PLANER

Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da i on to robi:)przysłowie chińskie

Menu

KOMUNIKACJA W ZESPOLE / FIRMIE

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Rozwój interpersonalny

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Wzmocnienie więzi interpersonalnych sprzyjających współpracy zespołowej,
 • Ukierunkowanie myślenia i działań pracowników na realizowanie potrzeb i osiąganie satysfakcji klienta zewnętrznego i wewnętrznego w oparciu o zespołowo podejmowane działania i osobistą inicjatywę,
 • Uświadomienie uczestnikom wzajemnej odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • Uświadomienie poszczególnym członkom zespołu znaczenie terminowego wywiązywania się z podjętych zobowiązań i zrozumieją, jaki to ma wpływ na pracę innych członków zespołu, reprezentowanych przez nich działów i całej firmy,
 • Poznanie najważniejszych zasad postępowania w sytuacji pozornego konfliktu interesów,
 • Zrozumienie swojego osobistego wkładu w funkcjonowanie zespołu,
 • Usprawnienie komunikacji wewnętrznej
Program szczegółowy szkolenia

1. Komunikowanie się w zespole

 • modele komunikacji w odniesieniu do pełnionych ról zespołowych
 • podstawowe narzędzia służące komunikacji a sukces w realizacji zadań
 • autoanaliza własnego stylu komunikowania
 • diagnoza barier utrudniających skuteczną komunikację

2. Diagnoza sytuacji wyjściowej, czyli nauka słuchania

 • bariery w komunikacji interpersonalnej
 • informacja zwrotna (feedback)
 • komunikacja wewnętrzna jako metoda pozafinansowego motywowania podwładnych (10 menedżerskich przykazań motywującej komunikacji)

3. Czynniki wywierające wpływ na komunikację w organizacjach

 • formalny kanał komunikacji
 • struktura władzy
 • specjalizacja zadań
 • własność informacji

4. Komunikacja pionowa i pozioma w organizacji

5. Komunikacja nieformalna

6. Nitka, koło i sieć jako modele komunikowania członków organizacji. Analiza sytuacji najwyższej skuteczności każdego z tych modeli

7. Plotki: czym są i o czym świadczą, jak im zapobiegać

8. Procesy grupowe a synergia w zespole

 • wspólne wartości jako siła integrująca grupę
 • reguły funkcjonowania zespołu (podstawowe zasady regulujące pracę zespołu)
 • planowanie, wykonywanie, kontrolowanie i doskonalenie pracy zespołu
 • ustalanie priorytetów i wyznaczanie celów
 • twórczy dialog w zespole
 • myślenie kreatywne a myślenie empiryczne w zespole
 • osiąganie porozumienia w zespole
 • sprzężenie zwrotne jako sposób na polepszenie funkcjonowanie zespołu i poszczególnych jego członków
 • tworzenie warunków sprzyjających współpracy (zaufanie, otwartość, wymiana informacji)

9. Zasady prowadzenia efektywnych spotkań grupowych.

 • planowanie i przygotowywanie spotkań
 • zasady prowadzenia dyskusji i spotkań (dyscyplina, kultura, przygotowanie, rzeczowość),
 • precyzyjne wyznaczanie zadań do realizacji
 • przyjmowanie odpowiedzialności za powierzone zadania
 • porządkowanie informacji i finalizowanie spotkań
 • wywiązywanie się z powierzonych zadań
 • kontrola realizacji powierzonych zadań

10. Komunikacja wewnętrzna w wybranych nietypowych sytuacjach: komunikacja kryzysowa, komunikacja podczas przemian w firmie (restrukturyzacja, zmiany systemu zarządzania, zmiany własnościowe)

11. Rola komunikacji wewnętrznej w sytuacjach konfliktu

12. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów komunikacyjnych.

 • kanały komunikacyjne i praktyczne rady, jak zwiększyć ich skuteczność
 • udrażnianie kanałów góra – dół, dół – góra

13. Efektywne narzędzia komunikacji wewnętrznej

14. Technika i nowe sposoby komunikacji

15. Łączenie narzędzi – czyli jak tworzyć najlepszy mix narzędzi komunikacji wewnętrznej

16. Rola komunikacji wewnętrznej w popularyzowaniu dobrych wzorców zachowań korporacyjnych

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania