PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA W 2020 r.

Termin: 03-04-2020
Kategoria: HR, kadry, sekretariat
Liczba godzin dydaktycznych: 8 (1 dzień)
Miasto: Katowice
Cena: 490,00 zł, CENA PROMOCYJNA: 450,00 zł
Hotel: śląskie, Quality Silesian*** & Economy Silesian**

Cele i korzyści

Głównym celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat praktycznych aspektów funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych, dokumentacji dotyczącej PKZP, orzecznictwa i interpretacji podatkowych.

Korzyści ze szkolenia:

 • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem i rozliczaniem PKZP
 • Omówienie aktualnych przepisów prawnych
 • Poznanie nowych regulacji projektowanych zmian w zakresie PZKP
 • Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania i rozliczania PKZP
 • Przedstawienie szczegółowych uregulowań dla władz PKZP
Adresaci szkolenia
 • Członkowie zarządu, rad nadzorczych PKZP
 • Pracownicy działów księgowości
 • Pracownicy rozliczający PKZP
 • Członkowie PKZP
Program szkolenia

1. Zmiany przepisów w 2019 r. a funkcjonowanie PKZP w 2020 r.

 • Zasady związane z RODO
 • Ochrona danych osobowych po zmianach w 2019 r. – problemy praktyczne
 • Dane posiadane przez PKZP – co podlega ochronie?
 • Dodatkowe uprawnienia Inspektorów Pracy a funkcjonowanie PKZP
 • Procedura dotycząca RODO
 • Dokumenty związane z ochroną danych osobowych
 • Upoważnienia dla osób przetwarzających dane osobowe

2. Zmiany przepisów prawnych a rozliczanie PKZP w 2020 r.

 • Rozliczanie umów zlecenia w 2020 r. – stawka za 1 godz.
 • Odsetki za zwłokę a odsetki za opóźnienie
 • Biała lista podatników a PKZP – czy należy się ujawniać w MF?
 • Obowiązkowa podzielona płatność i rachunek na VAT a PKZP
 • BDO i rejestr odpadów – czy dotyczy PKZP?

3. Aktualne problemy dotyczące funkcjonowania PKZP

 • Sprawozdanie finansowe za 2019 r. – elementy obowiązkowe
 • Zdolność sądowa PKZP i dochodzenie niespłaconych pożyczek
 • Zaliczanie do kosztów podatkowych zakładu pracy wydatków ponoszonych na funkcjonowanie PKZP
 • Przelewy bankowe – kto ma je ponosić?
 • Wynagrodzenie za prowadzenie spraw PKZP – czy przysługuje?
 • Zasady potrącenia z wynagrodzenia zadłużenia pracownika w stosunku do PKZP
 • Rozliczenie pracownika po wygaśnięciu stosunku pracy i opuszczenia PKZP
 • Zajęcia komornicze wkładów członków PKZP
 • Organy kontrolujące PKZP – kto może PKZP kontrolować?

4. Zasady funkcjonowania PKZP

 • Podmioty tworzące PKZP – kiedy można utworzyć PKZP w zakładzie pracy
 • Podmioty uprawnione do korzystania z PKZP
 • Zasady gromadzenia wkładów w PKZP
 • Zasady udzielania pożyczek z PKZP
 • Przychody związane z funkcjonowaniem PKZP, w tym odsetki od udzielonych pożyczek
 • Koszty związane z funkcjonowaniem PKZP – zasady rozliczania
 • Likwidacja PKZP – przyczyny i obowiązki

5. Organy PKZP i ich zadania

 • Walne zebranie członków
 • Zarząd PKZP
 • Komisja rewizyjna

6. Obowiązki zakładu pracy w związku z funkcjonowaniem PKZP

 • Pomoc techniczna
 • Pomoc prawna
 • Pomoc finansowo – księgowa
 • Brak pomocy udzielonej PKZP a skutki dla pracodawcy

7. Druki funkcjonujące w związku z działaniem PKZP

 • Statut PKZP
 • Deklaracja przystąpienia do PKZP
 • Wniosek o udzielenie pożyczki
 • Stan konta
 • Sprawozdania finansowo – statystyczne, w tym Polityka rachunkowości
 • Zasady zmiany Statutu PKZP
 • Rozpatrywanie wniosków o przyznanie pożyczki – problemy praktyczne

8. Pytania uczestników

Metody szkoleniowe

Warsztatowy charakter zajęć:

 • Wykład
 • Ćwiczenia
 • Dyskusja moderowana
Prowadzący

f19Doradca Podatkowy, prawnik, biegły rewident, specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz  międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej.

Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie: 2008 i 2010 oraz  autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym. Absolwentka i Stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, kierunek: Prawo cywilne i prawo prywatne międzynarodowe. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: W trakcie dotychczasowego doświadczenia zawodowego – w ramach stosunku pracy obsługiwała liczne podmioty gospodarcze, zarówno pracując w Kancelarii Prawno – Podatkowej, jak i międzynarodowej firmie konsultingowej BDO Sp. z o.o. Wśród obsługiwanych podmiotów są duże podmioty giełdowe, podmioty z kapitałem obcym, podmioty funkcjonujące m.in. w branży górniczej (praca w PMUE S.A.), samochodowej, energetycznej, usługowej i handlowej. - Lipiec 2009-nadal- Kancelaria Podatkowa - Wrzesień 2007–Lipiec 2010- Supervisor, BDO Sp. z o.o. - Kwiecień 2000–Wrzesień 2007- Specjalista ds. prawno - podatkowych, Kancelaria Prawno – Podatkowa SIGNUM Krzysztof Sularz - Maj 1999–Kwiecień 2000- Samodzielny specjalista ds. prawnych, Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektrycznych S.A. - Lipiec 1998–Maj 1999- Specjalista ds. organizacyjno - prawnych, Kancelaria Prawno – Podatkowa SIGNUM Krzysztof Sularz PRZEPROWADZONE PROJEKTY SZKOLENIOWE:
 • Faktura VAT i faktura elektroniczna w 2013 r.
 • Import usług, WDT, WNT
 • Certyfikowany kurs CIT
 • Certyfikowany kurs specjalisty ds. podatków
 • Nowelizacja ustawy VAT od 01.01.2013 r. oraz od 01.04.2013 r.
 • Nowelizacja podatku VAT od 01.10.2013 r. i od 01.01.2014 r.
 • Bieżące problemy w podatku dochodowym i podatku VAT
 • Podróże służbowe i samochód w firmie po zmianach w 2013 r.
 • Akcja Bilans – w zakresie rozliczeń podatkowych 2013 r.
 • Podatek u źródła i funkcjonowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania po nowelizacji w 2013 r.
 • Kurs zawodowy: kurs na doradcę podatkowego – w wybranych zagadnieniach
Szkolenia prowadzone w zakresie podatku VAT m.in. dla:
 • Kancelaria Prezydenta RP
 • HDI sp. z o.o.
 • Jones Lang sp. z o.o.
 • Dolmet sp. o.o.
 • Nomi Piekary Śląskie sp. z o.o.
 • Boundulle S.A.
 • Helios sp. z o.o.
 • Novichem sp. z o.o.
OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE:
 • Liczne artykuły prasowe o tematyce podatkowej do Gazety Prawnej oraz Przeglądu Podatkowego
 • Opracowanie publikacji książkowych: Dokumentacja VAT, Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych, wydanie 2008r. i 2010r.
 • Zdobycie uprawnień doradcy podatkowego
 • Prowadzenie z sukcesem Kancelarii Podatkowej
 • Szereg przeprowadzonych szkoleń i ugruntowana pozycja wśród szkoleniowców
CERTYFIKATY:
 • Uprawnienia Doradcy Podatkowego – nr wpisu 11064
 • Uprawnienia Biegłego Rewidenta
 • Egzamin państwowy dla członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa
Miejsce
Quality Silesian*** & Economy Silesian** ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice GPS: al. Górnośląska 40 - wjazd przez stację paliw BP tel.: +48 32 606 88 00; fax: +48 32 606 88 01 www.silesianhotel.pl

Hotel Silesian to nowoczesny kompleks hotelowo-konferencyjny w Katowicach, położony w pobliżu autostrady A4, Centrum Handlowego "3 Stawy" oraz centrum miasta. Położenie hotelu umożliwia dogodną komunikację z Krakowem, Wrocławiem czy Warszawą.

Nocleg, wraz ze śniadaniem nie wliczony w cenę szkolenia, możemy dla Państwa zarezerwować w korzystnej cenie:
- 170,00 PLN/doba w pok. 1-os. - 210,00 PLN/doba w pok. 2-os. Hotel posiada bezpłatny parking dla wszystkich uczestników PRESTIGE ECK. Recepcja w hotelu  jest czynna przez całą dobę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia
Cena i zapisy

490,00 zł brutto, CENA PROMOCYJNA: 450,00 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję.

Podana wyżej cena zawiera:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe i pomocnicze
 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta
 • konsultacje indywidualne z uczestnikami szkolenia
 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych
 • obiad oraz przerwa kawowa
 • na życzenie – pomoc w rezerwacji hotelu