PLANER

Poważne problemy, przed którymi stoimy nie mogą być rozwiązane na tym poziomie myślenia, na którym byliśmy, kiedy je stworzyliśmy.Albert Einstein

Menu

ASERTYWNY SZEF, czyli jak skutecznie wyzwalać entuzjazm pracowników i realizować zamierzone cele firmy w okresie zmian

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Rozwój interpersonalny

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Poznanie prawidłowości psychologicznych oraz uwarunkowań społecznych przyczyniających się do zaangażowania pracowników w wykonywanie zadań
 • Poznanie zasad i reguł radzenia sobie z niepokojem pracowników w sytuacjach kryzysowych
 • Rozwój własnych umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami zawodowymi

Cele szczegółowe:

 • Kształcenie umiejętności asertywności w relacjach zawodowych
 • Poznanie technik skutecznego argumentowania w sytuacjach kontrowersyjnych
 • Poznanie technik radzenia sobie z niechęcią pracowników
 • Poznanie technik radzenia sobie z niepokojem pracowników
 • Rozwój umiejętności odpierania zarzutów
 • Rozwój umiejętności radzenia sobie z oporem pracowników wobec zmian
Adresaci szkolenia
 • Szefowie zespołów, firm
 • Kierownicy działów
 • Osoby zarządzające personelem, które odczuwają potrzebę wzbogacenia swojej wiedzy o sobie i swoich pracownikach, aby skuteczniej kierować zespołem w trudnych sytuacjach zawodowych
Program szczegółowy szkolenia

1. Komunikowanie w praktyce a funkcjonowanie zespołu – wprowadzenie

 • Podejmowanie decyzji, budowanie zespołu i delegowanie uprawnień poprzez właściwe komunikowanie
 • Sytuacje zaplanowane i niezaplanowane – konsekwencje wieloaspektowe a kultura komunikowania w firmie
 • Zmiany przewidywalne i nieprzewidywalne – efektywne sterowanie komunikacją w firmie
 • Komunikowanie a sztuka asertywności (optymalny pracownik – optymalny szef)
 • Sytuacje kryzysowe w firmie i umiejętność ich kierowania
 • Jak przyjmować krytykę oraz jak krytykować innych w zespole?

2. Asertywność – prawa wyrażania siebie i swoich poglądów

 • Co to znaczy być osobą asertywną?
 • Prawa i obowiązki osoby asertywnej
 • Asertywne myślenie
 • Jeśli nie asertywność to, co? Alternatywy dla asertywności
 • Korzyści z bycia asertywnym szefem
 • Korzyści z kierowania asertywnym zespołem

3. Techniki asertywności

 • Umiejętność proszenia, przepraszania i dziękowania
 • Umiejętność odmawiania, mówienia „nie”
 • Umiejętność krytykowania innych
 • Umiejętność przekazywania informacji zwrotnej
 • Umiejętność odpowiadania na krytykę

4. Radzenie sobie z trudnymi pracownikami

 • Pracownik „pieniacz”
 • Pracownik malkontent
 • Pracownik niezadowolony
 • Pracownik „krytyk”
 • Pracownik niesolidny
 • Pracownik cynik i złośliwiec
 • Pracownik lękliwy, zagubiony

5. Temperament szefa a temperament pracownika

 • Co to jest temperament?
 • Funkcje temperamentu
 • Typy temperamentów a zachowania ludzi
 • Temperament a sytuacje stresujące

6. Szef inteligentny emocjonalnie

 • Poznanie własnej inteligencji emocjonalnej
 • Kompetencja osobista i umiejętność kontroli siebie samego
 • Metody kształcenia własnej inteligencji emocjonalnej
 • Jak podnieść inteligencję emocjonalną pracowników i zespołu?

7. Etyczne wywieranie wpływu na pracowników i cały zespół

 • Socjotechnika, manipulacja a wywieranie wpływu – różnice
 • Sztuka przekonywania do własnego stanowiska
 • Budowanie autorytetu szefa
 • Sztuka argumentacji w kierowaniu zespołem pracowników
 • Inne techniki wywierania wpływu

8. Zmiana w firmie i jej otoczeniu a reakcje szefa i zachowania pracowników

 • Przyczyny oporu pracowników wobec zmian. Jak zapanować nad niechęcią pracowników wobec zmian?
 • Niepokój pracowników. Jak szef może temu zaradzić?
 • Zmiana w firmie. Jak radzić sobie z plotkami, niepewnością pracowników, napięciem w zespole utrudniającym realizację zadań?
 • Kryzys w firmie. Jak zamienić kryzys w sytuację korzystną dla firmy?

9. Szef – modelem do naśladowania

 • Szef – dobrze zorganizowany (zasady organizacji czasu i pracy)
 • Szef – panujący nad emocjami (zasady radzenia sobie ze stresem)
 • Szef – charyzmatycznym przywódcą (zasady budowania własnego wizerunku)
 • Szef – mistrz dyplomacji (zasady rozwiązywania napięć w zespole oraz negocjacji z pracownikami)
 • Szef – twórca i innowator (zasady wyzwalania własnej kreatywności oraz inicjowanie kreatywności pracowników)
Metody szkoleniowe
 • Analiza przypadków
 • Odgrywanie ról
 • Testy autodiagnozy
 • Gry i symulacje
 • Rozwiązywanie zadań praktycznych

Podczas zajęć prowadzący odwołuje się do metody ABL  

ACTIVITY  BASED  LEARNING

– uczenie w  oparciu  o  aktywność, metody  powszechnie  uznawanej  za najbardziej  odpowiednią  dla  szkoleń w zakresie biznesu i umiejętności praktycznych.

Nowoczesne techniki metody mają na celu wspomóc : „zakotwiczenie się” nowo poznanych umiejętności i kompetencji, przekształcając je w nawyki.
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania