PODATEK VAT I JEDNOLITY PLIK KONTROLNY W 2020 R. – szkolenie online

Termin: 10-07-2020
Kategoria: HR, kadry, sekretariat
Liczba godzin dydaktycznych: 6 (1 dzień)
Miasto: SZKOLENIE ONLINE
Cena: 290,00 zł brutto od osoby
Hotel: WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA

Cele i korzyści
 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie ustaw podatkowych PIT, CIT, VAT mające wpływ na rozliczenia podatkowe i funkcjonowanie podatków
 • Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla podatników, w tym w zakresie możliwej optymalizacji podatkowej w związku ze zmianami
 • Szkolenie zapewnia zapoznanie się Uczestników nie tylko ze zmianami Ustaw podatkowych ale także ze zmianami w aktach wykonawczych do tych ustaw
Adresaci szkolenia
 • Główni Księgowi i księgowi
 • Pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego
 • Pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za podatkowe rozliczenia pracowników
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie
Program szkolenia

1. Uregulowania ustawy dotyczące jednolitego pliku kontrolnego (JPK) po wprowadzeniu zmian

 • Brak składania deklaracji VAT-7
 • Jeden dokument dotyczący deklaracji i ewidencji VAT
 • Deklaracje, które pozostają, w tym Informacja podsumowująca
 • Nowy wzór JPK_V7M dla rozliczeń miesięcznych
 • Nowe zasady dla rozliczeń kwartalnych – druk JPK_V7K
 • Przepisy przejściowe – obowiązywanie od kwietnia i od lipca 2020 r. – dla kogo?

2. Problemy związane z nowym JPK

 • Zasady dokonywania korekt JPK uregulowane w ustawie
 • Korekta w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia
 • Kary za brak wysyłki JPK
 • Kary za brak korekty w terminie lub brak informacji o braku korekty
 • Korekty deklaracji dotyczących poprzednich okresów po zmianie
 • Zwrot podatku VAT a korekta JPK – konsekwencje podatkowe

3. Nowy schemat JPK VAT – nowe istotne dane wprowadzane do rejestrów VAT i ujawniane w nowym druku JPK_V7M i JPK_V7K

 • Kody towarów i usług – czego dotyczą
 • Zasady wpisywania kodów
 • Nowe oznaczenia dokumentów: faktur, raportów z kasy fiskalnej, dowodów wewnętrznych
 • Obowiązek umieszczania oznaczeń dotyczących mechanizmu podzielonej płatności – zasady
 • Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi i ich oznaczanie w JPK
 • Termin płatności – czy należy wpisywać?
 • Pozostałe istotne elementy JPK

4. Problemy praktyczne związane z nowymi danymi ujawnianymi w JPK_V7M i JPK_V7K

 • W jaki sposób kwalifikować towary i usługi do odpowiednich kodów
 • Kody a inne klasyfikacje np. PKWiU
 • Kilka pozycji faktury zakupu z różnymi kodami – czy należy ewidencjonować fakturę po pozycjach?
 • Inne kod u kupującego i sprzedającego – konsekwencje podatkowe
 • MPP – kiedy umieszczać?
 • Co w przypadku dobrowolnego zapisu na fakturze MPP – bez takiego obowiązku?
 • Zasady korygowania JPK w przypadku innych danych niż kwoty
 • Noty korygujące a korekty JPK

 5. Nowy wzór JPK_FA

 • Dane na fakturze a dane w JPK_FA
 • Obowiązujący schemat nr 3
 • Różnice w poszczególnych schematach
 • Zasady umieszczania MPP na fakturach i w JPK po zmianach
 • Kody towarów i usług – czy obowiązkowe na fakturach?
 • Nieprecyzyjne nazwy towarów i usług na fakturach a dane w JPK
 • Faktury korekty, duplikaty, faktury wewnętrzne a JPK
 • Paragony z NIP a dane w JPK – czy to jest faktura?

 6. Założenia wysyłki JPK – Format JPK w przypadku

 • Ksiąg podatkowych i rachunkowych
 • Wyciągów bankowych
 • Magazynu i gospodarki magazynowej
 • Ewidencji zakupów i ewidencji sprzedaży dla podatku VAT
 • Faktur
 • Książki przychodów i rozchodów
 • Ewidencji przychodów

7. Problemy techniczne z funkcjonowaniem JPK

 • Obowiązek dostosowania systemów księgowych do JPK
 • Problemy techniczne związane z funkcjonowaniem JPK a możliwość wysyłki w innej formie dokumentów
 • Kontrola podatkowa „standardowa” a drogą elektroniczną – różnice
 • Żądania US wysyłki innych JPK oprócz ewidencji – zasady kontroli i czynności sprawdzających US w 2020 r.
 • Problemy techniczne z wysyłką JPK – brak prawidłowego przekształcenia dokumentów, brak prawidłowej wysyłki JPK
 • Brak UPO – konsekwencje praktyczne, w tym czy konieczny czynny żal?
 • Kontrole w zakresie wysyłki JPK różnych dokumentów – praktyczne aspekty

8. Nowe e-paragony

 • Kasy on-line – zasady stosowania
 • Przepisy przejściowe – kto kiedy ma obowiązek wymiany kasy fiskalnej?
 • Dane na paragonie a na e-paragonie
 • Dane otrzymywane przez US
 • Wysyłka e-paragonów w jakim formacie?
 • Problemy techniczne związane z wysyłką – uregulowania prawne
 • Możliwość przekazywania na nośnikach pamięci paragonów – w jakich przypadkach?
 • Kontrole US w zakresie e-paragonów
 • Korekta sprzedaży paragonowej – sposób wykazywania w przypadku e-paragonów

 9. Pytania uczestników

Metody szkoleniowe

Szkolenie online będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Szkolenie jest oparte w głównej mierze na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu w odniesieniu do przepisu prawnego, orzecznictwa i wyjaśnień MF.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej wraz z emailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”. Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akcpetacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.

Prowadzący

f19Doradca Podatkowy, prawnik, biegły rewident, specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz  międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej.

Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie: 2008 i 2010 oraz  autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym. Absolwentka i Stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, kierunek: Prawo cywilne i prawo prywatne międzynarodowe. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: W trakcie dotychczasowego doświadczenia zawodowego – w ramach stosunku pracy obsługiwała liczne podmioty gospodarcze, zarówno pracując w Kancelarii Prawno – Podatkowej, jak i międzynarodowej firmie konsultingowej BDO Sp. z o.o. Wśród obsługiwanych podmiotów są duże podmioty giełdowe, podmioty z kapitałem obcym, podmioty funkcjonujące m.in. w branży górniczej (praca w PMUE S.A.), samochodowej, energetycznej, usługowej i handlowej. - Lipiec 2009-nadal- Kancelaria Podatkowa - Wrzesień 2007–Lipiec 2010- Supervisor, BDO Sp. z o.o. - Kwiecień 2000–Wrzesień 2007- Specjalista ds. prawno - podatkowych, Kancelaria Prawno – Podatkowa SIGNUM Krzysztof Sularz - Maj 1999–Kwiecień 2000- Samodzielny specjalista ds. prawnych, Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektrycznych S.A. - Lipiec 1998–Maj 1999- Specjalista ds. organizacyjno - prawnych, Kancelaria Prawno – Podatkowa SIGNUM Krzysztof Sularz PRZEPROWADZONE PROJEKTY SZKOLENIOWE:
 • Faktura VAT i faktura elektroniczna w 2013 r.
 • Import usług, WDT, WNT
 • Certyfikowany kurs CIT
 • Certyfikowany kurs specjalisty ds. podatków
 • Nowelizacja ustawy VAT od 01.01.2013 r. oraz od 01.04.2013 r.
 • Nowelizacja podatku VAT od 01.10.2013 r. i od 01.01.2014 r.
 • Bieżące problemy w podatku dochodowym i podatku VAT
 • Podróże służbowe i samochód w firmie po zmianach w 2013 r.
 • Akcja Bilans – w zakresie rozliczeń podatkowych 2013 r.
 • Podatek u źródła i funkcjonowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania po nowelizacji w 2013 r.
 • Kurs zawodowy: kurs na doradcę podatkowego – w wybranych zagadnieniach
Szkolenia prowadzone w zakresie podatku VAT m.in. dla:
 • Kancelaria Prezydenta RP
 • HDI sp. z o.o.
 • Jones Lang sp. z o.o.
 • Dolmet sp. o.o.
 • Nomi Piekary Śląskie sp. z o.o.
 • Boundulle S.A.
 • Helios sp. z o.o.
 • Novichem sp. z o.o.
OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE:
 • Liczne artykuły prasowe o tematyce podatkowej do Gazety Prawnej oraz Przeglądu Podatkowego
 • Opracowanie publikacji książkowych: Dokumentacja VAT, Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych, wydanie 2008r. i 2010r.
 • Zdobycie uprawnień doradcy podatkowego
 • Prowadzenie z sukcesem Kancelarii Podatkowej
 • Szereg przeprowadzonych szkoleń i ugruntowana pozycja wśród szkoleniowców
CERTYFIKATY:
 • Uprawnienia Doradcy Podatkowego – nr wpisu 11064
 • Uprawnienia Biegłego Rewidenta
 • Egzamin państwowy dla członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa
Miejsce

WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA:

Interaktywne zajęcia  przeprowadzone są w komfortowych grupach do 15 osób, co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym. Warunek: Do udziału w szkoleniu potrzebny jest komputer/laptop/smartfon z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy droga mailową  link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową poprzez  łatwe i intuicyjne uruchamianie webinarium na dostępnych Państwu urządzeniach typu: komputer, laptop lub smartfon z dostępem do Internetu. JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM? Krok I Rejestrujesz się na platformie webinarowej. Link otrzymasz wcześniej, wraz z emailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia. Krok II W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”. Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akcepetacji rejestracji. Krok III Uczestniczysz w szkoleniu. Krok IV Możesz zadawać pytania  w trakcie szkolenia. PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.
Cena i zapisy

290,00 zł brutto od osoby

Podana wyżej cena zawiera:

 • udział w szkoleniu online w formie webinarium

 • dostęp do platformy e-lernigowej w czasie rzeczywistym

 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta

 • autorskie materiały szkoleniowe

 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych