PLANER
logotyp-prestige-eck

Człowiek pozostaje tak długo mądry, dopóki szuka mądrości; odkąd wyobraża sobie, że ją już znalazł, staje się głupcemTalmud

Menu

DYREKTYWA MASZYNOWA 98/37/WE i 2006/42/WE ORAZ DYREKTYWA „NARZĘDZIOWA” 2009/104/WE. Obrót maszynami i urządzeniami produkcyjnymi we Wspólnym Rynku – działania na rzecz bezpieczeństwa, przepisy z tym związane, obowiązki wprowadzających

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo, Produkcja, Uprawnienia UDT

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Przedstawienie europejskiej koncepcji bezpieczeństwa w zakresie wymagań dla wyrobów nowych, nowej filozofii w konstrukcji prawa oraz odpowiedzialności za wyrób – aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie formułowania wymagań dla maszyn kupowanych, oceny maszyn i urządzeń stanowiących wyposażanie stanowisk pracy oraz bezpiecznego ich użytkowania.

Program szczegółowy szkolenia
 1. Wymagania dyrektyw nowego podejścia 98/37/WE i 2006/42/WE i zasadnicze wymagania przepisów krajowych,
 2. Rola norm zharmonizowanych
 3. Wymagania dyrektywy „narzędziowej” 89/655/EWG i minimalne wymagania przepisów krajowych (dyrektywy szczegółowe do dyrektywy 89/391/EWG)
 4. Ogólne bezpieczeństwo produktów
 5. Obowiązki producenta wprowadzającego maszynę do użytkowania
 6. Maszyny i urządzenia wytwarzane przez pracodawców na własny użytek
 7. Zasady opracowywania dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej oraz instrukcji użytkowania maszyn
 8. Certyfikat badania, deklaracja zgodności, a oznakowanie zgodności CE
 9. Domniemanie zgodności
 10. Jednostki notyfikowane
 11. System kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu – nadzór rynku
 12. Obowiązki użytkownika maszyn i innych urządzeń technicznych
 13. Trudności, najczęściej popełniane błędy oraz sposoby ich unikania przy dostosowywaniu maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań bezpieczeństwa.

Korzyści ze szkolenia:

Nabycie wiedzy praktycznej ułatwiającej:

 • formułowanie zamówień dla nowych maszyn i urządzeń technicznych
 • dostosowywanie do obowiązujących przepisów i zasad bhp użytkowanych maszyn i urządzeń technicznych, w tym maszyn i urządzeń mobilnych z napędem lub bez do podnoszenia ładunków i ludzi, narzędzi oraz instalacji użytkowanych podczas pracy

Szkolenia skierowane do:

 • kierowników i pracowników inżynieryjno-technicznych – służb technicznych
 • osób odpowiedzialnych za utrzymanie parku maszynowego – remonty i konserwacje
 • produkcji, inspektorów i specjalistów bhp, społecznych inspektorów pracy
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (dobrowolne)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania