PLANER

Bywają straty będące nieocenioną korzyścią.Maurice Maeterlinck

Menu

KOMUNIKACJA Z PRACOWNIKIEM

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Rozwój interpersonalny

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Zdobycie przez Uczestników:

 • Wiedzy o poziomach, narzędziach i odpowiedzialności kadry kierowniczej za skuteczną komunikację wewnętrzną
 • Wiedzy w zakresie możliwych form komunikacji wspólnej oraz konsekwencji jej wdrażania dla lojalności i efektywności pracowników
 • Umiejętności stosowania technik komunikacji kaskadowej, w tym organizacji zadaniowych spotkań zespołowych

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Pogłębienie świadomości Uczestników, co do roli komunikacji wewnętrznej w osiąganiu celów Firmy i budowaniu jej pozytywnego wizerunku
 • Poszerzenie umiejętności w obszarze budowania lojalności pracowników poprzez odpowiednie przekazywanie informacji wspólnej
 • Pogłębienie wiedzy w obszarze skutecznej komunikacji kaskadowej
 • Zwiększenie umiejętności w zakresie komunikacji osobistej z podwładnymi
Program szczegółowy szkolenia

1. Cele i rodzaje komunikacji wewnętrznej

 • Główne cele komunikacji wewnętrznej:
  • informowanie
  • efektywność
  • budowanie lojalności i zaangażowania
  • tworzenie klimatu współpracy
 • Rodzaje komunikacji wewnętrznej:
  • komunikacja wspólna, kaskadowa i osobista
  • komunikacja ustna i pisemna
 • Konsekwencje złej komunikacji wewnętrznej:
  • rozpowszechnianie plotki
  • konsekwencje wewnętrzne i zewnętrzne dla Firmy
 • Rola menedżera w budowaniu skutecznej komunikacji wewnętrznej (w kontekście PR wewnętrznego oraz wytycznych ISO 9001:2000)

2. Komunikacja wspólna: budowanie poczucia wspólnoty

 • Kanały i narzędzia komunikacji wspólnej: przegląd możliwości oraz reguł stosowania
 • Przegląd stosowanych technik komunikacji wspólnej: plusy i minusy, propozycje usprawnień
 • Komunikacja wspólna ustna i pisemna
 • Błędy popełniane w obszarze komunikacji wspólnej i sposoby ich eliminowania

3. Komunikacja kaskadowa: informowanie o zadaniach

 • Zakres komunikacji kaskadowej
 • Dopasowanie sposobu wydawania poleceń do dojrzałości zawodowej podwładnych
 • Delegowanie zadań: obszary, reguły i proces empowerment
 • Team-briefing, jako organizacyjne narzędzie przekazywania informacji wspólnych
 • Rozmowa oceniająca jako narzędzie komunikacji kaskadowej
 • Efektywne organizowanie i prowadzenie spotkań doskonalących jakość działania (elementy Gemba Kaizen)
 • Komunikacja kaskadowa ustna i pisemna
 • Błędy komunikacji kaskadowej i sposoby ich eliminowania

4. Komunikacja osobista: informowanie pracowników „na co dzień”

 • Motywacyjne aspekty komunikacji menedżerskiej
 • Dopasowanie komunikacyjno-proceduralne do pracownika: menedżerski i pracowniczy enneagram oraz jego wpływ na sposób pracy z podwładnymi
 • Ustalanie reguł współpracy jako podstawa udzielania informacji zwrotnych przez menedżera
 • Reguły udzielania pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych
 • Zasady przekazywania informacji trudnych
 • Błędy w komunikacji menedżerskiej i sposoby ich eliminowania
Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania