Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

Zarządzanie logistyką (procesami logistycznymi) na szczeblu przedsiębiorstwa – szkolenie menedżerskie (3 dni)

Zasadniczym celem szkolenia jest analiza, ocena oraz nakreślenie wymaganych usprawnień w organizacji logistyki przedsiębiorstwa i poszczególnych procesów wchodzących w jej skład. Podczas wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów zakłada się osiągnąć szereg celów, które umożliwią uczestnikom szkolenia: określić zadania, priorytety stawiane przed logistyką przedsiębiorstwa, określić uwarunkowania wpływających na sprawność funkcjonowania łańcuchów dostaw, zdefiniować i sparametryzować system logistyczny i procesy wchodzące w jego skład, określić wymagania przy budowie systemu organizacyjnego logistyki w przedsiębiorstwie, kontrolować i koordynować procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, podejmować decyzje w ramach łańcuchów dostaw, określić powiązania i współzależności pomiędzy poszczególnymi komórkami łańcuchów dostaw oraz przeprowadzić ich analizy i oceny, określić wielkości zapasów, czas zamawiania i organizację ich przepływu, kształtować umiejętności menedżerskie, zaprojektować założenia do wdrożenia zmian (usprawnień) w logistyce przedsiębiorstwa, przeprowadzić analizę i ocenę wariantów rozwiązań w zakresie łańcuchów dostaw, określić rodzaje kosztów łańcuchów dostaw i ich wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa, wykorzystać mierniki i wskaźniki niezbędne przy ocenie sprawności funkcjonowania logistyki przedsiębiorstw.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Zasadniczym celem szkolenia jest analiza, ocena oraz nakreślenie wymaganych usprawnień w organizacji logistyki przedsiębiorstwa i poszczególnych procesów wchodzących w jej skład.

Podczas wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów zakłada się osiągnąć szereg celów, które umożliwią uczestnikom szkolenia:

 • określić zadania, priorytety stawiane przed logistyką przedsiębiorstwa,
 • określić uwarunkowania wpływających na sprawność funkcjonowania łańcuchów dostaw,
 • zdefiniować i sparametryzować system logistyczny i procesy wchodzące w jego skład,
 • określić wymagania przy budowie systemu organizacyjnego logistyki w przedsiębiorstwie,
 • kontrolować i koordynować procesy logistyczne w przedsiębiorstwie,
 • podejmować decyzje w ramach łańcuchów dostaw,
 • określić powiązania i współzależności pomiędzy poszczególnymi komórkami łańcuchów dostaw oraz przeprowadzić ich analizy i oceny,
 • określić wielkości zapasów, czas zamawiania i organizację ich przepływu,
 • kształtować umiejętności menedżerskie,
 • zaprojektować założenia do wdrożenia zmian (usprawnień) w logistyce przedsiębiorstwa,
 • przeprowadzić analizę i ocenę wariantów rozwiązań w zakresie łańcuchów dostaw,
 • określić rodzaje kosztów łańcuchów dostaw i ich wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa,
 • wykorzystać mierniki i wskaźniki niezbędne przy ocenie sprawności funkcjonowania logistyki przedsiębiorstw.

Program szkolenia

1. Znaczenie, miejsce i rola logistyki w strukturach przedsiębiorstw (firm)

 • procesy logistyczne zorientowane na klienta
 • strategie wykorzystywane w optymalizacji procesów logistycznych
 • wymagania procesów logistycznych jako baza do funkcjonowania łańcuchów dostaw
 • zintegrowany łańcuch dostaw – etapy doskonalenia procesu integracji
 • procedury wdrożenia rozwiązań logistycznych dla usprawnienia i optymalizacji procesów logistycznych
 • praktyczne doświadczenia w organizacji i optymalizacji procesów logistycznych
 • kompleksowy (procesowy) system organizacji logistyki, dostosowany do: rodzaju, branży, zakresu prowadzonej działalności i wielkości przedsiębiorstwa

2. Strategie obsługi klienta

 • standardy obsługi klienta
 • miejsce obsługi klienta w strategii przedsiębiorstwa
 • polityka przedsiębiorstwa w odniesieniu do poziomu obsługi klienta
 • formy współpracy z partnerami w łańcuchu dostaw
 • błędy przedsiębiorstw w logistycznej obsłudze klienta będące przyczyną wysokich kosztów obsługi

3. Realizacja zadań zakupowych i zaopatrzeniowych w przedsiębiorstwie

 • miejsce zakupów w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • realizacja współpracy pionu (działu, komórki) zakupów z pozostałymi działami przedsiębiorstwa i logistyki
 • źródła informacji na potrzeby zakupów
 • organizacja i zadania zaopatrzenia
 • polityka współdziałania z dostawcą
 • kryteria i sposoby oceny dostawców z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa
 • metody wyboru dostawców
 • trendy i kierunki usprawnień realizacji procesów zakupowych i zaopatrzeniowych

4. Zarządzanie zapasami i gospodarka materiałowa

 • dostępność zapasów i ich wpływ na zadowolenie klienta
 • metody wyceny zapasów magazynowych
 • podział i znaczenie zapasów w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
 • metody wykorzystywane w prognozowaniu wielkości zapasów surowców i wyrobów gotowych
 • zasady określania poziomu zapasów bieżących, bezpieczeństwa i zapasów maksymalnych
 • optymalizacja kosztów i wielkości dostaw
 • zarządzanie rabatami przy zakupie większych partii dostaw
 • istota i możliwości zastosowania oraz wykorzystania systemów just in time i kanban w realizacji zasilania materiałowego (towarowego) przedsiębiorstw

5. Organizacja gospodarki magazynowej

 • funkcje logistyczne magazynów
 • gospodarka magazynowa jako integralna część systemu logistycznego przedsiębiorstwa
 • zasady rozmieszczenia i lokalizacji zapasów w magazynie
 • realizacja i optymalizacja operacji magazynowych
 • metody składowania i kompletacji towarów i ich wpływ na usprawnienie obrotu towarowego w magazynach
 • trendy i kierunki usprawnień realizacji procesów magazynowych

6. Realizacja zadań transportowych

 • miejsce i rola transportu w strukturze logistycznej przedsiębiorstwa
 • zakresy zadań i obowiązków osób odpowiedzialnych za transport w przedsiębiorstwie
 • outsourcing w transporcie
 • formuły Incoterms 2000
 • kryteria wyboru i oceny przewoźników do realizacji zadań transportowych
 • metody wyboru przewoźników do realizacji zadań transportowych
 • trendy i kierunki usprawnień realizacji procesów transportowych

7. Koszty realizacji procesów logistycznych przedsiębiorstwa

 • czynniki kształtowania i redukcji kosztów procesów,
 • przekroje i zakres kosztów logistycznych
 • koszty zapasów
 • koszty procesów magazynowych
 • koszty realizacji zadań transportowych
 • koszty procesów informatycznych logistyki przedsiębiorstwa
 • przykłady ewidencji i analizy kosztów
 • budżet kosztów procesów logistycznych
 • sposoby i możliwości obniżenia kosztów logistycznych

8. Mierniki i wskaźniki wykorzystywane w ocenie efektywności logistyki przedsiębiorstw

 • potrzeby i możliwości zastosowania wskaźników i mierników do analizy, oceny i optymalizacji procesów logistycznych
 • mierniki struktury i poziomu zapasów
 • mierniki funkcjonowania gospodarki magazynowej
 • mierniki oceny realizacji zadań transportowych w przedsiębiorstwie
 • mierniki i wskaźniki kosztów procesów logistycznych

9. Gra decyzyjna: Opracowanie struktury procesu logistycznego przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej firmy
Szkolenie jest skierowane do pracowników wszystkich komórek łańcucha logistycznego tj. działów: zakupów, zaopatrzenia, planowania, gospodarki magazynowej, transportu, dystrybucji (wysyłki) oraz gospodarki materiałowej, jeśli taki funkcjonuje w przedsiębiorstwie.

Metodologia:

 • wykłady (około 30-35% czasu)
 • analiza przypadków
 • case study
 • praca w grupach w formie treningu menedżerskiego.

Założeniem szkolenia jest analiza, ocena i optymalizacja procesów wchodzących w zakres działań logistyki przedsiębiorstwa, nakreślenie założeń do wdrożenia systemu i jego użytkowania oraz rozwiązanie najistotniejszych problemów, jakie mogą się pojawić w trakcie realizacji poszczególnych zadań (procesów) logistycznych.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie