PLANER

Jedynymi ograniczeniami są – jak wszędzie – ograniczenia wizjiJames Broughton

Menu

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA, INTELIGENCJA EMOCJONALNA I ASERTYWNOŚĆ W KONTAKTACH INTERPERSONALNYCH, wersja 2-dniowa

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Rozwój interpersonalny

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Praktycznie każdy człowiek (wyjąwszy okres niemowlęctwa) potrafi mówić i … mówi.
Zgodnie z tym faktem, że wszyscy od dzieciństwa biegle władamy językiem, to podświadomie stajemy się sami dla siebie największym autorytetem w dziedzinie formułowania i kontrolowania myśli, poglądów, opinii, osądów itp.. 

Jednak …

Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś”. /Hans Georg Gadamer/

Bez względu na to, jaki masz zawód, w jakiej organizacji pracujesz, doskonalenie umiejętności efektywnego komunikowania się, doprowadzanie do wspólnego zrozumienia, empatia, radzenie sobie z emocjami własnymi i innych osób mogą mieć kluczowe znaczenie dla Ciebie, Twojej kariery czy sukcesu (jakkolwiek go rozumiesz).
Cele i korzyści szkolenia

Najważniejsze  z umiejętności, które uczestnicy szkolenia nabędą po jego zakończeniu:

 • staną się bardziej pewni i otwarci w komunikowaniu się z innymi
 • poznają zachowania charakterystyczne dla osób z wysoką inteligencją emocjonalną
 • dowiedzą się, jak powstają błędy w komunikowaniu się z innymi i jak ich unikach
 • nauczą niwelować negatywny wpływ emocjonalny innych osób
 • dowiedzą się, czym jest asertywne komunikowanie się
 • poznają tajniki zespołowego komunikowania się
 • zapoznają się z regułami pisemnej wymiany informacji
Adresaci szkolenia

Szkolenie „Efektywna komunikacja, inteligencja emocjonalna i asertywność w kontaktach zawodowych” przeznaczone jest dla osób, które chcą zwiększyć swoją efektywność, poprawić i usprawnić jakość swojej komunikacji ze współpracownikami, przełożonymi i podwładnymi.

 

To szkolenie dla KAŻDEGO jest najlepszym wyborem, ponieważ praca nad osobistym potencjałem, zasobami i trudnościami zawsze przynosi większe efekty, niż sami się spodziewamy.

Zapraszamy pracowników wszystkich szczebli zawodowych,  które często spotykają się z trudnymi i stresującymi sytuacjami, przekazują negatywne informacje, biorą udział w konfliktogennych rozmowach a muszą zachować równowagę emocjonalną.
Program szczegółowy szkolenia

1. ZNACZENIE KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ

 • Anatomia komunikatu
 • Bodźce w komunikacji – nadmiar informacji
 • Co nas najbardziej frustruje w komunikowaniu się
 • Bariery w komunikowaniu się
  • pokonywanie interpersonalnego komunikowania się
 • Co pomijam, a co dodaję w komunikacji z innymi
  • jak ludzie rozumieją przekazywane informacje
 • Słowa – nasze komunikaty werbalne
  • słuch i słuchanie
  • uwarunkowania skutecznego słuchania
  • rola pytań w słuchaniu: sztuka dowiadywania się
  • technika parafrazy
 • Mowa ciała – nasze komunikaty niewerbalne
  • pozajęzykowe budowanie wizerunku i autorytetu
 • Precyzja komunikacji – jak mówić, by nas rozumiano i jak słuchać, by rozumieć innych
 • Dopasowanie sposobu komunikacji do odbiorcy
 • Skutki wadliwej komunikacji

2. WPROWADZENIE DO INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

 • Czym jest inteligencja emocjonalna
 • Zachowania charakterystyczne dla osób z wysoką inteligencją emocjonalną
 • Ocena własnego EQ – kwestionariusz
 • Wyrażanie własnych emocji – czy wysyłam komunikaty zrozumiałe dla innych
 • Jak kontrolować własne emocje
 • Zdolność motywowania się – 3 filary

3. WPŁYW SPOŁECZNY KOMUNIKACJI

 • Dlaczego ulegamy wpływom
 • Podstawowe mechanizmy wpływu na innych
 • Jak sprawić, by inni zechcieli zrobić to, na czym nam zależy – techniki wywierania wpływu
 • Obrona przed manipulacją
 • Zespołowe komunikowanie się – badanie osobistego stylu komunikowania się z innymi

4. ASERTYWNOŚĆ – w zgodzie ze sobą, w dobrych stosunkach z innymi

 • Czym są zachowania asertywne
 • Moje prawa w komunikacji z innymi
 • Wyrażanie krytyki, gniewu, obaw (co zamiast agresji)
 • Jak radzić sobie z nieśmiałością, strachem (co zamiast uległości)
 • Asertywna wymiana emocji, postaw i opinii oraz reakcja na zachowania innych
 • Słowa „ja” i „ty” w asertywnym komunikowaniu się
 • Komunikacja pozytywna NVC

5. PRZEDSTAWMY TO NA PIŚMIE

 • Kontaktowanie się na piśmie z perspektywy odbiorcy – aspekty profesjonalnej komunikacji pisemnej
 • Struktura służbowych maili
 • Moc słów: kto, co, gdzie, kiedy, jak, dlaczego i ich wpływ na zwiększenie liczby czytelników naszych maili/ pism
 • Używanie słów pisanych zgodne z regułą społecznego dowodu słuszności

5. PODSUMOWANIE SZKOLENIA

 • Mój plan działania
Metody szkoleniowe
 • wykład multimedialny (20%)
 • analiza przypadku
 • rozmowa moderowana/ dyskusja
 • warsztaty w grupach
 • ankiety/ kwestionariusze
 • filmiki szkoleniowe
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania