PLANER

Nie podskakuj, jeżeli chcesz się wybić!

Menu

KAIZEN TOOLBOX – podstawowe i zaawansowane narzędzia pracy – warsztaty menedżerskie

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Produkcja, Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Zrozumienie jakie funkcje można pełnić w trakcie transformacji do „Lean przedsiębiorstwa”, dlaczego warto wdrażać Kaizen
 • Dokładne wykazanie w jaki sposób Kaizen wpływa na redukcję strat
 • Rozwój kompetencji liderów w zakresie doboru i zarządzania członkami zespołów i organizacji spotkań Kaizen
 • Analiza projektów wdrożeniowych i rozwojowych Kaizen
 • Otrzymanie do użytku „mapy drogowej” Kaizen
 • Praktyczne przedstawienie, jak „technicznie” przejść przez proces wdrożenia zmiany – ścieżka Blitz-szybka i pełna analityczna VSM
 • Poznanie metod Lean adresowanych przez zespoły Kaizen: 5S, SMED, TPM, Kanban, VSM, TOC …
 • Zrozumienie najczęściej popełnianych błędów, nabycie umiejętności wdrożenia Kaizen w organizacji
Adresaci szkolenia
 • Kierownictwo przedsiębiorstw
 • Liderzy i członkowie zespołów Kaizen
 • Interesariusze przedsięwzięcia rozwoju Lean w firmie
 • Inżynierowie procesów
 • Specjaliści zapewnienia jakości
 • Koordynatorzy i liderzy procesów ciągłego doskonalenia
Program szczegółowy szkolenia

DZIEŃ I

1. Historia rozwoju do Gemba Kaizen

Przyczyny wdrażania zmian w przedsiębiorstwach – powiązanie procesów ze strategią firmy.

2. Lean Management – szerokie spojrzenie na procesy w oparciu o Toyota Production System (TPS)

 • Kierunki zmian i ich zbieżność – „Wyniesienie ponad perspektywę mojego działu” i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy zbieżnych, jak i rozbieżnych celów
 • Weryfikacja zrozumienia faktycznych celów Lean, cztery zasady Lean Management
 • Definicja wartości klienta – warsztat
 • Obszary strat
 • Rola Kaizen i Gemba Kaizen w pracach Lean
 • Cele walki z Push i promocji Pull w procesach

3. Specyfika pracy zespołu Kaizen

 • Definicja pracy zespołowej – trzy podstawowe elementy, które należy zapewnić aby uzyskać zespół – warsztat
 • Minimalny, startowy, wymagany poziom wiedzy i komeptencji zespołu Kaizen, lidera/liderki zespołu
 • Zasady rozwoju zespołu Kaizen w cyklu życia projektu Lean – najczęściej popełniane błędy i dobre praktyki
 • Organizacja spotkania Kaizen – 2dni, jak i Quick/Blitz/Hoshin Kaizen. Zarządzanie motywacją i monitorowanie procesu – warsztat
 • Kluczowe etapy realizacji PDCA, podstawowa metoda pracy Kaizen

DZIEŃ II

1. Pięć złotych zasad Gemba Kaizen

Zakres odpowiedzialności i role pracowników Gemba, zasady postępowania.

 • Idź do Gemba („the real place”) gdy zaobserwujesz problem
 • Obserwuj, Genchi Gembutsu („go and see for yourself”)
 • Wdroż doraźne uprawnienie
 • Określ przyczny wystąpienia problemu
 • Skup się na standaryzacji aby zapobiec ponownemu wystąpieniu problemu w przyszłości

2. Praca Kaizen i symulacja mapowania strumienia wartości (VSM) – warsztat

 • Określenia klienta wewnętrznego lub zewnętrznego i uzyskanie definicji wartości klienta, dodatkowe założenia, ustalenie wskaźników mierzalnych (cykl, takt, wskaźniki jakościowe i wydajnościowe, indywidualnie utworzone, … )
 • Budowa opisu procesu bieżącego
 • Kaizen Burst!
 • Heijunka – wyrównywanie obciążeń
 • Skupienie na wąskich gardłach – teoria ograniczeń (TOC)
 • Budowa mapy procesu docelowego lub gdy zajdzie taka konieczność też tzw. idealnego

3. Techniki Lean rozszerzające umiejętności zespołów Kaizen – warsztaty

 • „Ukryte” narzędzia motywacji zawarte w technikach Lean
 • 5S + 1S, zasady wdrożenia, błędy wdrożeniowe, korzyści, „wizualna oczywistość”
 • Metody problem solving: diagram Ishikawy, diagram Spaghetti, 8 kroków praktycznego rozwiązania problemu wg Toyoty, 8D
 • Single Minute Exchange of Die (SMED) – skracanie czasu przezbrojenia maszyn i urządzeń. Dwa poziomy doskonałości i pięć kroków wdrożenie SMED
 • Total Productive Maintenance (TPM) – cele i korzyści, kalkulacja i monitoring OEE. Sześć głównych strat
 • Wsparcie Pull przez Kanban – symulacja i regulacja przepływu materiałów i informacji

4. Lessons Learned i sesja podsumowań

Metody szkoleniowe
 • Przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników. Oparcie szkolenia o naprzemiennie wprowadzające wykłady, ćwiczenia indywidualne i warsztaty
 • W ponad 90% przypadków stosowanie „nieksiążkowych” przykładów opartych o doświadczenia autora zebrane na terenie Polski i Niemiec
 • Wykorzystywanie do obliczeń dedykowanego oprogramowania
 • Większość rysunków dydaktycznych wykonywanych jest nie na flipcharcie, a na ekranie komputera (użyty tablet) co poprzez rzutnik daje wielokrotnie większe i czytelniejsze obrazy, które każdy uczestnik może zabrać po szkoleniu ze sobą w postaci plików graficznych
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania