKT W FIRMIE – wyjątkowe warsztaty prowadzone przez 2 trenerów biznesu metodą coachingu prowokatywnego

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Rozwój interpersonalny

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Prestige eck„Nie wyobrażam sobie życia bez konfliktów. Firm bez konfliktów – też nie.
Konflikt – to świeżość, oddech i energia. To prawdziwa prawda i oczywista oczywistość. To również horror (a horrory kochamy!), adrenalina, ekscytacja, podniecenie. I emocje, bez których życie nie istnieje: wściekłość, smutek, obrzydzenie, żal, gniew i złość, a może i satysfakcja, radość i wolność…

Kochamy konflikty i nienawidzimy ich. Lękamy się i oczekujemy ich niecierpliwie. Sprzedawanie jest konfliktem. Negocjacje są konfliktem. Konflikt pokoleń mówi sam za siebie. Wszystko, co odróżnia ludzi od siebie, a zatem wszystko, jest detektorem konfliktu. Dobry konflikt bywa lepszy, niż skok na bungee, szybowanie na skrzydle czy spożywanie konserwy mięsnej. Kochamy sytuacje, kiedy ciśnienie krwi skacze w górę, energia rozsadza mięśnie, oddech przyspiesza do dwustu na minutę, a układ trawienny płata nam przecudne figle. Przecież bez tego żyć się nie da!

A z drugiej strony: załóżmy, że w firmie nigdy nie ma żadnych tarć, konfliktów, różnicy zdań, konfrontacji, polemik. Są za to: ciągły, szczery uśmiech i elegancja, radość, zgodność, otwartość, akceptacja wszystkiego, miłość do innych, wybaczanie, chwalenie, nagradzanie i awansowanie. Zamknij teraz oczy i wyobraź sobie swoja własna firmę, której przylepiamy ten anielski, sielankowy opis. I jak? Nie da się? A wyobrażasz sobie gazetę codzienną, w której nie ma krwi, sensacji, afer i tajemnic? Przecież nikt by tego nie kupił!

Tam, gdzie pojawiają się ludzie, konflikt tez doskoczy. Inaczej być nie może. I nie jest. Nie istnieją ludzkie zbiorowiska bez konfliktu, podobnie jak nie ma dwóch ludzi, którzy dokładnie tak samo postrzegają to samo zjawisko, zdarzenie, problem…”

Zapraszamy na warsztaty szkoleniowe, związane z ludzkimi, trudnymi zachowaniami, umiejętnościom radzenia sobie w takich sytuacjach oraz z zarządzaniem konfliktem. Mając odpowiednie umiejętności, przestaniesz konfliktu się bać…

Cele i korzyści szkolenia
 • Określenie docelowych kompetencji w zakresie radzenia sobie z konfliktem

 • Wskazanie narzędzi, technik i metod osiągnięcia odpowiedniego poziomu umiejętności

 • Wdrażanie narzędzi treningowych

 • Minimalizacja konfliktów wynikających z nieporozumień

 • Wypracowanie i doskonalenie szczegółowych umiejętności związanych z rozwiązywaniem konfliktów

 • Kształtowanie właściwych postaw wobec samego siebie i ludzi, z którymi pracujemy

 • Zwiększenie odwagi i asertywności w relacjach z ludźmi

 • Kreatywna praca nad kształtowaniem osobistej charyzmy przywódczej

 • Przekonanie siebie, że poczucie humoru zwielokrotnia skuteczność w zarządzaniu relacjami międzyludzkimi

 • Poznanie i praktyczne zastosowanie wybranych technik z zakresu porozumiewania się

 • Zidentyfikowanie własnych mocnych stron i określenie kierunków ich wzmocnienia

 • Refleksja nad własnymi kompetencjami i znalezienie sposobów ich doskonalenia
Adresaci szkolenia

Warsztaty umiejętności z zarządzania konfliktem adresujemy do:

 • szefów, kierowników, menedżerów
 • właścicieli firm
 • przedsiębiorców
 • handlowców
 • agentów sprzedaży
 • oraz do tych Osób, które przynajmniej raz na jakiś czas mają do czynienia z innymi ludźmi…
Program szczegółowy szkolenia

 I dzień

 • Ćwiczenie integracyjne grupy
 • Określenie indywidualnych celów szkolenia. Natychmiastowe przeformułowanie programu szkolenia w taki sposób, aby każdy z Uczestników osiągnął swój cel
 • Podział uczestników na zespoły problemowe
 • Zadanie zespołowe główne. Referowanie, dyskusja panelowa
 • WPŁYW – indywidualne określenie, na kogo i kiedy mamy wpływ. Zdecydowanie, w jaki sposób wywiera się wpływ na innych

1. Mój sklep z emocjami

 • Popyt, podaż, waluta
 • „Sklep menedżerski”

2. Konflikt? A co to?

 • Postrzeganie konfliktu a definicja
 • Konflikt a współpraca
 • Góra lodowa konfliktu
 • Człowiek A atakuje człowieka B…

3. Istota

 • Podmiot i przedmiot konfliktu
 • Dynamika
 • Detektory konfliktu
 • Fazy konfliktu

4. Skąd nadchodzą burze?

 • Źródła konfliktów w firmie
 • Obszary konfliktogenne /m.in. porozumiewanie się, różnice kulturowe, potrzeby, postrzeganie problemów, płeć, osobowość/
 • Typy i cechy osobowości
 • Typy trudnych ludzi
 • Władza: rodzaje, przyczyny konfliktów wynikające z władzy
 • Najczęściej powtarzające się konflikty w zespołach
 • Konfliktowy menedżer, konfliktowy pracownik…
 • Istota mobbingu

5. Komunikacja w konflikcie

 • Analiza transakcyjna
 • Style komunikacji
 • Asertywne zachowanie menedżera
 • Bariery komunikacyjne
 • Stroki: głaski i uderzenia
 • Komunikacja niewerbalna: źródła konfliktów
 • Przekazywanie trudnych informacji
 • Wzór informacji zwrotnej
 • Wzór pełnej informacji
 • Wzór informacji coachingowej
 • Stosowanie parafrazy w sytuacji prostej i w konfliktowej
 • Jak przyznawać rację komuś, kto tej racji nie ma
 • Narzędzia i techniki rozwiązywania prostych sytuacji konfliktowych
 • Gry, jakie prowadzą ludzie

Zadanie do wykonania w ramach nauki własnej do II sesji.


II dzień

 • Ćwiczenie integracyjne grupy

1. Nie negocjuj. Wymuszaj!

 • Stanowiska i interesy stron
 • Wygrany – Wygrany
 • Obszary negocjacyjne
 • Prawa perswazji i techniki negocjacji
 • Obrona przed manipulacja

2. Jak majstrować przy konfliktach?

 • Analiza autentycznych sytuacji konfliktowych
 • Techniki i metody radzenia sobie z konfliktem

3. Style majstrowania i narzędzia

 • Autodiagnoza własnych stylów rozwiązywania konfliktów
 • Analiza typowych sytuacji konfliktowych w odniesieniu do stylów ich rozwiązywania
 • Okno Johari
 • Umiejętności szczegółowe, związane z zarządzaniem konfliktem
 • Czy wywoływanie konfliktów to umiejętność? Pojęcie „zarządzania poprzez konflikt”

4. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

 • Elementy twórczego rozwiązywania problemów
 • Zespołowe podejmowanie decyzji
 • Ćwiczenia radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

5. Podsumowanie warsztatów szkoleniowych. Opracowanie własnej mapy drogowej.

2

Metody szkoleniowe

Podstawową metodą szkolenia jest coaching prowokatywny:

* uczestnicy uczą się śmiać ze swoich problemów

* samodzielnie znajdują rozwiązania

* są bardziej asertywni i realistyczni

* pracują nad zmianą

To bardzo skuteczna metoda pracy z ludźmi, oparta na humorze, prowokacji (wyzwania) oraz serdeczności i akceptacji.

Pozostałe metody:

 • Coachingowe tabele umiejętności dla zarządzania konfliktem
 • Analizy przypadków
 • Arkusze autooceny
 • Testy wiedzy
 • Gry symulacyjne
 • Gry zespołowe
 • Odgrywanie scenek
 • Zadania praktyczne
 • Ćwiczenia umiejętności praktycznego reagowania w sytuacji trudnych i konfliktowych zachowań innych ludzi
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Liczy się kolejność zgłoszeń.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania