Ze wszystkich zasobów ekonomicznych najmniej sprawnie użytkuje się zasoby ludzkie, a największa szansa poprawy wydajności ekonomicznej tkwi w podniesieniu efektywności pracy ludzkiejPeter F. Drucker

Menu

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA, INTELIGENCJA EMOCJONALNA I ASERTYWNOŚĆ W KONTAKTACH ZAWODOWYCH, wersja 1-dniowa

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Rozwój interpersonalny

Liczba godzin: 1

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Wszyscy od dzieciństwa biegle władamy językiem. Podświadomie stajemy się sami dla siebie największym autorytetem w dziedzinie formułowania i kontrolowania myśli, poglądów, opinii, osądów itp.. Jednak …

„Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś”.
Hans Georg Gadamer

Bez względu na to,  jaki masz zawód, w jakiej organizacji pracujesz, doskonalenie umiejętności efektywnego komunikowania się, doprowadzanie do wspólnego zrozumienia, empatia, radzenie sobie z emocjami własnymi i innych osób mogą mieć kluczowe znaczenie dla Ciebie, Twojej kariery czy sukcesu (jakkolwiek go rozumiesz).
Cele i korzyści szkolenia
 • wypracowanie pewności i otwartości w komunikowaniu się z innymi
 • uświadomienie kluczowego znaczenia komunikacji w osiąganiu wyników w pracy, czyli sukces w pracy z ludźmi
 • przedstawienie charakterystycznych zachowań dla osób z wysoką inteligencją emocjonalną
 • pokazanie źródeł powstawania błędów w komunikacji i sposobów na ich unikanie
 • poznanie sposobów na skuteczne radzenie sobie z agresją, krytyką i gniewem drugiej osoby
 • poznanie sposobów na niwelowanie negatywnego wpływu emocjonalnego toksycznych osób
 • wypracowanie asertywnej komunikacji
Adresaci szkolenia

Szkolenie „Efektywna komunikacja, inteligencja emocjonalna i asertywność w kontaktach zawodowych” przeznaczone jest dla osób, które chcą zwiększyć swoją efektywność, poprawić i usprawnić jakość swojej komunikacji ze współpracownikami, przełożonymi i podwładnymi.

To szkolenie dla KAŻDEGO jest najlepszym wyborem, ponieważ praca nad osobistym potencjałem, zasobami i trudnościami zawsze przynosi większe efekty, niż sami się spodziewamy.
Zapraszamy pracowników wszystkich szczebli zawodowych,  które często spotykają się z trudnymi i stresującymi sytuacjami, przekazują negatywne informacje, biorą udział w konfliktogennych rozmowach a muszą zachować równowagę emocjonalną.
Program szkolenia

1.ZNACZENIE KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ

 • Bodźce w komunikacji – nadmiar informacji
 • Co nas najbardziej frustruje w komunikowaniu się – jak przeciwdziałać szumom komunikacyjnym
 • Co pomijam, a co dodaję w komunikacji z innymi – analiza mojej mapy zachowań
 • Słowa a mowa ciała – nasze komunikaty werbalne i niewerbalne
 • Model komunikacji H. Lasswella
 • Precyzja komunikacji – jak mówić, by nas rozumiano i jak słuchać, by rozumieć innych
 • Dopasowanie sposobu komunikacji do odbiorcy
 • Skutki wadliwej komunikacji

2. WPROWADZENIE DO INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ (EQ)

 • Czym jest inteligencja emocjonalna
 • Zachowania charakterystyczne dla osób z wysoką inteligencją emocjonalną zgodnie z teorią D.Golemana
 • Ocena własnego EQ – analiza indywidualnego poziomu inteligencji emocjonalnej (kwestionariusz)
 • Wyrażanie własnych emocji – czy wysyłam komunikaty zrozumiałe dla innych
 • Jak kontrolować własne emocje
 • Zdolność motywowania się – 3 filary

3. WPŁYW SPOŁECZNY KOMUNIKACJI

 • Dlaczego ulegamy wpływom
 • Podstawowe mechanizmy wpływu na innych
 • Jak sprawić, by inni zechcieli zrobić to, na czym nam zależy – techniki wywierania wpływu
 • Obrona przed manipulacją

4. ASERTYWNOŚĆ – w zgodzie ze sobą, w dobrych stosunkach z innymi

 • Czym są zachowania asertywne
 • Moje prawa w komunikacji z innymi
 • Asertywna komunikacja na podstawie analizy transakcyjnej E.Berne’a
 • Wyrażanie krytyki, gniewu, obaw (co zamiast agresji)
 • Jak radzić sobie z nieśmiałością, strachem (co zamiast uległości)
 • Asertywna wymiana emocji, postaw i opinii oraz reakcja na zachowania innych – feedback w praktyce

5. PODSUMOWANIE SZKOLENIA

 • Mój plan działania
Metody szkoleniowe
 • wykład multimedialny (20%)
 • analiza przypadku
 • rozmowa moderowana/ dyskusja
 • warsztaty w grupach
 • ankiety/ kwestionariusze
 • filmiki szkoleniowe
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu realizacji odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytania.

Wyrażenie zgody w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwi wysłanie zapytania.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania