PLANER

Większość zarządów odkryła, że zapotrzebowanie na dobre kadry rośnie szybciej, niż mogą ich nastarczyć choćby najlepsze programy ich rozwojuPeter F. Drucker

Menu

ASERTYWNY SZEF, czyli jak skutecznie wyzwalać entuzjazm pracowników i realizować zamierzone cele firmy w okresie zmian

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Rozwój interpersonalny

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Poznanie prawidłowości psychologicznych oraz uwarunkowań społecznych przyczyniających się do zaangażowania pracowników w wykonywanie zadań
 • Poznanie zasad i reguł radzenia sobie z niepokojem pracowników w sytuacjach kryzysowych
 • Rozwój własnych umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami zawodowymi

Cele szczegółowe:

 • Kształcenie umiejętności asertywności w relacjach zawodowych
 • Poznanie technik skutecznego argumentowania w sytuacjach kontrowersyjnych
 • Poznanie technik radzenia sobie z niechęcią pracowników
 • Poznanie technik radzenia sobie z niepokojem pracowników
 • Rozwój umiejętności odpierania zarzutów
 • Rozwój umiejętności radzenia sobie z oporem pracowników wobec zmian
Adresaci szkolenia
 • Szefowie zespołów, firm
 • Kierownicy działów
 • Osoby zarządzające personelem, które odczuwają potrzebę wzbogacenia swojej wiedzy o sobie i swoich pracownikach, aby skuteczniej kierować zespołem w trudnych sytuacjach zawodowych
Program szczegółowy szkolenia

1. Komunikowanie w praktyce a funkcjonowanie zespołu – wprowadzenie

 • Podejmowanie decyzji, budowanie zespołu i delegowanie uprawnień poprzez właściwe komunikowanie
 • Sytuacje zaplanowane i niezaplanowane – konsekwencje wieloaspektowe a kultura komunikowania w firmie
 • Zmiany przewidywalne i nieprzewidywalne – efektywne sterowanie komunikacją w firmie
 • Komunikowanie a sztuka asertywności (optymalny pracownik – optymalny szef)
 • Sytuacje kryzysowe w firmie i umiejętność ich kierowania
 • Jak przyjmować krytykę oraz jak krytykować innych w zespole?

2. Asertywność – prawa wyrażania siebie i swoich poglądów

 • Co to znaczy być osobą asertywną?
 • Prawa i obowiązki osoby asertywnej
 • Asertywne myślenie
 • Jeśli nie asertywność to, co? Alternatywy dla asertywności
 • Korzyści z bycia asertywnym szefem
 • Korzyści z kierowania asertywnym zespołem

3. Techniki asertywności

 • Umiejętność proszenia, przepraszania i dziękowania
 • Umiejętność odmawiania, mówienia „nie”
 • Umiejętność krytykowania innych
 • Umiejętność przekazywania informacji zwrotnej
 • Umiejętność odpowiadania na krytykę

4. Radzenie sobie z trudnymi pracownikami

 • Pracownik „pieniacz”
 • Pracownik malkontent
 • Pracownik niezadowolony
 • Pracownik „krytyk”
 • Pracownik niesolidny
 • Pracownik cynik i złośliwiec
 • Pracownik lękliwy, zagubiony

5. Temperament szefa a temperament pracownika

 • Co to jest temperament?
 • Funkcje temperamentu
 • Typy temperamentów a zachowania ludzi
 • Temperament a sytuacje stresujące

6. Szef inteligentny emocjonalnie

 • Poznanie własnej inteligencji emocjonalnej
 • Kompetencja osobista i umiejętność kontroli siebie samego
 • Metody kształcenia własnej inteligencji emocjonalnej
 • Jak podnieść inteligencję emocjonalną pracowników i zespołu?

7. Etyczne wywieranie wpływu na pracowników i cały zespół

 • Socjotechnika, manipulacja a wywieranie wpływu – różnice
 • Sztuka przekonywania do własnego stanowiska
 • Budowanie autorytetu szefa
 • Sztuka argumentacji w kierowaniu zespołem pracowników
 • Inne techniki wywierania wpływu

8. Zmiana w firmie i jej otoczeniu a reakcje szefa i zachowania pracowników

 • Przyczyny oporu pracowników wobec zmian. Jak zapanować nad niechęcią pracowników wobec zmian?
 • Niepokój pracowników. Jak szef może temu zaradzić?
 • Zmiana w firmie. Jak radzić sobie z plotkami, niepewnością pracowników, napięciem w zespole utrudniającym realizację zadań?
 • Kryzys w firmie. Jak zamienić kryzys w sytuację korzystną dla firmy?

9. Szef – modelem do naśladowania

 • Szef – dobrze zorganizowany (zasady organizacji czasu i pracy)
 • Szef – panujący nad emocjami (zasady radzenia sobie ze stresem)
 • Szef – charyzmatycznym przywódcą (zasady budowania własnego wizerunku)
 • Szef – mistrz dyplomacji (zasady rozwiązywania napięć w zespole oraz negocjacji z pracownikami)
 • Szef – twórca i innowator (zasady wyzwalania własnej kreatywności oraz inicjowanie kreatywności pracowników)
Metody szkoleniowe
 • Analiza przypadków
 • Odgrywanie ról
 • Testy autodiagnozy
 • Gry i symulacje
 • Rozwiązywanie zadań praktycznych

Podczas zajęć prowadzący odwołuje się do metody ABL  

ACTIVITY  BASED  LEARNING

– uczenie w  oparciu  o  aktywność, metody  powszechnie  uznawanej  za najbardziej  odpowiednią  dla  szkoleń w zakresie biznesu i umiejętności praktycznych.

Nowoczesne techniki metody mają na celu wspomóc : „zakotwiczenie się” nowo poznanych umiejętności i kompetencji, przekształcając je w nawyki.
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania