SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Oferta dostępna tylko na zlecenie dostosowana do rzeczywistych warunków i profilu produkcji i świadczonych usług danej organizacji obejmuje szkolenia, konsulting, audity wstępne oraz wsparcie w auditach wewnętrznych i auditach klienta (audity strony drugiej) w zakresie:

 

 • Systemy zarządzania jakością wymagania ISO 9001:2015,

 

 • Systemy zarządzania środowiskowego, wymagania i wytyczne stosowania ISO 14000:2015,

 

 • Systemy zarządzania jakością lotnictwo, kosmonautyka i organizację obrony AS 9100 ref. D (wszystkie standardy AS 9100),

 

 • Zapewnienie jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji – AQAP 2110:2016 (wszystkie wymagania standardów AQAP)

 

 • Zarządzanie ryzykiem zgodne z ISO 31000:2011 i zarządzanie ciągłością działania zgodny z ISO 22301:2014-11

 

 • Standard sytemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym IATF16949:2016

 

 • Systemy zarządzania  bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego ISO 22000:2005

 

 • Wymagania w zakresie Wewnętrznego Systemu Kontroli (wyroby podwójnego zastosowania tzw. duality produkt zastosowywanie cywilne i wojskowe)

 

 • Inne wymagania i standardy systemu zarządzania jakością oraz wymagania wynikające z Dyrektyw Komisji Europejskiej (UE) np.: oznakowania CE, bezpieczeństwo wyrobu, certyfikacje wyrobu

 

Dlaczego warto wybrać nasze usługi?

 

 • Prowadzący to: auditor, ekspert, praktyk, konsultant, który szkoli, wdraża i audytuje systemy zarządzania jakością
 • Gwarantujemy najwyższą jakość usług
 • Konkretne wskazówki w zakresie dobrych praktyk zarządzania,  zgodnie z wymaganiami organizacji
 • Dojazd do klienta w cenie usług

 

 

Program szkolenia
Cena i zapisy