NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Termin: 11-07-2019 - 12-07-2019
Kategoria: Rozwój menedżerski
Liczba godzin dydaktycznych: 16 (2 dni)
Miasto: Wisła
Cena: 1590,00 zł brutto, CENA PROMOCYJNA: 1490,00 zł
Hotel: śląskie, Hotel Stok Wisła **** SKI&SPA

Cele i korzyści
 • Zapoznanie uczestników z rozwiązaniami z zakresu „lean manufacturing” – metodą Value Stream Mapping, typologią marnotrawstwa 7 Muda, metodą 5S, metodą szybkiego przezbrajanie SMED, metodą zarządzania utrzymaniem ruchu TPM, technikami tzw. „visual management”, narzędziami metody Just-in-Time, techniką rozwiązywania problemów A3, zasadą „taktowania” prac i techniką „work balancing”, techniką „spaghetti diagrams” i innych
 • Wdrożenie do stosowania narzędzi Theory of Constraints: analizy „wąskich gardeł” systemu produkcyjnego oraz zasad kolejkowania zleceń, wdrożenie w podstawowe pojęcia metod Six Sigma i TQM
 • Dostarczenie uczestnikom umiejętności praktycznego stosowania powyższych metod i technik do optymalizowania procesów we własnych organizacjach
 • Przygotowanie uczestników do wykorzystywania techniki „kaizen” do dokonywania ciągłych udoskonaleń w sposobie realizacji powierzonych zadań

Korzyści z uczestnictwa:

 • Poprawa jakości realizowanych zadań, zmniejszenie liczby popełnianych błędów, poprawa jakości komunikacji pomiędzy współpracującymi komórkami w strukturze organizacyjnej, poprawa jakości i jednoznaczności komunikacji z Klientami
 • Skrócenie cyklu realizacji zadań produkcyjnych, poprawa jakości planowania i harmonogramowania pracy
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów organizacji i obniżenie poziomu kosztów jednostkowych realizowanych zadań
 • Przygotowanie uczestników do wdrażania certyfikowanych systemów zarządzania jakością (np. ISO) czy też informatycznych systemów zarządzania klasy MRPII, dzięki przygotowaniu przykładowych diagramów i opisów głównych procesów w obszarze produkcji, wraz z instrukcjami i standardami realizacji zadań
Adresaci szkolenia

Osoby realizujące lub współrealizujące procesy produkcyjne oraz sterujące procesami produkcyjnymi, w szczególności liniowi kierownicy produkcji, liderzy zespołów produkcyjnych.

Program szkolenia

I dzień:

1. Warsztaty VSM (mapowanie strumienia wartości – mapowanie przepływu informacji i zadań produkcyjnych) jako podstawa wdrożenia „lean manufacturing”

 • Identyfikacja procesów składających się na strumień wartości w organizacji
 • Wdrożenie w techniczne elementy mapowania wartości tj. symbole i ich treść, obliczenia wartości typowych parametrów istotnych dla mapowania
 • Przygotowanie mapy strumienia wartości odzwierciedlających bieżącą sytuację w obszarze produkcji („present state map”)
 • Analiza zidentyfikowanych procesów pod kątem podstawowych charakterystyk, efektywności i stabilności

2. Muri Mura Muda – analiza strumienia wartości w organizacji pod kątem występowania marnotrawstwa – identyfikacja 7 typów marnotrawstwa (wykorzystanie narzędzi „spaghetti diagrams”, „jidoka” – wbudowywanie jakości w procesy) – ćwiczenia z identyfikowania źródeł marnotrawstwa we własnej organizacji.

3. Warsztaty VSM (druga część) – przygotowanie mapy strumienia wartości dla stanu docelowego („future state map”).

4. Wyrównywanie obciążenia zadaniami w powiązanych komórkach produkcyjnych – Just-in-Time (T/T i C/T, „pull production”, „one-piece-flow”, flow management), system kart Kanban w sterowaniu zapasami, wyrównywanie obciążeń komórek produkcyjnych- „work balancing”.

5. Metoda 5S jako podstawa porządkowania i standaryzacji stanowisk pracy w komórkach produkcyjnych

 • Sortowanie – odseparowanie rzeczy potrzebnych od niepotrzebnych
 • Systematyzacja – oznaczenie i takie usytuowanie wszystkich potrzebnych rzeczy, które umożliwi ich łatwe odnalezienie i odłożenie we właściwe miejsce po wykorzystaniu
 • Sprzątanie
 • Standaryzacja – ustalenie kształtu typowych czynności związanych z realizacją zadań
 • Samodyscyplina – utrzymanie ciągłości stosowania zasad 5 S w drodze szkoleń i treningu
 • Wdrożenie 5S (filmy prezentujące rozwiązania 5S w firmach produkcyjnych)


II dzień

1. Narzędzia „visual management” w sterowaniu procesami produkcyjnymi (ćwiczenia w tworzeniu tablic wizualizacyjnych typu: boardmeetings, 5R, KPI’s, HbH), metoda A3 rozwiązywania problemów.

2. Total Productive Maintenance (TPM) – czyli całkowicie produktywne utrzymanie ruchu

 • TPM a tradycyjny system utrzymania ruchu (Time Base Maintenance/Condition Base Maintenance)
 • Mierniki TPM:
  • OEE – Overall Equipment Effectiveness
  • MTBF – Meantime Between Failures
  • MTTR – Meantime to Repair
 • Korzyści z wprowadzenia TPM:
  • Skrócenie czasu przezbrojeń SMED
  • Skrócenie czasu realizacji zleceń produkcyjnych
  • Poprawa jakości
  • Poprawa wykorzystania zasobów
  • Redukcja kosztów utrzymania ruchu

3. TOC – podstawy zarządzania operacyjnego – optymalizacja systemów, zasady priorytetyzacji i kolejkowania zadań, identyfikowanie tzw. „bottlenecks”, podstawy harmonogramowania zadań powiązanych, technika DBR w sterowaniu powiązanymi operacjami produkcyjnymi.

4. Six Sigma – eliminowanie wariacji i poprawa wydolności (capability) procesów produkcyjnych (mapowanie procesów metodą SIPOC, metoda DMAIC, wykorzystywanie narzędzi statystycznej kontroli procesu SPC, diagramy Pareto i Ishikawy, metoda FMEA)

5. Systemowe zarządzanie jakością TQM

 • Procesowe podejście do zarządzania jakością
 • Pojęcie kosztów jakości
 • „Quality circles” jako filozofia zaangażowania w rozwiązywanie problemów jakościowych
 • Pozyskiwanie danych jako podstawa dla zarządzania jakością w organizacji
 • 7 narzędzi analizy jakości: arkusze kontrolne, diagramy przepływowe, grafy, histogramy, diagramy Pareto, diagramy przyczynowo-skutkowe, listy kontrolne
 • Metoda Quality Function Deployment – Dom Jakości
Prowadzący
Praktyk zarządzania produkcją, trener. Przez wiele lat związany z branżą produkcji wód mineralnych: samodzielny specjalista w Nałęczowianka Sp. z o.o., dyrektor generalny i dyrektor zakładu w Nałęczów Zdrój Sp. z o.o. (producent wody Cisowianka). Zajmował się w nich: Dzięki swojemu doświadczeniu prowadzi zajęcia oparte na ćwiczeniach, dzięki czemu uczestnicy mogą nowo nabytą wiedzę sprawdzić w praktyce. Wśród uczestników prowadzonych przez niego szkoleń znaleźli się pracownicy firm: MAN Trucks Polska Niepołomice, Grupa Nowy Styl, Gates Polska, Delphi Polska Ostrów Wlkp., Hańderek, Suempol, Konspol S.A., Schneider Electric Polska, Indesit Polska, GATX Polska, Graal S.A., Mahle Polska, Arcelor Mittal Polska, Belvedere Vodka, PKP PLK, BAS Polska, C+N Polska, Maquet Polska, Telefonika S.A., Sonoco Polska, MPWiK Lublin, MPWiK Wrocław, IBM Polska, Kompozyty Sp. z o.o., ZAMPAP S.A. Krapkowice i wielu innych
Miejsce
Hotel Stok Wisła **** SKI&SPA ul. Jawornik 52A, 43-460 Wisła tel. 33 856 41 00 www.hotelstok.pl
Serdecznie zapraszamy do Hotelu STOK **** SKI&SPA położonego w malowniczej dolinie Jawornika w Wiśle.
Do dyspozycji Gości jest basen rekreacyjny, jacuzzi oraz Centrum Wellness (łaźnie parowe, wanna spa, caldarium, sauna infrared-promienie podczerwone, biosauna, sauna sucha, strefa wypoczynkowa z brodzikiem Kneippa). Hotel dysponuje łącznie 205 komfortowo wyposażonymi pokojami z możliwością korzystania z bezprzewodowego Internetu.
W hotelu znajduje się również 4 torowa kręgielnia, świetne miejsce do spędzenia czasu po szkoleniu.
Hotel STOK jako jedyny obiekt w Beskidach posiada 2 własne wyciągi narciarskie zlokalizowane bezpośrednio przy hotelu. Trasy sztucznie naśnieżane, oświetlone i ratrakowane. Cena szkolenia bez zakwaterowania wynosi 1290 zł brutto. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180 zł brutto. Dodatkowy  nocleg w pokoju jednoosobowym wynosi 300 zł brutto. Dodatkowy nocleg w pokoju dwuosobowym wynosi 250 zł brutto. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia Serdecznie zapraszamy:)
Cena i zapisy

1590,00 zł brutto, CENA PROMOCYJNA: 1490,00 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję.

Podana wyżej cena zawiera:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe i pomocnicze
 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta
 • konsultacje indywidualne z uczestnikami szkolenia
 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych
 • zakwaterowanie  w komfortowych pokojach 2-osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet)
 • pełne wyżywienie
 • zorganizowanie czasu wolnego
 • i …. sympatyczną  niespodziankę