PLANER

„Zaangażuj mnie w to, a zrozumiem” – to chińskie przysłowie przyświeca naszym szkoleniom

Menu

DYREKTYWA ATEX – 94/9/WE
Instalacje elektryczne w środowisku zagrożonym wybuchem oraz wymagania BHP dla stanowisk i prac w strefach zagrożonych wybuchem

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Produkcja, Uprawnienia G1, G2, G3

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Nabycie wiedzy na temat powstawania zagrożenia wybuchem mieszanin gazów, par cieczy palnych i pyłów z powietrzem
 • Poznanie zasad prewencji przeciwwybuchowej
 • Poznanie Dyrektywy ATEX i norm z nią związanych w zakresie urządzeń elektrycznych i mechanicznych, zasad ich budowy instalacji i eksploatacji w środowisku zagrożonym wybuchem
 • Pogłębienie wiedzy na temat projektowania instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • Nabycie wiedzy umożliwiającej zdanie egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych w środowisku zagrożonym wybuchem
Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników służb elektroenergetycznych i utrzymania ruchu, automatyki przemysłowej
 • projektantów
 • technologów
 • specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej
 • innych osób zainteresowanych prewencją przeciwwybuchową
Program szczegółowy szkolenia

CZĘŚĆ I

1. Dyrektywa ATEX 94/9/WE

 • Cele dyrektywy
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005r.
 • Zasadnicze wymagania dyrektywy, odnoszące się do:
  • Potencjalnych źródeł zapalenia
  • Urządzeń przeznaczonych do instalowania w strefach zagrożonych wybuchem
  • Urządzeń towarzyszących
  • Systemów ochronnych
  • Aparatury zabezpieczającej
  • Części i podzespołów
 • Urządzenia objęte dyrektywą
  • Wyroby nowe wyprodukowane w UE
  • Wyroby nowe wyprodukowane poza UE
  • Wyroby „jako nowe”
  • Wyroby używane spoza UE
 • Zakres stosowania dyrektywy
  • Urządzenia
  • Zestawy urządzeń
  • Urządzenia i zestawy produkowane na własny użytek
  • Systemy ochronne
  • Aparatura zabezpieczająca, sterująca i regulacyjna
 • Urządzenia i aparaty nie objęte dyrektywą
 • Obszary stosowania dyrektywy
 • Urządzenia wyłączone z zakresu dyrektywy
  • Urządzenia „proste”
  • Instalacje
 • Grupy i kategorie urządzeń i systemów ochronnych
 • Wymagania dotyczące projektowania i wytwarzania
 • Instrukcje montażu i eksploatacji urządzeń
 • Procedury oceny zgodności
 • Zastosowanie dyrektywy do wyrobów używanych, naprawianych i modyfikowanych

2. Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem

 • Cel klasyfikacji przestrzeni zagrożonych wybuchem
 • Analiza ryzyka
 • Klasyfikacja do stref zagrożenia wybuchem – mieszanin gazowych i mieszanin pyłowych
 • Alternatywna metoda oceny ryzyka, obejmująca poziom zabezpieczenia urządzeń – EPL

3. Instalacje elektryczne w środowisku zagrożonym wybuchem

 • Konstrukcje urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • Wiadomości wspólne
 • Osłona ognioszczelna
 • Osłona gazowa z nadciśnieniem
 • Budowa wzmocniona
 • Osłona piaskowa
 • Osłona olejowa
 • Urządzenia iskrobezpieczne
 • Urządzenia hermetyzowane masą izolacyjną
 • Urządzenia typu „n”
 • Oznakowanie urządzeń przeciwwybuchowych
 • Dobór urządzeń przeciwwybuchowych
  • Do stref zagrożonych wybuchem
  • W zależności od wymaganego poziomu zabezpieczenia urządzeń (EPL)
 • Wymagania w zakresie wyksonania instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

CZĘŚĆ II

Wymagania bhp dla stanowisk i prac w strefach zagrożonych wybuchem

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania