PLANER

Z chwilą, gdy ktoś popadnie w stan umysłowy „rzeczoznawcy”, wiele rzeczy staje się niemożliwe.Henry Ford

Menu

BIULETYN FIRMOWY Zasady tworzenia i zarządzania biuletynem firmowym

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Rozwój interpersonalny

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Pozyskanie wiedzy i umiejętności o tym:

 • Co brać pod uwagę podejmując decyzję o wydawaniu biuletynu firmowego
 • Jak zorganizować wydawanie i tworzenie takiego biuletynu (layout, redakcja, planowanie, makieta, funkcjonalności newslettera)
 • Czy praca w biuletynie firmowym jest to dziennikarstwo? – jak pozyskiwać i weryfikować tematy do artykułu
 • Jak „sprzedać” temat, czyli podejście do tematu i dobór odpowiedniej ilustracji (rola zdjęć i grafiki); różnice między treściami w wydaniu papierowym a newsletterem
 • Jak napisać, żeby przeczytali, czyli podniesienie umiejętności precyzyjnego pisania tekstów do biuletynu oraz newslettera
Program szczegółowy szkolenia

Dzień pierwszy – strategiczne podejście do biuletynu firmowego

1. Biuletyn firmowy – rodzaje, formy, zadania

 • Wewnętrzny – Zewnętrzny
 • Papierowy – Elektroniczny – Video
 • Częstotliwość i objętość
 • Stosunek treści do obrazu
 • Zawartość – proporcje poruszanej tematyki
 • Zadania biuletynu firmowego w strategii komunikacji wewnętrznej

2. Od czego zacząć?

 • Zdefiniowanie celu, któremu służy biuletyn – spójność strategiczna komunikacji organizacji (czy biuletyn może realizować kilka celów i czy można te cele zmieniać?)
 • Określenie grupy odbiorców – kim są potencjalni czytelnicy, jakie mają oczekiwania komunikacyjne, jaka jest ich gotowość do aktywnego uczestniczenia w tworzeniu biuletynu (metody pozyskiwania informacji)
 • Określenie zasobów i narzędzi – budżet

3. Jak stworzyć biuletyn firmowy?

 • Krok 1 – zespół redakcyjny i zasady jego działania (kompetencje); pozyskiwanie współpracowników
 • Krok 2 – koncepcja zawartości (tytuł, działy) i koncepcja graficzna (od czcionki i akapitów, poprzez kolor, zdjęcia po układ czyli layout); jak określić funkcjonalności newslettera?
 • Krok 3 – numer próbny (badanie fokusowe)
 • Krok 4 – numer pierwszy, drugi, trzeci…. – badanie popularności biuletynu i konkretnych działów (rubryk). Zasady wysyłki newslettera i badanie jego popularności

4. Jak efektywnie zorganizować pracę nad biuletynem?

 • Terminy planowania numerów i zamawiania tekstów – liczba i wielkość potrzebnych tekstów, liczba i rodzaj zdjęć, ilustracji, wykresów
 • Praca z DTP i drukarnią – zasady planowania makiety: układ tekstu, rozmieszczenie zdjęć, ilustracji, wykresów

Dzień drugi – sztuka pisania i plan biuletynu

1. Na czym polega specyfika komunikacji pisemnej na tle innych form komunikowania się?

 • Formułowanie wypowiedzi pisemnych w sposób gwarantujący zrozumienie
 • Rola tytułu
 • Kto, gdzie i dlaczego
 • Dbanie o czystość języka polskiego

2. Jakie są zasady tworzenia tekstów dziennikarskich do biuletynu firmowego? Jakie są różnice w pisaniu do wydania papierowego, a jakie do newslettera?

 • Szukanie tematu i źródeł informacji
 • Przedstawianie zagadnień w sposób jasny i zwięzły
 • Formuła piramidy
 • Budowanie zdań poprawnych gramatycznie i logicznie
 • Dobieranie odpowiedniego stylu, języka i treści komunikatu; czy podpis pod zdjęciem jest tekstem?
 • Nabycie umiejętności skracania tekstów (liczba znaków)
 • Układ graficzny
 • Zasady adiustacji

3. Zadanie: uczestnicy w grupach opracowują zarys biuletynu – układ, treści, layout, funkcjonalności dla newslettera

Metody szkoleniowe:

 • Case study
 • Pisanie tekstów
 • Dyskusje
 • Mini wykład wprowadzający ćwiczenia
Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania