PLANER

Jeżeli nie wiesz, dokąd zmierzasz, prawdopodobnie wylądujesz gdzieś indziejdr Laurence J. Peter, pedagog kanadyjski

Menu

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW – gra kierownicza

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Produkcja, Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Oferujemy uczestnikom możliwość uporządkowania wiedzy o procesach logistycznych zachodzących w przedsiębiorstwach produkcyjnych, ale nie tylko.
W trakcie gry kierowniczej w sposób dynamiczny, w działaniu grupowym można będzie bezpiecznie sprawdzić własne umiejętności w analizowaniu procesów i podejmowaniu decyzji gospodarczych w świadomości generowania kosztów tych decyzji.
Analiza wyników osiągniętych przez uczestników gry ukaże, gdzie ktoś popełnił błąd i jak taki błąd można szybko naprawić.
Cele i korzyści szkolenia
 • Przybliżenie wiedzy na temat łańcucha dostaw w systemie funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Przedstawienie podstawowych wskaźników oceny dostaw
 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami przeprowadzania analizy ekonomicznej i oceny efektywności funkcjonowania łańcucha dostaw
 • Przedstawienie istoty, funkcjonowania i znaczenia systemów informacyjnych i informatycznych w łańcuchu dostaw

Nabyte umiejętności:

 • Uczestnik pozna podstawowe pojęcia z dziedziny zarządzania łańcuchem dostaw
 • Pozna podstawowe wskaźniki i mierniki oceny dostaw
 • Powinien umieć opracować założenia do analizy ekonomicznej oraz zastosować właściwe narzędzia oceny efektywności funkcjono­wania łańcucha dostaw oraz mierniki kosztowe systemu logistycznego przedsiębiorstwa
 • Pozna najistotniejsze narzędzia informatyczne stosowane w logistyce
Program szczegółowy szkolenia

1. Struktura i otoczenie przedsiębiorstwa

 • Zmiany w otoczeniu rynkowym przedsiębiorstwa
 • Rola poszczególnych działów w wewnętrznym łańcuchu dostaw
 • Łańcuchy i sieci dostaw
 • Wady i zalety łańcuchów dostaw oraz przyczyny i skutki złego ich funkcjonowania

2. Przeszkody w integracji wewnętrznego i zewnętrznego łańcucha dostaw

 • Motywy, symptomy, bariery i problemy integracji przedsiębiorstw
 • Analiza przyczyn problemów metodą „Diagramu Ishikawy”
 • Czynniki integrujące i korzyści z integracji w łańcuchu dostaw

3. Zasady budowania relacji z klientami w łańcuchu dostaw

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw a poziom obsługi klienta
 • Kryteria oceny, czynniki, standardy i mierniki poziomu obsługi klienta
 • Analiza wymagań i planowanie potrzeb obsługi klienta na każdym etapie łańcucha dostaw
 • Gdzie należy a gdzie nie wolno burzyć „murów”

4. Metody planistyczne w łańcuchu dostaw

 • Istota, cel i zasady planowania i projektowania łańcucha dostaw
 • Zasady planowania i projektowania poszczególnych elementów i działów łańcucha dostaw
 • Planowanie przepływów rzeczowych i informacyjnych w łańcuchu dostaw
 • Cykl planowania – planowanie strategiczne, taktyczne i operacyjne w łańcuchu dostaw

5. Systemy „push” i „pull”, JiT i Kanban w łańcuchu dostaw

 • Istota systemu „push – pull” i jego znaczenie w planowaniu i funkcjonowaniu łańcuchów dostaw
 • Organizacja i funkcjonowanie łańcucha dostaw według strategii MRP i DRP
 • Kalkulacje zapotrzebowań na zasoby i kalkulacje potencjałów w systemach „push – pull”
 • Podstawowe założenia i korzyści wynikające z zastosowania filozofii „Just in Time” w przedsiębiorstwie
 • System KANBAN w organizacji zasilania produkcji
 • Charakter i zakres zmian wywoływanych poprzez zastosowanie JiT i systemu KANBAN w przedsiębiorstwie

6. Prawidłowe metody kalkulacji kosztów (przykłady ABC) i ich wpływ na decyzje logistyczne

 • Kompleksowa analiza kosztów, modele kosztowe, centra kosztów
 • Kalkulacja kosztów procesów logistycznych w łańcuchu dostaw wg rachunku kosztów działań (ABC – Activity Based Costing)
 • Kontrola wskaźnikowa systemu logistycznego: zaopatrzenia, produkcji i przepływu materiałów, zapasów, transportu, dystrybucji, magazynowania oraz obsługi klientów
 • Finansowa analiza wskaźnikowa łańcucha dostaw; próg rentowności, decyzje typu „Make or Buy”

7. Elektroniczny łańcuch dostaw

 • Analiza potrzeb i wymagania informacyjne integracji łańcucha dostaw
 • Wsparcie zarządzania łańcuchem dostaw przez rozwiązania informatyczne klasy ERP
 • Zalety i ograniczenia systemów wsparcia informatycznego w łańcuchu dostaw
 • Platformy elektroniczne współpracy; narzędzia koordynacji, planowania i śledzenia przepływu ładunków
 • Dopasowanie rozwiązania informatycznego do wymagań logistyki produkcji i dystrybucji

8. Gra symulacyjna – 8 godzin dydaktycznych

Na podstawie autentycznego przykładu z firmy produkcyjnej uczestnicy dokonają:

 • oceny przyjętego planu sprzedaży w stosunku do możliwości produkcji
 • kalkulacji zdolności produkcyjnej i opracowanie niezbędnych zmian w procesie produkcji
 • kalkulacji zapotrzebowania materiałowego i wyboru dostawców
 • organizacji procesów dystrybucji z uwzględnieniem decyzji transportowych
 • kalkulacji kosztów wytworzenia i obliczenia wyniku finansowego
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

16-godzinne warsztaty,  w tym 8 godzinna GRA KIEROWNICZA.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania