Jeśli ktoś myśli, że edukacja różni się czymś od rozrywki, wydaje się nie mieć pojęcia ani o jednym ani o drugimMarshall McLuhan

Menu

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE, SZTUKA PREZENTACJI I ZABIERANIA GŁOSU W KAŻDYCH WARUNKACH. Wyjątkowe warsztaty prowadzone przez 2 trenerów biznesu metodą coachingu prowokatywnego

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Rozwój interpersonalny

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Prestige eck

 

Współczesne dziecko, kiedy się rodzi, natychmiast loguje się do cudnej rzeczywistości i uskutecznia swoją pierwszą prezentację publiczną. Drze się wniebogłosy. Wyzywa po swojemu, tak strasznie, że uszy by nam zwiędły, gdybyśmy go rozumieli.

Robi to profesjonalnie.

Później jednak dorasta. Świat szybko mu wyjaśni, ze ma trzymać gębę na kłódkę, jak go nie pytają.
Przy dorosłych się nie odzywać.
W porządnym towarzystwie milczeć.
Słowo jest srebrem, a milczenie złotem.
Si tacuisses, philosophus mansisses – gdybyś milczał, byłbyś nadal filozofem.
Do tego pokora, brak asertywności, niskie poczucie własnej wartości, paniczny strach przed negatywną oceną…

I tak oto mamy przed sobą człowieka, który z jakichś powodów musi wstać albo wyjść na tak zwany  środek – i przemówić.

Wyrzucić z siebie jakieś literki, wyrazy, a nawet zdania, i to jeszcze w taki sposób, aby słuchający nie wyszli z nudów albo nie ubili z wściekłości.
Jest on, ten nieszczęsny nasz bohater, przerażony, spocony, rozdygotany.
Słabo widzi.
Niczego nie słyszy.
Wody z niego odeszły.
Gardło jest zaschnięte.
Perystaltyka wysiadła.

Ten człowiek najchętniej wyrzuciłby z siebie wszystko i zapadł się pod ziemię.
Oto malowniczy wizerunek showmena, menedżera i płomiennego mówcy.

Jest też druga strona medalu.

Sztuka prezentacji – to jedna z najpiękniejszych, kompleksowych umiejętności człowieka. Zawiera w sobie wiele umiejętności elementarnych.

Jest sztuką, która opanujesz – nawet, jeśli jesteś nieśmiały i zakompleksiony.

Zaczniesz czuć się pewnie.

Będziesz spokojnie patrzył ludziom w oczy.

Przestaniesz panikować.

Zrzucisz z siebie strach, że inni źle cię ocenią.

 

Zapraszamy na warsztaty umiejętności ze sztuki prezentacji, wystąpień publicznych i wygłaszania przemówień.

Cele i korzyści szkolenia
 • Określenie poziomu umiejętności

 • Określenie docelowych kompetencji ze sztuki prezentacji

 • Wskazanie narzędzi, technik i metod osiągnięcia odpowiedniego poziomu umiejętności

 • Wdrażanie narzędzi treningowych

 • Zwiększenie odwagi i asertywności w relacjach z ludźmi

 • Ćwiczenia umiejętności praktycznego reagowania w sytuacji trudnych i  konfliktowych zachowań innych ludzi

 • Kreatywna praca nad kształtowaniem osobistej charyzmy przywódczej

 • Przekonanie siebie, że poczucie humoru zwielokrotnia skuteczność prezentacji

 • Poznanie i praktyczne zastosowanie wybranych technik z zakresu wystąpień publicznych

 • Zidentyfikowanie własnych mocnych stron i określenie kierunków ich wzmocnienia

 • Praca nad własnymi kompetencjami i znalezienie sposobów ich doskonalenia
Adresaci szkolenia

Prezentowane warsztaty umiejętności adresujemy m.in. do:

 • zarządzających firmami, przedsiębiorców
 • szefów, kierowników, menedżerów
 • prezenterów w firmach sieciowych (MLM)
 • handlowców
 • agentów sprzedaży
 • oraz do wszystkich osób, które od czasu do czasu muszą coś powiedzieć innym…
Program szkolenia

I   dzień

 • Ćwiczenie integracyjne grupy
 • Określenie indywidualnych celów szkolenia. Natychmiastowe przeformułowanie programu szkolenia w taki sposób, aby każdy z Uczestników osiągnął swój cel
 • Prezentacja własnych możliwości uczestników zakresu prezentacji
 • Podział uczestników na zespoły problemowe
 • Zadanie zespołowe główne. Referowanie, dyskusja panelowa
 • WPŁYW –  indywidualne określenie, na kogo i kiedy mamy wpływ. Zdecydowanie, w jaki sposób wywiera się wpływ na innych
 • Zadanie do wykonania w ramach nauki własnej do II sesji

1. Co to jest?

 • Ćwiczenie integracyjne grupy szkoleniowej
 • Prezentacja „zastanych” umiejętności
 • Definicja prezentacji publicznej
 • Korzyści z wysokich umiejętności w zakresie prezentacji publicznych

2. Teraz wiem, czego nie wiem

 • Umiejętności szczegółowe w zakresie prowadzenia prezentacji – definicja pojęcia „umiejętność”
 • Dlaczego umiejętności prezentacji należą do warsztatu aktorskiego?

3. Wejście smoka lub… smoczycy

 • 5-cio punktowy wstęp do prezentacji publicznej
 • Procedura wejścia na scenę i wygłoszenia wstępu
 • 36 słów-kluczy do przygotowania wstępu
 • Przygotowanie na piśmie
 • Prezentacja wstępu – czytanie na siedząco

4. „Trudne” zachowania słuchaczy

 • Narzędzia radzenia sobie w przypadku „trudnych” zachowań słuchaczy: napaść słowna, kpina, podchwytliwe pytania


II dzień

 • Ćwiczenie integracyjne grupy

 1. Kto i po co włącza odbiornik?

 • Krzywa uwagi
 • Identyfikacja publiczności – typy słuchaczy
 • Pytania słuchaczy
 • Umiejętność skupienia uwagi: własnej i słuchaczy

 2. Plan tego show

 • Struktura prezentacji
 • Model procesu

3. Pierwszy krok ku.. przepaści?

 • Indywidualne ćwiczenia – wejście na środek
  i wygłoszenie wstępu do prezentacji
 • Pozytywna ocena przez słuchaczy

4. Pierwsze wrażenie, a potem już nic…

 • Poczucie własnej wartości prezentera
 • Techniki burzenia barier miedzy prezenterem
  a publicznością
 • Kreowanie oczekiwanego wizerunku prezentera:
  co i jak można zrobić, aby inni odbierali mnie tak, jak chcemy? Kogo lubimy i za co?

5. Ja, kaskader

 • każdy uczestnik przedstawia pięciominutową prezentację tematyczną
 • Analiza poszczególnych wystąpień

6. Rady praktyczne, być może przydatne

 • Opracowanie pakietu rad praktycznych dla prezentera (w tym: ustawienie sali, przygotowanie notatek – Mapy Umysłu, urządzenia audiowizualne)

 

1

Metody szkoleniowe

Podstawową metodą szkolenia jest coaching prowokatywny:

* uczestnicy uczą się śmiać ze swoich problemów

* samodzielnie znajdują rozwiązania

* są bardziej asertywni i realistyczni

* pracują nad zmianą

To bardzo skuteczna metoda pracy z ludźmi, oparta na humorze, prowokacji (wyzwania) oraz serdeczności i akceptacji.

 • Ćwiczenia doskonalące praktyczne umiejętności
 • Mini wykłady
 • Zadania zespołowe, indywidualne
 • Wymiana doświadczeń, dyskusje
 • Wspólne tworzenie atmosfery silnej motywacji
 • Metoda relacyjna – proces pozytywnego budowania relacji uczestników i trenerów
 • Metoda coachingowa – skupienie się na analizie umiejętności, czynności i zachowań oraz szukanie sposobów doskonalenia się
 • Przywódczy styl prowadzenia warsztatów szkoleniowych – budowanie atmosfery szacunku, tolerancji,  rozbudzania zainteresowań

Narzędzia szkoleniowe stosowane warsztatach:

 • Coachingowe tabele umiejętności dla Komunikacji Interpersonalnej
 • Analizy przypadków
 • Arkusze autooceny
 • Testy wiedzy
 • Gry symulacyjne
 • Gry zespołowe
 • Odgrywanie scenek
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Liczy się kolejność zgłoszeń.

Polecamy również pozostałe szkolenia w konwencji nauki przez „Śmiech, żart i zabawę”:

Masz pytanie? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu realizacji odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytania.

Wyrażenie zgody w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwi wysłanie zapytania.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania