PLANER

Codzienną pracą twoją możesz wszystko dobre na tym świecie zepsuć i wszystko złe naprawićMaria Dabrowska

Menu

KOMUNIKACJA – JAK MILCZEĆ, ABY CIĘ NIE SŁUCHALI?
– rzecz o komunikacji w firmie, czyli o skutecznym porozumiewaniu się z podwładnymi, przełożonymi, klientami i samym sobą. Wyjątkowe warsztaty prowadzone przez 2 trenerów biznesu metodą coachingu prowokatywnego

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Rozwój interpersonalny

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Prestige eckO co chodzi z tą komunikacją?

Podobno musimy się ze sobą porozumiewać. To mit. W dzisiejszych czasach jest mnóstwo nowoczesnych sposobów, aby wysłać swój sygnał lub przyjąć nadchodzący. Wystarczy nadać tysiąc maili dziennie i przyjąć dwa razy tyle, aby komunikacja była wspaniała. Uzupełnić to można postami na Facebooku, wynurzeniami na Google plus, dyskusjami ma GoldenLine lub wymianą linków na Linkedinie, odpowiednich blogach i forach.

Niestety, czasem musimy porozumiewać się z innymi ludźmi osobiście, i to wtedy zaczynają się kłopoty. Człowiek jest przecież zjawiskiem wirtualnym, a tu pojawia się on w całej swojej krasie i czegoś chce. Ma potrzeby, oczekiwania, jakieś wnioski, zasady, wartości. Ma też jakieś cele do osiągnięcia, przeszkody do pokonania, zwierzenia do wyznania i wyzwiska do wykrzyczenia. Niech to szlag trafi!

Czy umiemy się ze sobą komunikować w realu? Czy potrafimy trafnie określić, dlaczego komunikacja jest zła? Opisać, czym charakteryzuje się dobra? Oraz postanowić, co zrobić, i jak to zrobić, aby w relacjach biznesowych była znakomita?

Szef firmy i jego pracownicy nie muszą mieć doktoratów z komunikacji wewnętrznej, zewnętrznej, interpersonalnej, masowej i jakiej tam jeszcze.

Oni wszyscy natomiast muszą posiadać dobre, bardzo dobre lub wybitne UMIEJĘTNOŚCI w zakresie porozumiewania się z innymi. Szczegółowych umiejętności w zakresie komunikacji jest kilkadziesiąt. Nie tylko, że wszystkie można znacznie poprawić, to jeszcze pojawiają się…nowe.

Chcemy, abyś był człowiekiem Kompetentnym. Szanowanym. Uznawanym. Skutecznym.

Rozpoznamy Twój aktualny poziom kompetencji w zakresie porozumiewania się, określimy, jaki poziom jest Ci potrzebny oraz wskażemy narzędzia, techniki i sposoby działania.

Czyli – poprowadzimy Cię od punktu A do punktu B, bezboleśnie. To się nazywa nawigacja.

Cele i korzyści szkolenia
 • Określenie docelowych kompetencji komunikacyjnych

 • Wskazanie narzędzi, technik i metod osiągnięcia odpowiedniego poziomu umiejętności w zakresie komunikacji w biznesie

 • Wdrażanie narzędzi

 • Minimalizacja konfliktów, wynikających z nieporozumień

 • Kształtowanie właściwych postaw wobec samego siebie i ludzi, z którymi pracujemy

 • Zwiększenie odwagi i asertywności w relacjach z ludźmi

 • Pogłębienie wiedzy związanej z tematem głównym szkolenia

 • Nauka sposobów godnego i nie raniącego odnoszenia się do innych

 • Ćwiczenia umiejętności praktycznego reagowania w sytuacji trudnych i konfliktowych zachowań innych ludzi

 • Zidentyfikowanie własnych mocnych stron i określenie kierunków ich wzmocnienia
Adresaci szkolenia

Warsztaty umiejętności z zakresu doskonalenia komunikacji adresujemy m.in. do:

 • zarządzających firmami, przedsiębiorców
 • szefów, kierowników, menedżerów
 • handlowców, przedstawicieli handlowych
 • agentów sprzedaży
 • oraz innych osób,
  dla których:
  Porozumiewanie Jest Koniecznością.
                                              Sztuką.
                                              Radością.
                                              Przyjemnością.
  Bo komunikacja – to wspaniała gra intelektualna i super zabawa!
Program szczegółowy szkolenia

I dzień

 • Ćwiczenie integracyjne grupy
 • Określenie indywidualnych celów szkolenia. Natychmiastowe przeformułowanie programu szkolenia w taki sposób, aby każdy z Uczestników osiągnął swój cel
 • Podział uczestników na zespoły problemowe
 • Zadanie zespołowe główne. Referowanie, dyskusja panelowa
 • WPŁYW – indywidualne określenie, na kogo i kiedy mamy wpływ. Zdecydowanie, w jaki sposób wywiera się wpływ na innych

1. Ja mówię, ty nie słuchasz, ty mówisz, ja wychodzę…

 • Definicja komunikacji
 • Dlaczego mamy problemy z komunikowaniem? czy można je przezwyciężyć?
 • Komunikowanie werbalne, parawerbalne, niewerbalne; świadome, podświadome; rzeczowe i emocjonalne

2. Po co to komu?

 • Zestawienie korzyści doskonałej komunikacji
 • Określenie obszarów do poprawy – indywidualnie

3. Osoba A i Osoba B

 • Wzajemne relacje
 • Emocje na emocje?
 • Zachowania na zachowania?

4. Obszary kompetencji Szefa

 • Postawy, Wiedza, Umiejętności
 • Obszar najłatwiejszy, obszar najtrudniejszy
 • Co to są umiejętności?
 • Szczegółowe umiejętności komunikacyjne
 • Tabele umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej
 • Analiza tabeli
 • Indywidualne określenie SWOT w zakresie umiejętności komunikacyjnych

5. Ćwiczenia doskonalące umiejętności komunikacyjne część I

6. Cztery szyby w zachowaniach – Okno Johari

 • Analiz ludzkich zachowań
 • Cztery „szyby”
 • Zachowania tzw. „trudne”
 • Pojecie asertywności i co my z tego mamy

7. Asertywne narzędzia radzenia sobie z trudnymi zachowaniami innych ludzi /część I narzędzi/

 • Krytyka bez urażania
 • Skuteczna pochwała
 • Obrona przed krytyką
 • Obrona przed naruszaniem granic

8. Sposoby i techniki budowania relacji i zarządzania relacjami

 • Wstęp do prezentacji publicznej
 • Analiza transakcyjna /odczytywanie intencji/
 • Powodowanie „włączenia odbiornika”

Zadanie do wykonania w ramach nauki własnej do II sesji.

II dzień

 • Ćwiczenie integracyjne grupy

1. Mężczyzna a Kobieta – podstawowe różnice w komunikacji!

 • Zasadnicze różnice w zakresie komunikacji
 • Zastosowanie

2. Maszyny proste w komunikacji: prawa perswazji

 • Podstawowe pojęcia
 • 9 praw perswazji
 • Zastosowanie w praktyce

3. Atak, obrona, ucieczka. Rozwiązywanie konfliktów

 • Konflikt – wszechobecny w działaniach o charakterze menedżerskim
 • Pojęcie i źródła konfliktu; fazy konfliktu
 • Pozytywne i negatywne aspekty konfliktu; „poszukiwanie” konfliktu
 • Rozpoznanie konfliktu – strategie
 • Zderzenie ostrego konfliktu i poprawnej komunikacji interpersonalnej; metody działania w konflikcie
 • „Gaszenie” spirali konfliktu

4. Ja wrzeszczę, ty milczysz, czyli…rozmowa z pracownikiem

 • Czas, miejsce, atmosfera
 • Cele
 • Umiejętna krytyka
 • Asertywność menedżera
 • Umiejętność wykorzystania emocji podczas rozmowy
 • Co robić gdy pracownik mówi: NIE!
 • Kategoryzacja obiekcji /zastrzeżeń i wymówek/
 • Co zrobić, aby nie bać się rozmów z podwładnymi?

5. Colt, kastet i bejsbol: narzędzia radzenia sobie z trudnymi zachowaniami innych /część II narzędzi/

 • Emocjonalne radzenie sobie z napaścią słowną
 • Odrzucanie zarzutów
 • Odmawianie
 • Przyznawanie racji komuś, kto… nie ma racji
 • Narzędzia prowokatywne
 • Informacje coachingowe

6. Ćwiczenia doskonalące umiejętności komunikacyjne część II

7. Podsumowanie warsztatów szkoleniowych. Opracowanie własnej mapy drogowej.

5

Metody szkoleniowe

Podstawową metodą szkolenia jest coaching prowokatywny:

* uczestnicy uczą się śmiać ze swoich problemów

* samodzielnie znajdują rozwiązania

* są bardziej asertywni i realistyczni

* pracują nad zmianą

To bardzo skuteczna metoda pracy z ludźmi, oparta na humorze, prowokacji (wyzwania) oraz serdeczności i akceptacji.

 

Pozostałe metody:

 • Ćwiczenia doskonalące praktyczne umiejętności
 • Mini wykłady
 • Zadania zespołowe oraz indywidualne
 • Prezentacje wyników prac szkoleniowych
 • Dyskusje
 • Wspólne tworzenie atmosfery silnej motywacji
 • Metoda relacyjna – proces pozytywnego budowania relacji w gronie osób w sali szkoleniowej – uczestników i trenerów
 • Metoda coachingowa – skupienie się na analizie umiejętności, czynności i zachowań oraz szukanie sposobów doskonalenia się
 • Przywódczy styl prowadzenia warsztatów szkoleniowych – budowanie atmosfery szacunku, tolerancji, ciekawości, rozbudzania zainteresowań

Narzędzia szkoleniowe, stosowane warsztatach:

 • Coachingowe tabele umiejętności dla Komunikacji Interpersonalnej
 • Analizy przypadków
 • Arkusze autooceny
 • Testy wiedzy
 • Gry symulacyjne
 • Gry zespołowe
 • Odgrywanie scenek
 • Ćwiczenia z zakresu umiejętności aktorskich
Dodatkowe informacje

Liczy się kolejność zgłoszeń.

Polecamy również pozostałe szkolenia w konwencji nauki przez „Śmiech, żart i zabawę”:

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania