PLANER

Codzienną pracą twoją możesz wszystko dobre na tym świecie zepsuć i wszystko złe naprawićMaria Dabrowska

Menu

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM – skrzynka z narzędziami

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Rozwój interpersonalny

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Stwierdzenia typu:
„w dzisiejszym świecie drapieżnej konkurencji przetrwają tylko najlepsi”,
„o sukcesie decydują coraz częściej detale i doskonałość organizacyjna przedsiębiorstwa”
czy „siła firmy tkwi w jej pracownikach, w ich kompetencjach i umiejętnościach”
wydają się być banalne, ale jednocześnie są jak najbardziej prawdziwe i zasadne.

Zasady zrównoważonego rozwoju wyraźnie pokazują, że wystarczy jedno słabe ogniwo, jeden słabszy obszar, a może rozpocząć się trudny do opanowania proces degradacji biznesu.

Jakiekolwiek maszyny, systemy czy procedury wdrożone bez odpowiedniej troski o aspekt ludzki nie przynoszą same w sobie wyników „best in class”. Zawsze decydującym czynnikiem są ludzie, nasi pracownicy. To oni mogą wynieść każde rozwiązanie na jeszcze wyższy poziom znajdując udoskonalenia lub wręcz przeciwnie, wprowadzić niszcząca dla biznesu stagnację, która hamuje rozwój i postęp.

Powodem stagnacji pracowników może być zła polityka motywacyjna przedsiębiorstwa, ale często jest to rażący brak inwestycji w umiejętności i intelekt pracowniczy. Jednym ze zbyt często zaniedbywanych obszarów jest organizacja pracy własnej i zarządzanie czasem.

Przedstawiamy Państwu produkt szkoleniowy, który prawidłowo zastosowany znacząco poprawia efektywność pracy. Wdrożony jako standard skutkuje wzrostem konkurencyjności biznesowej.
W myśl powiedzenia „czas to pieniądz” mogą Państwo zadbać o szybki zwrot z tej inwestycji wyciągając jak najwięcej z naszego warsztatu.

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie  praktycznej wiedzy opartej na sprawdzonych narzędziach i metodach z zakresu efektywnego zarządzania czasem.

Uczestnicy zyskują szeroki pakiet praktycznych umiejętności poparty przykładami i ćwiczeniami. Poprawne zastosowanie proponowanego programu w rutynowym życiu zawodowym skutkuje znacznym ulepszeniem organizacji i wzrostem wydajności pracy. W następstwie ograniczeniu ulegają czas i poziom stresu potrzebne na realizację własnych celów (nie tylko zawodowych).

Główny nacisk położony jest na analizę konkretnych przypadków tzw. case study, przeprowadzenie ćwiczeń i odgrywanie scenek symulacyjnych przez uczestników. Otrzymają oni gotową „skrzynkę narzędziową” wraz z praktycznym instruktażem jak ją wykorzystać w rutynowej pracy. Taka forma warsztatów zapewnia, że proces dydaktyczny jest bardzo skuteczny.
Program szczegółowy szkolenia

Narzędzie I – Diagnostyka moich nawyków


1. Czym jest zarządzanie czasem

 • Główne przeszkody w zarządzaniu czasem
 • Autoanaliza – moje nawyki a wykorzystanie czasu

2. Podejście do czasu

 • Jakie masz podejście do czasu (przeszłość, teraźniejszość, przyszłość)
 • Jak sobie poradzić z hamującą nasz przeszłością
 • Gdy za bardzo żyjesz przyszłością – budowanie kotwic

3. Złodzieje czasu

 • Analiza przyczyn
 • Autodiagnostyka – narzędzia umożliwiające kontrolę wykorzystania czasu
 • W jaki sposób zlikwidować „złodzieja”?
 • Odwlekanie zadań


Narzędzie II – Organizacja i metody pracy


1. Organizacja pracy

 • 4-stopniowy model organizacji pracy
 • 5S – efektywna organizacja stanowiska pracy (także komputera)

2. Doskonalenie pracy

 • Organizacja spotkań
 • Przeszkadzające osoby
 • Jak pisać i efektywnie rozmawiać?
 • Elementy „szybkiego czytania”
 • Nastawienie na ciągłe doskonalenie

3. Wyznaczanie priorytetów

 • Pareto
 • ABC
 • Macierz Eisenhowera

4. Cele i zadania

 • SMART
 • Krzywa GAUSA
 • Reguła 60:40
 • Metoda POCCO
 • Reguła Parkinsona

5. Planowanie w różnych perspektywach czasowych

 • Metoda Gantta
 • Metoda Alpen
 • Metoda TRZOS

6. Delegowanie

 • 7 stopni delegowania
 • Reguły skutecznego delegowania
 • Siatka delegowania
 • Motywowanie i ocena realizacji zadań


Narzędzie III – Praca nad sobą


1. Zachowania asertywne w zarządzaniu czasem

 • Przedstawianie swojego stanowiska
 • Mówienie „nie”
 • Przyjmowanie krytyki, sztuka konstruktywnego krytykowania
 • Dbanie o swoje prawa

2. Stres spowodowany czasem – jak przezwyciężać?

 • Oznaki stresu w poszczególnych sferach – myślenia, zachowania, emocji i ciała – konsekwencje długotrwałego stresu
 • Interakcyjny model stresu
 • Zasoby odpornościowe i właściwości psychologiczne człowieka, pomocne w radzeniu sobie ze stresem
 • Techniki i sposoby radzenia sobie ze stresem
 • Zasady życia przeciwdziałającego stresowi – prewencja
Metody szkoleniowe

Praktyczna forma zajęć, przekazywanie teorii na podstawie analizy przypadków (casów), duża ilość ćwiczeń, wspólne rozwiązywanie problemów (również wynikających z Państwa doświadczeń i oczekiwań).

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania