PLANER

Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działaniaWalt Disney

Menu

AUTOORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ I ZESPOŁU, CZYLI EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE CZASU

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Rozwój interpersonalny

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Zaległości piętrzą się a nowe zadania wciąż przybywają. CHAOS. Zapominasz o ważnych sprawach.

Problemy w zarządzaniu czasem są jednym z kluczowych problemów niezadowalających wyników pracy.  Pokonanie ich wymaga nauczenia się jak wykorzystywać swój czas na stanowisku pracy, a także planować zadania podległych pracowników w odniesieniu do ustalonych celów w zespole.

Nasz cel dla Ciebie: rozwój kompetencji z efektywności osobistej dzięki wykorzystaniu najlepszych technik Davida Allena, Stephena Coveya i innych guru zarządzania czasem, planowania i organizowania pracy własnej i zespołu.

Dzięki szkoleniu:
– uzyskasz pewność co do swoich priorytetów i ustalisz strategiczne cele
– zwiększysz swoją efektywność  zyskując dodatkowy czas
– dzięki trzem złotym technikom koncentracji ograniczysz stres i negatywne emocje
– poznasz najnowszą metodę kompleksowego zarządzania czasem GTD Davida Allena
– rozpoznasz swoje główne dystraktory , blokady psychiczne, mechanizmy obronne i poznasz efektywne taktyki ich pokonywania
– nauczysz radzić sobie z prokrastynacją odwlekaniem, rozpraszaniem i brakiem samodyscypliny
– stworzysz plan zwiększenia swojej efektywności i skuteczności

Cele i korzyści szkolenia
 • Poznanie najbardziej skutecznych technik pomocnych we właściwym zarządzaniu czasem
 • Zdobycie umiejętność efektywnego planowania
 • Poznania głównych przeszkód w optymalnym wykorzystywaniu czasu

Jesteś jedyną osobą na świecie,która może wykorzystać Twój potencjał
Zig Ziglar


Korzyści dla uczestników

 • Realizacja tych samych zadań, ale mniejszym nakładem sił
 • Lepsza organizacja własnej pracy
 • Lepsze wyniki w pracy
 • Mniej chaosu i stresu
 • Większe zadowolenie z pracy
 • Większa motywacja
 • Czas na realizacja zadań „wyższego” rzędu
 • Mniejsza presja w pracy i nacisk na wydajność
 • Mniej błędów popełnianych podczas realizacji zadań
 • Szybsze osiąganie celów zawodowych i prywatnych

Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową i ma charakter narzędziowy.
Oznacza to, że uczestnicy dostają do ręki gotowe do wykorzystania narzędzia wspomagające autoorganizację, na których podczas szkolenia prowadzony jest warsztat.


Program szczegółowy szkolenia

1. Badanie nawyków

 • Wpływ przyzwyczajeń i nawyków na wykonywanie zadań
 • Własny styl zarządzania sobą i ludźmi
 • Indywidualny styl pracy – samoocena
 • Biologiczny rytm aktywności – indywidualna krzywa wydajności
 • Efektywna organizacja dnia
 • Etapy dnia pracy: etap wdrażania, etap efektywności, etap zmęczenia
 • Mózg a podejmowane działania

2. Mechanizmy barier przed skutecznym działaniem

 • Mit doskonałego mózgu
 • Zachowania automatyczne
 • Pożeracze czasu – “Złodzieje czasu”
 • Przerywacze – de koncentratory
 • Reguła ograniczonej dostępności w samoorganizacji.
 • Wprowadzenie do procesu zmiany – lęk i opór
 • Trening i uspokajanie mózgu – metody i techniki

3. Mechanizmy skutecznego działania

 • Efektywne zarządzanie wewnętrznymi zobowiązaniami
 • Rozumienia oczekiwań własnych i otoczenia
 • Nawyki wg Coveya
 • Distres i eustres – wykorzystanie stanów

4. Budowanie zespołu pracującego w oparciu o Getting Things Done (GTD)

 • Kultura organizacyjna a program GTD
 • Organizowanie pracy zespołowej – podział zadań według kompetencji, cech osobowych oraz osobistych planów
 • Komunikowanie a GTD
 • Praca bez stresu – jak to możliwe?

5. Działanie celowe

 • OBT – najskuteczniejszy system działania doraźnego
 • Zarządzanie zadaniami wg Eisenhowera
 • Definiowanie celów i zasad
 • Identyfikacja najbliższych zadań: pilność i ważność
 • Generowanie rozwiązań
 • Zbiór i porządkowanie zasobów

6. Planowanie zadań

 • Budowanie wizji końcowych rezultatów
 • Gromadzenie narzędzi niezbędnych do wykonania zadania – praca na zasobach
 • Autoorganizacja – prawo Parkinsona
 • Udział innych osób w realizacji zadania – zasady delegowania zadań.
 • Organizowanie pracy zespołowej – podział zadań według kompetencji, cech osobowych oraz osobistych planów
 • Ocena wartości posiadanego czasu – teoria gazowej postaci czasu
 • Urządzanie i organizacja miejsca pracy
 • System planowania czasu metodą ALPEN
 • Programy antykryzysowe

7. Monitoring

 • Terminy wykonania
 • Monitorowanie i kontrola realizowanych projektów
 • Zasady oceny skuteczności i efektywności działania
 • Obserwacja otoczenia a konieczność dokonywania zmian w planach
 • Współpraca z innymi i monitoring realizowanych działań
 • Nawyki skutecznego działania wg Covey’a

8. Zarządzanie sobą metodą równoważną

 • Równowaga obszarów – autoorganizacja długoterminowa
 • Indywidualny priorytet zadań
 • Profesjonalizm – rozdzielenie obszarów
 • Znaczenie i techniki relaksu
Metody szkoleniowe
Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową i ma charakter narzędziowy. Oznacza to, że uczestnicy dostają do ręki gotowe do wykorzystania narzędzia wspomagające autoorganizację, na których podczas szkolenia prowadzony jest warsztat.
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania