DOKUMENTACJA PODATKOWA CEN TRANSFEROWYCH PO ZMIANACH

Termin: 12-11-2015 - 13-11-2015
Kategoria: Prawo
Liczba godzin dydaktycznych: 16 (2 dni)
Miasto: Tychy
Cena: CENA PROMOCYJNA: 860,00 zł brutto
Hotel: śląskie, ARENA*** spa & wellness, TYCHY

Cele i korzyści
 • Celem szkolenia jest poznanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania problemu podmiotów powiązanych oraz obowiązków sprawozdawczych, w tym w zakresie przygotowania dokumentacji podatkowej
 • Na szkoleniu zostanie w szczególności zwrócona uwaga na uchwalone zmiany Rozporządzeń oraz projektowane zmiany ustaw o podatku dochodowym w odniesieniu do podmiotów powiązanych i obowiązków dokumentacyjnych
 • Na szkoleniu zostaną także przedstawione praktyczne aspekty sporządzania dokumentacji podatkowej w odniesieniu do różnych transakcji zawieranych przez podmioty powiązane
 • Szkolenie zapewnia zapoznanie się Uczestników nie tylko z projektowanymi zmianami Ustawy CIT oraz PIT ale także ze zmianami w aktach wykonawczych do tych ustaw

Korzyści dla uczestników:

 • Usystematyzowanie wiedzy związanej z rozpoznawaniem powiązań w podmiocie oraz ze sporządzaniem dokumentacji podatkowych
 • Poznanie projektów nowych regulacji podatkowych w zakresie podatku PIT i CIT
 • Poznanie praktycznych aspektów funkcjonowania podmiotów powiązanych oraz sporządzania stosownych dokumentacji podatkowych w tym zakresie
Adresaci szkolenia
 • Główni Księgowi i księgowi
 • Pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego
 • Pracownicy odpowiedzialni za sporządzanie dokumentacji podatkowych
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie
Program szkolenia

DZIEŃ I – CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1. Omówienie zmian zawartych w Rozporządzeniach w sprawie szacowania cen

 • Określenie zasad wyboru metody szacowania cen
 • Analiza porównywalności – na czym polega i jak przebiega?
 • Zasady dokumentacji transakcji „o niskiej wartości dodanej” – transakcji rutynowych – ZMNIEJSZENIE OBOWIĄZKÓW DLA PODATNIKÓW
 • NOWY katalog usług rutynowych, dla których określono mniejsze ryzyko podatkowe wystąpienia cen transferowych (cen nierynkowych)
 • Restrukturyzacja podmiotów a ceny transferowe – NOWE uregulowania

2. Zmiany w zakresie cen transferowych w ustawach podatkowych od 2015 r.

 • Nowe pojęcie powiązań pomiędzy podmiotami krajowymi i podmiotami zagranicznymi
 • Rozszerzenie pojęcia podmiotów powiązanych – wspólne przedsięwzięcie, spółka niemająca osobowości prawnej, konsorcjum, kooperacja
 • Zakład jako podmiot powiązany
 • Nowe elementy dokumentacji podatkowych

3. Pojęcie cen transferowych i podmiotów powiązanych

 • Uregulowania OECD i prawa międzynarodowego
 • Pojęcie ceny transferowej a cena rynkowa
 • Identyfikacja kręgu podmiotów powiązanych
 • Powiązania kapitałowe bezpośrednie i pośrednie
 • Powiązania osobowe
 • Powiązania zarządcze i kontrolne

4. Pojęcie transakcji

 • Pojęcie transakcji na gruncie Ustawy o CIT
 • Problemy interpretacyjne w związku z pojęciem transakcji – aktualne orzecznictwo i wyjaśnienia MF
 • Typowe transakcje zawierane pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • Przykłady transakcji ukierunkowanych na transfer dochodu

5. Metody szacowania cen

 • Metody tradycyjne szacowania cen
 • Metody zysku transakcyjnego
 • Szczególne metody dotyczące ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług
 • Transakcje o niskiej wartości dodanej czyli transakcje rutynowe a stosowanie metod szacowania cen

6. Ryzyka podatkowe związane z brakiem dokumentacji podatkowej

 • Stawka sankcyjna 50%
 • Odpowiedzialność karna skarbowa
 • Praktyka organów skarbowych – doświadczenia dotychczasowych kontroli
 • Interpretacje i orzeczenia w zakresie cen transferowych – analiza

7. Podsumowanie i dyskusja

DZIEŃ II – WARSZTATY

1. Dokumentacja podatkowa w świetle aktualnych regulacji prawnych

 • Zakres obowiązku dokumentacyjnego
 • Elementy dokumentacji podatkowej
  • Analiza funkcjonalna: wykonywane funkcje, zaangażowane aktywa oraz podejmowane ryzyko
  • Analiza kosztowa: określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formy i terminy zapłaty
  • Opis zastosowanej metody kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji
  • Określenie strategii gospodarczej
  • Wskazanie innych czynników mających wpływ na wartość przedmiotu transakcji
  • Określenie oczekiwanych korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń niematerialnych

2. Przykładowe dokumentacje podatkowe cen transakcyjnych – omówienie i sporządzenie według danych przedstawionych przez Uczestników

 • Dokumentacja podatkowa transakcji dostawy
 • Dokumentacja podatkowa transakcji pożyczki
 • Dokumentacja podatkowa transakcji sprzedaży usług

3. Podsumowanie i dyskusja

Prowadzący

f19Doradca Podatkowy, prawnik, biegły rewident, specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz  międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej.

Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie: 2008 i 2010 oraz  autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym. Absolwentka i Stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, kierunek: Prawo cywilne i prawo prywatne międzynarodowe. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: W trakcie dotychczasowego doświadczenia zawodowego – w ramach stosunku pracy obsługiwała liczne podmioty gospodarcze, zarówno pracując w Kancelarii Prawno – Podatkowej, jak i międzynarodowej firmie konsultingowej BDO Sp. z o.o. Wśród obsługiwanych podmiotów są duże podmioty giełdowe, podmioty z kapitałem obcym, podmioty funkcjonujące m.in. w branży górniczej (praca w PMUE S.A.), samochodowej, energetycznej, usługowej i handlowej. - Lipiec 2009-nadal- Kancelaria Podatkowa - Wrzesień 2007–Lipiec 2010- Supervisor, BDO Sp. z o.o. - Kwiecień 2000–Wrzesień 2007- Specjalista ds. prawno - podatkowych, Kancelaria Prawno – Podatkowa SIGNUM Krzysztof Sularz - Maj 1999–Kwiecień 2000- Samodzielny specjalista ds. prawnych, Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektrycznych S.A. - Lipiec 1998–Maj 1999- Specjalista ds. organizacyjno - prawnych, Kancelaria Prawno – Podatkowa SIGNUM Krzysztof Sularz PRZEPROWADZONE PROJEKTY SZKOLENIOWE:
 • Faktura VAT i faktura elektroniczna w 2013 r.
 • Import usług, WDT, WNT
 • Certyfikowany kurs CIT
 • Certyfikowany kurs specjalisty ds. podatków
 • Nowelizacja ustawy VAT od 01.01.2013 r. oraz od 01.04.2013 r.
 • Nowelizacja podatku VAT od 01.10.2013 r. i od 01.01.2014 r.
 • Bieżące problemy w podatku dochodowym i podatku VAT
 • Podróże służbowe i samochód w firmie po zmianach w 2013 r.
 • Akcja Bilans – w zakresie rozliczeń podatkowych 2013 r.
 • Podatek u źródła i funkcjonowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania po nowelizacji w 2013 r.
 • Kurs zawodowy: kurs na doradcę podatkowego – w wybranych zagadnieniach
Szkolenia prowadzone w zakresie podatku VAT m.in. dla:
 • Kancelaria Prezydenta RP
 • HDI sp. z o.o.
 • Jones Lang sp. z o.o.
 • Dolmet sp. o.o.
 • Nomi Piekary Śląskie sp. z o.o.
 • Boundulle S.A.
 • Helios sp. z o.o.
 • Novichem sp. z o.o.
OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE:
 • Liczne artykuły prasowe o tematyce podatkowej do Gazety Prawnej oraz Przeglądu Podatkowego
 • Opracowanie publikacji książkowych: Dokumentacja VAT, Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych, wydanie 2008r. i 2010r.
 • Zdobycie uprawnień doradcy podatkowego
 • Prowadzenie z sukcesem Kancelarii Podatkowej
 • Szereg przeprowadzonych szkoleń i ugruntowana pozycja wśród szkoleniowców
CERTYFIKATY:
 • Uprawnienia Doradcy Podatkowego – nr wpisu 11064
 • Uprawnienia Biegłego Rewidenta
 • Egzamin państwowy dla członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa
Miejsce
HOTEL*** ARENA spa & wellness ul. Gen. de Gaulle`a 8 , 43 – 100 Tychy http://www.hotelarena.com.pl/wirtualny_spacer/ Zapraszamy na szkolenie do Hotelu ARENA spa & wellness, trzygwiazdkowego hotelu biznesowo-konferencyjnego zlokalizowany w centrum Tychów. Dojazd do centrum Katowic zajmuje 20 minut, a 1 godzinę jazdy od Krakowa. Na obiad zapraszamy Państwa do Restauracji Arena – I miejsce w Tychach, w plebiscycie Dziennika Zachodniego uznaną za najlepszą restaurację. Dla tych z Państwa, którzy zamierzają nocować bezpłatny pobyt w spa & wellness. SPA ARENA to najnowocześniejszy obiekt spa & wellness w Tychach. Składa się z 8 pomieszczeń do relaksu, gdzie odbywają się zabiegi i masaże: jacuzzi z hydromasażem, sauna fińska cedrowa i grota solankowa, wanna spa do masażu kręgosłupa, aromaterapeutyczne prysznice wrażeń, łaźnia parowa i słoneczna łąka, odprężający REST Room ze ścianą wodą, elegancki VIP Room oraz basen. Cena specjalna za noclegi dla uczestników szkoleń PRESTIGE ECK wynosi: – 100 zł brutto za osobę w pokoju 2 osobowym – 150 zł brutto za osobę w pokoju 1 osobowym w tym śniadanie w formie bufetu szwedzkiego w RESTAURACJI ARENA www.restauracjaarena.pl oraz wstępem do SPA ARENA www.spaarena.pl. Parking dla uczestników szkolenia jest bezpłatny. Pomagamy w rezerwacji miejsc hotelowych. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia  
Cena i zapisy

890,00 zł brutto, CENA PROMOCYJNA: 860,00 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję.

Podana wyżej cena zawiera:

 • koszty organizacji szkolenia
 • materiały szkoleniowe rozdawane uczestnikom w trakcie szkolenia
 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta
 • imienne certyfikaty o uczestnictwie w szkoleniu
 • poczęstunki kawowe, obiad