PLANER
logotyp-prestige-eck

Liczy się, nie to co masz ale co robisz z tym, co masz

Menu

KAIZEN I 5S w praktyce

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Produkcja, Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Szkolenie w sposób warsztatowy pokaże uczestnikom w jaki sposób wdrażać odpowiednie narzędzia Kaizen i 5S w swoim środowisku zawodowym.

Na każdym etapie realizacji modułu szkoleniowego uczestnicy będą motywowani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Służyć temu mają odpowiednie metody szkoleniowe, takie jak: dyskusja, symulacje, czy różnego rodzaju ćwiczenia. Ponadto uczestnicy przy każdym module poznają odpowiednie case studies, które ilustrować będą podjęte zagadnienia teoretyczne. To wszystko ma na celu lepsze zrozumienie podejmowanych kwestii oraz właściwe przełożenie nowo nabytej wiedzy na swoje środowisko zawodowe.

Cele i korzyści szkolenia
 • Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu Kaizen
 • Poznanie narzędzi Kaizen i sposobów ich wykorzystania
 • Zdobycie umiejętności wdrażania Kaizen we własnym środowisku zawodowym
 • Przygotowanie do wdrożenia metody 5S we własnej organizacji
Adresaci szkolenia

Szkolenie, które zainspiruje do wprowadzania usprawnień w Twojej organizacji, przygotowania, wdrożenia i rozwoju systemu KAIZEN.  Zaprojektowane dla:

 • kierowników i dyrektorów firm
 • koordynatorów Kaizen
 • liderów zmiany
 • osób odpowiedzialnych za organizację KAIZEN
 • menedżerów lean
 • wszystkich osób zaangażowanych we wdrażanie narzędzi optymalizacyjnych m.in.: Lean, Kaizen, 5S.Warsztaty skierowane do osób zajmujących się optymalizacją procesów.
Program szczegółowy szkolenia

1. Wprowadzenie

 • Kaizen jako część strategii Lean Manufacturing
 • Kaizen a CPI (Continual Performance Improvement)
 • Rola narzędzia PDCA/SDCA (Plan-Do-Check-Act/Standardize-Do-Check-Act) w Kaizen
 • 5 M (Manpower, Machines, Materials, Methods, Measurements) jako narzędzie zarządzania poprawą i utrzymaniem skuteczności procesów produkcyjnych

Zastosowane metody: dyskusja na forum, praca w grupach, wykład, case studies (mające na celu pokazanie poszczególnych Treście merytorycznych na przykładach)

2. Eliminacja strat

 • Typologia i omówienie podstawowych typów strat
 • Dziewięć podstawowych typów strat:
  • Nadprodukcja
  • Opóźnienia (oczekiwanie)
  • Straty w transporcie
  • Straty w przetwarzaniu
  • Nadmierne zapasy
  • Niepotrzebne czynności
  • Wadliwe produkty
  • Niewykorzystane zasoby
  • Źle wykorzystane zasoby
 • Eliminacja strat w drodze ciągłego udoskonalania:
  • Pomiar i wartościowanie
  • Technika 5 W (5xWhy)
  • Technika cause&effect – diagram Ishikawy
  • Standaryzacja i unifikacja
  • Symplifikacja, czyli upraszczanie procesów i procedur

Zastosowane metody: dyskusja na forum,  case studies, ćwiczenia indywidualne, mini-wykład.

3. 5S w organizacji stanowiska pracy

 • 5 S jako metoda poprawy i utrzymania właściwej organizacji stanowiska pracy
 • Elementy 5 S:
  • Sortowanie – odseparowanie rzeczy potrzebnych od niepotrzebnych
  • Systematyzacja – oznaczenie i takie usytuowanie wszystkich potrzebnych rzeczy, które umożliwi ich łatwe odnalezienie i odłożenie we właściwe miejsce po wykorzystaniu
  • Sprzątanie
  • Standaryzacja – ustalenie kształtu typowych czynności związanych z realizacją zadań produkcyjnych
  • Samodyscyplina – utrzymanie ciągłości stosowania zasad 5 S w drodze szkoleń i treningu
 • Wdrożenie 5 S
 • Pojęcie wizualnego zarządzania

Zastosowane metody: case studies, dyskusja, ćwiczenia indywidualne – warsztaty, symulacje, mini-wykład.

4. JIDOKA (Jakość wbudowana w procesy)

 • Wykrywanie anomalii
 • Niezwłoczne zatrzymanie procesu
 • Niezwłoczna naprawa lub korekta anomalii
 • Badanie przyczyny powstania anomalii
 • Wdrożenie przeciwdziałania

Zastosowane metody: mini-wykład, dyskusja, case studies, symulacje, ćwiczenia w parach.

Metody szkoleniowe
 • wykład
 • dyskusja na forum
 • case studies
 • praca w grupach
 • symulacje
 • ćwiczenia indywidualne
 • ćwiczenia w parach
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Dodatkowe informacje

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

  Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: [email protected]

  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania