PLANER

Inspirująco motywacyjne, profesjonalne i skuteczne szkolenia dla biznesu !

Menu

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ (PROCESAMI LOGISTYCZNYMI) NA SZCZEBLU PRZEDSIĘBIORSTWA – szkolenie menedżerskie (3 dni)

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Produkcja, Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Zasadniczym celem szkolenia jest analiza, ocena oraz nakreślenie wymaganych usprawnień w organizacji logistyki przedsiębiorstwa i poszczególnych procesów wchodzących w jej skład.

Podczas wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów zakłada się osiągnąć szereg celów, które umożliwią uczestnikom szkolenia:

 • określić zadania, priorytety stawiane przed logistyką przedsiębiorstwa,
 • określić uwarunkowania wpływających na sprawność funkcjonowania łańcuchów dostaw,
 • zdefiniować i sparametryzować system logistyczny i procesy wchodzące w jego skład,
 • określić wymagania przy budowie systemu organizacyjnego logistyki w przedsiębiorstwie,
 • kontrolować i koordynować procesy logistyczne w przedsiębiorstwie,
 • podejmować decyzje w ramach łańcuchów dostaw,
 • określić powiązania i współzależności pomiędzy poszczególnymi komórkami łańcuchów dostaw oraz przeprowadzić ich analizy i oceny,
 • określić wielkości zapasów, czas zamawiania i organizację ich przepływu,
 • kształtować umiejętności menedżerskie,
 • zaprojektować założenia do wdrożenia zmian (usprawnień) w logistyce przedsiębiorstwa,
 • przeprowadzić analizę i ocenę wariantów rozwiązań w zakresie łańcuchów dostaw,
 • określić rodzaje kosztów łańcuchów dostaw i ich wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa,
 • wykorzystać mierniki i wskaźniki niezbędne przy ocenie sprawności funkcjonowania logistyki przedsiębiorstw.
Program szczegółowy szkolenia

1. Znaczenie, miejsce i rola logistyki w strukturach przedsiębiorstw (firm)

 • procesy logistyczne zorientowane na klienta
 • strategie wykorzystywane w optymalizacji procesów logistycznych
 • wymagania procesów logistycznych jako baza do funkcjonowania łańcuchów dostaw
 • zintegrowany łańcuch dostaw – etapy doskonalenia procesu integracji
 • procedury wdrożenia rozwiązań logistycznych dla usprawnienia i optymalizacji procesów logistycznych
 • praktyczne doświadczenia w organizacji i optymalizacji procesów logistycznych
 • kompleksowy (procesowy) system organizacji logistyki, dostosowany do: rodzaju, branży, zakresu prowadzonej działalności i wielkości przedsiębiorstwa

2. Strategie obsługi klienta

 • standardy obsługi klienta
 • miejsce obsługi klienta w strategii przedsiębiorstwa
 • polityka przedsiębiorstwa w odniesieniu do poziomu obsługi klienta
 • formy współpracy z partnerami w łańcuchu dostaw
 • błędy przedsiębiorstw w logistycznej obsłudze klienta będące przyczyną wysokich kosztów obsługi

3. Realizacja zadań zakupowych i zaopatrzeniowych w przedsiębiorstwie

 • miejsce zakupów w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • realizacja współpracy pionu (działu, komórki) zakupów z pozostałymi działami przedsiębiorstwa i logistyki
 • źródła informacji na potrzeby zakupów
 • organizacja i zadania zaopatrzenia
 • polityka współdziałania z dostawcą
 • kryteria i sposoby oceny dostawców z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa
 • metody wyboru dostawców
 • trendy i kierunki usprawnień realizacji procesów zakupowych i zaopatrzeniowych

4. Zarządzanie zapasami i gospodarka materiałowa

 • dostępność zapasów i ich wpływ na zadowolenie klienta
 • metody wyceny zapasów magazynowych
 • podział i znaczenie zapasów w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
 • metody wykorzystywane w prognozowaniu wielkości zapasów surowców i wyrobów gotowych
 • zasady określania poziomu zapasów bieżących, bezpieczeństwa i zapasów maksymalnych
 • optymalizacja kosztów i wielkości dostaw
 • zarządzanie rabatami przy zakupie większych partii dostaw
 • istota i możliwości zastosowania oraz wykorzystania systemów just in time i kanban w realizacji zasilania materiałowego (towarowego) przedsiębiorstw

5. Organizacja gospodarki magazynowej

 • funkcje logistyczne magazynów
 • gospodarka magazynowa jako integralna część systemu logistycznego przedsiębiorstwa
 • zasady rozmieszczenia i lokalizacji zapasów w magazynie
 • realizacja i optymalizacja operacji magazynowych
 • metody składowania i kompletacji towarów i ich wpływ na usprawnienie obrotu towarowego w magazynach
 • trendy i kierunki usprawnień realizacji procesów magazynowych

6. Realizacja zadań transportowych

 • miejsce i rola transportu w strukturze logistycznej przedsiębiorstwa
 • zakresy zadań i obowiązków osób odpowiedzialnych za transport w przedsiębiorstwie
 • outsourcing w transporcie
 • formuły Incoterms 2000
 • kryteria wyboru i oceny przewoźników do realizacji zadań transportowych
 • metody wyboru przewoźników do realizacji zadań transportowych
 • trendy i kierunki usprawnień realizacji procesów transportowych

7. Koszty realizacji procesów logistycznych przedsiębiorstwa

 • czynniki kształtowania i redukcji kosztów procesów,
 • przekroje i zakres kosztów logistycznych
 • koszty zapasów
 • koszty procesów magazynowych
 • koszty realizacji zadań transportowych
 • koszty procesów informatycznych logistyki przedsiębiorstwa
 • przykłady ewidencji i analizy kosztów
 • budżet kosztów procesów logistycznych
 • sposoby i możliwości obniżenia kosztów logistycznych

8. Mierniki i wskaźniki wykorzystywane w ocenie efektywności logistyki przedsiębiorstw

 • potrzeby i możliwości zastosowania wskaźników i mierników do analizy, oceny i optymalizacji procesów logistycznych
 • mierniki struktury i poziomu zapasów
 • mierniki funkcjonowania gospodarki magazynowej
 • mierniki oceny realizacji zadań transportowych w przedsiębiorstwie
 • mierniki i wskaźniki kosztów procesów logistycznych

Szkolenie jest skierowane do pracowników wszystkich komórek łańcucha logistycznego tj. działów: zakupów, zaopatrzenia, planowania, gospodarki magazynowej, transportu, dystrybucji (wysyłki) oraz gospodarki materiałowej, jeśli taki funkcjonuje w przedsiębiorstwie.

Metodologia:

 • wykłady (około 30-35% czasu)
 • analiza przypadków
 • case study
 • praca w grupach w formie treningu menedżerskiego.

Założeniem szkolenia jest analiza, ocena i optymalizacja procesów wchodzących w zakres działań logistyki przedsiębiorstwa, nakreślenie założeń do wdrożenia systemu i jego użytkowania oraz rozwiązanie najistotniejszych problemów jakie mogą się pojawić w trakcie realizacji poszczególnych zadań (procesów) logistycznych.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania