PLANER

Wiedzę podajemy na tacy

Menu

KOMUNIKACJA W PROCESIE DELEGOWANIA ZADAŃ

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Rozwój interpersonalny

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Zasadniczym celem szkolenia jest nabycie umiejętności efektywnego zarządzania zespołem pracowniczym oraz sobą samym poprzez wdrożenie polityki wyważonej pomiędzy celami zadaniowymi a interpersonalnymi.

Cele szczegółowe:

 • Określenie celów zespołu i etapów ich realizowania
 • Wzmocnienie indywidualnych zasobów w celu wykorzystania ich w pracy grupowej
 • Przetrenowanie postaw zaangażowanych
 • Wyciszenie emocji na rzecz zachowań profesjonalnych
 • Usprawnienie komunikacji, stworzenie schematów przepływu informacji
 • Nabycie technik szybkiego delegowania zadań
 • Integracja zespołu

Uczestnicy szkolenia nabywają umiejętności:

 • Nowoczesnego zarządzania zespołem
 • Budowania autorytetu
 • Analizy potrzeb i kompetencji pracowników
 • Aktywizacji osobistej i automotywacji do działania
 • Przeciwdziałania zniechęceniu, wypaleniu zawodowemu i rotacji pracowników
 • Zapobiegania kryzysom personalnym
 • Wymiany informacji
 • Skutecznego komunikowania się
 • Wzmocnienia więzi
Program szkolenia

1. Efektywność

 • Planowanie w oparciu o koncepcję budowy domu
 • Planowanie z uwzględnieniem ról życiowych
 • Matryca zarządzania zadaniami (wg Eisenhowera)
 • Siedem nawyków skutecznego działania wg Coveya
 • Ósmy nawyk skutecznego działania wg Coveya
 • Kontrola wstępna, bieżąca i końcowa
 • Przewodzenie grupie – podnoszenie efektywności ludzi

2. Dobór zespołu pracowniczego

 • Znaczenie więzi w pracy zespołowej
 • Zespół współpracowników
 • Dopasowanie ludzi do zadań i zadań do ludzi – kompetencje zawodowe i predyspozycje do zadań zawodowych
 • Koncentracja na zadaniach vs dbanie o dobre relacje między ludźmi

3. Moje miejsce w zespole

 • Budowa własnego autorytetu
 • Zachowania asertywne jako opozycja do agresji
 • Radzenie sobie z trudnymi ludźmi i pytaniami
 • Wprowadzenie do coachingu indywidualnego i pracowniczego

4. Określanie i realizacja celów

 • Rodzaje celów
 • Cele indywidualne i grupowe
 • Przetransformowanie celu jako podstawa planu działania
 • Warunki działania celowego

5. Podejmowanie decyzji

 • Rodzaje i uwarunkowania decyzji
 • Konstruowanie zespołów zadaniowych i negocjacyjnych – zarządzanie dywizjonalne
 • Szybkie reagowanie
 • Techniki kierowania w różnych sytuacjach wraz z sytuacjami kryzysowymi
 • Delegowanie zadań

6. Proces komunikowania w delegowaniu zadań

 • Zasady delegowania
 • Intencja – nastawienie do rozmowy i rozmówcy
 • Proces rozwoju pracownika a inspiracja do zmian – koncentracja na zadaniach, czy na relacjach?
 • Model Diltsa – poziom pracy z pracownikiem, w celu uzyskania pożądanej zmiany jego zachowania
 • Komunikowanie się, interakcja, komunikat, przepływ informacji – podstawowe pojęcia
 • Właściwości istotne w kontaktach międzyludzkich
 • Uwzględnianie potrzeb ludzkich w procesie komunikowania się
 • Znaczenie komunikacji bieżącej
 • Gotowość do dialogu – utrzymanie kontaktu ( skrzynka kontaktowa)
 • Bariery komunikacyjne

7.  Argumentowanie

 • Słuchanie jako podstawa skutecznej argumentacji
 • Skuteczne słuchanie
 • Wyciąganie informacji z przekazywanych przez rozmówcę treści
 • Argumentowanie przez zadawanie pytań
 • Argumentacja emocjonalna i racjonalna
 • Taktyki emocji dodatnich i ujemnych
 • Różnorodność argumentów – argumentacja dwustronna
 • Szyk nestoriański w argumentowaniu – zasada CFS
 • Argumentacja według Arystotelesa – teza, uświadomienie problemu, przedstawienie rozwiązania, korzyści, wezwanie do działania
 • Ilość i jakość argumentów
 • Wykorzystanie argumentów partnera do uzasadnienia swojego stanowiska

8. Motywowanie

 • Różnica pomiędzy przywództwem a zarządzaniem
 • Automotywowanie i motywowanie do działania
 • Podstawowe modele i typy motywowania
 • Motywowanie indywidualne i grupowe
 • Nagana i nagroda – narzędzia menedżerskie
 • Dobór środków motywujących do sytuacji i potrzeb
 • Koncepcja „Silnych Stron” wg Instytutu Gallupa
 • „25 dokonań” – potwierdzenie kompetencji. Motywowanie w oparciu o talenty i predyspozycje
 • 7 zasad skutecznego pozytywnego wsparcia
 • Obserwacja i analiza poziomu motywacji w zespole. Diagnozowanie potrzeb

9. Sytuacje konfliktowe

 • Natura emocji i ich znaczenia w relacjach międzyludzkich
 • Sytuacje stresogenne – przeciwdziałanie i radzenie sobie z nimi
 • Konflikty naturalne
 • Konflikty strategiczne
 • Metody rozwiązywania konfliktów
 • Kryzysy – znaczenie i procedury

10. Wstęp do negocjowania

 • Sytuacje nienegocjowalne
 • Warunki niezbędne do procesu negocjacyjnego
 • Poszukiwanie rozwiązań w miejsce uporu przy swoim
 • Wybór strategii rozwiązywania konfliktu
 • Kotwice emocjonalne i ich wykorzystanie
 • Delegowanie w ramach procesu negocjacyjnego – praca zespołowa
Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, by połączyć wiedzę teoretyczną z praktyką.

Zajęcia prowadzone są według schematu:

 1. wstępny krótki wykład teoretyczny
 2. badanie predyspozycji słuchaczy na podstawie ich zachowań podczas ćwiczenia
 3. korekta
 4. dobór właściwego ćwiczenia wywołującego pożądane zachowania
 5. przeprowadzenie ćwiczenia w formie warsztatowej
 6. analiza wyników
 7. dyskusja

Powyższy schemat dotyczy kolejno poszczególnych podtematów szkolenia.

Narzędzia:

 • kwestionariusze ankiet m. in. kompetencji społecznych, modeli zarządzania, poziomu poczucia sprawstwa, poziomu zaangażowania
 • ćwiczenia oparte o metodę przypadków
 • symulacje wykorzystujące doświadczenia reprezentowanej grupy
 • rejestracja kamerą wideo (opcja)
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu realizacji odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytania.

Wyrażenie zgody w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwi wysłanie zapytania.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania