POCHODZENIE TOWARU w regulacjach celnych Unii Europejskiej w 2021 r.- szkolenie online

Terminy

Termin: 18-02-2021
Kategoria: Ekonomia, finanse
Liczba godzin dydaktycznych: 7 (1 dzień)
Miasto: SZKOLENIE ONLINE
Cena: 490,00 zł brutto od osoby
Hotel: WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA

Termin: 08-04-2021
Kategoria: Ekonomia, finanse
Liczba godzin dydaktycznych: 7 (1 dzień)
Miasto: SZKOLENIE ONLINE
Cena: 490,00 zł brutto od osoby
Hotel: WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA

Cele i korzyści

Uzyskanie aktualnych informacji na temat dokumentowania pochodzenia towarów, stosowania reguł pochodzenia i przepisów celno – prawnych z zakresu ustalania pochodzenia towarów w obrocie międzynarodowym.

Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany w przepisach oraz nowości:

 • BREXIT – konsekwencje dla preferencyjnego pochodzenia towarów
  • okres przejściowy w UK w uznawaniu preferencji 
  • potwierdzanie pochodzenia preferencyjnego towarów wysyłanych do Wielkiej Brytanii – oświadczenie o pochodzeniu – instytucja zarejestrowanego eksportera – zasady 
  • uznawanie preferencji dla towarów importowanych z Wielkiej Brytanii na podstawie oświadczenia o pochodzeniu
 • Nowe zasady wystawiania świadectw pochodzenia wprowadzone od 1 stycznia 2020 r.
 • Nowe umowy o wolnym handlu i partnerstwie gospodarczym
  • UE – Wielka Brytania
  • UE – Wietnam
  • UE – Singapur
  • UE – Kanada – CETA
  • UE – Japonia
 • Funkcjonowanie Systemu Zarejestrowanych Eksporterów REX
  • obowiązek rejestracji
  • wytyczne do stosowania
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się eksportem – importem lub dostawami wewnątrzwspólnotowymi i zobowiązane są do dokumentowania pochodzenia towarów, co ma kluczowe znaczenie w obrocie międzynarodowym i stanowi podstawę handlu zagranicznego i wspólnotowego.

Program szkolenia

1. Cel ustalania pochodzenia

2. Unia Celna

3. Rodzaje pochodzenia

 • pochodzenie preferencyjne
 • pochodzenie niepreferencyjne

4. Pojęcia

 • towary całkowicie uzyskane
 • towary wystarczająco przetworzone
 • reguły pochodzenia
 • czynności niewystarczające do uzyskania pochodzenia
 • protokoły przetwarzania
 • Konwencja PEM

5. Pochodzenie niepreferencyjne

 • dokumenty potwierdzające pochodzenie niepreferencyjne
 • uproszczony sposób wystawiania świadectw pochodzenia
 • reguły pochodzenia
 • regulacje prawne

6. Pochodzenie preferencyjne

 • ogólne reguły pochodzenia preferencyjnego
 • międzynarodowe umowy wielostronne i jednostronne
 • świadectwo przewozowe EUR.1
 • deklaracja upoważnionego i nieupoważnionego eksportera
 • GSP-generalny system preferencji
 • system REX – rejestracja eksporterów, deklaracja pochodzenia

7. Dokumenty stosowane w potwierdzaniu pochodzenia towaru

 • deklaracja dostawcy – jednorazowa, długoterminowa
 • INF 4

8. Potwierdzanie statusu towaru

 • świadectwo A.TR
 • T2L,T2LF,T2LSM

9. Terminy ważności świadectw pochodzenia i zasady weryfikacji

10.Rodzaje stawek celnych i zasady ich stosowania na podstawie dokumentów potwierdzających pochodzenie i status celny towarów

11. WIT – Wiążąca Informacja Taryfowa

12. WIP – Wiążąca Informacja o Pochodzeniu

Prowadzący
Ekspert i praktyk w zakresie prawa celnego, od kilkunastu lat zawodowo związana z obrotem towarowym z zagranicą. Praktyk, specjalista ds. spedycyjno-celnych zajmujący się na co dzień przygotowywaniem zgłoszeń celnych, reprezentowaniem klienta przed Urzędem Celnym, sporządzaniem deklaracji INTRASTAT, specjalista z zakresu przepisów celno–podatkowych, zagadnień spedycyjnych, transportowych i logistycznych. W 1998r. zdobyła licencję agenta celnego. Pracuje jako agent celny w jednej z największych firm spedycyjnych  na stanowisku kierowniczym. Absolwentka Szkoły Wyższej z zakresu Zarządzania o specjalności Handel Zagraniczny. W firmie PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia od 2014 roku prowadzi cenione szkolenia o tematyce: Jest osobą dynamiczną, łatwo nawiązującą kontakty i dobrze zorganizowaną. Chętnie dzieli się  doświadczeniem nabytym w zawodzie agenta celnego. Posiada dostęp do najbardziej aktualnych przepisów z zakresu WKC, Prawo Celne, Intrastat. Żywo interesuje się zagadnieniami transportu i spedycji, ponieważ są one ściśle związane z Jej pracą zawodową, która jest jej PASJĄ.
Miejsce

WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA:

Interaktywne zajęcia  przeprowadzone są w komfortowych grupach do 15 osób, co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym. Warunek: Do udziału w szkoleniu potrzebny jest komputer/laptop/smartfon z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy droga mailową  link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową poprzez  łatwe i intuicyjne uruchamianie webinarium na dostępnych Państwu urządzeniach typu: komputer, laptop lub smartfon z dostępem do Internetu. JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM? Krok I Rejestrujesz się na platformie webinarowej. Link otrzymasz wcześniej, wraz z emailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia. Krok II W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”. Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akcepetacji rejestracji. Krok III Uczestniczysz w szkoleniu. Krok IV Możesz zadawać pytania  w trakcie szkolenia. PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi. Uwaga! Szkolenie realizowane online nie jest usługą typu e-learning. Szkolenia e-lerningowe polegają na udostępnieniu zainteresowanym odpłatnie materiałów szkoleniowych do samodzielnej nauki bez kontaktu z wykładowcą.  
Cena i zapisy

490,00 zł brutto od osoby

Podana wyżej cena zawiera:

 • udział w szkoleniu online w formie webinarium

 • dostęp do platformy e-learnigowej w czasie rzeczywistym

 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta

 • autorskie materiały szkoleniowe

 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych