PROJECT MANAGEMENT DLA LOGISTYKÓW – 3-dniowe szkolenie menedżerskie

Kurs dostępny tylko na zamówienie

Jeśli jesteś zainteresowany tym szkoleniem, zapraszamy do kontaktu:

PRESTIGE
Europejskie Centrum Kształcenia

ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów
tel. (48) 32 738 51 90
Biuro czynne od 8:00 do 16:00

 

Program w zakresie stosowanej terminologii, promowanych metod PM i technik logistycznych jest zgodny ze standardem PMI® i APICS®

Wiele przedsiębiorstw podejmuje temat udoskonalania swoich procesów logistycznych docierając do punktu, w którym muszą odpowiedzieć sobie na pytanie: w jaki sposób i w jakiej kolejności wdrażać zmiany. W takiej sytuacji koniecznym jest posiadanie praktycznej wiedzy z tematyki Project Management, jak i świadomości istnienia sprzężeń pozytywnych i negatywnych między poszczególnymi obszarami działań logistyki, jak i poszczególnymi działami firmy.

Celem szkolenia jest przekazanie niezbędnej wiedzy osobom, które podejmują próbę ewolucyjnej zmiany funkcjonowania procesów logistycznych przedsiębiorstwa.

Wiedza z zakresu Project Management przekazana jest w oparciu o standardy PMI®. Dla skutecznego realizowania pracochłonnych zadań prezentowany jest również program MS Project. Tematyka logistyczna w stosowanych pojęciach i terminologii pozostaje spójna ze standardem APICS®. W trakcie szkolenia oprócz wykładu realizowane są liczne ćwiczenia / warsztaty np. realizacja projektu logistycznego (4 grupy – tematy obrane przez uczestników lub zaproponowane przez prowadzącego), analiza metodą wartości uzyskanej EV, opracowanie procedury zarządzania zmianą. Prezentowane są również tzw. „inicjatory zmian” w logistyce przedsiębiorstw np. wdrożenie RFID, wdrożenie systemu klasy ERP.

Cele i korzyści
 • Obniżenie ryzyka wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie
 • Poznanie zalet rachunku kosztów działań – Activity Based Costing
 • Stworzenie modelu pracy zespołowej w oparciu o najlepsze praktyki Project Management
 • Możliwość kontynuacji tematu implementacji Balanced Scorecard w firmie
 • Poznanie standardów logistycznych i co najważniejsze zależności między narzędziami planistycznymi i decyzjami podejmowanymi w poszczególnych obszarach biznesu
 • Zrozumienie zależności między procesami firmy i nabycie umiejętności identyfikowania wartości dodanej (tego co faktycznie chce kupić klient)
 • Otwarcie drogi dla dalszych poszukiwań usprawnień np. jak prowadzić kalkulację opłacalności inwestycji w RFID
 • Wstępne zapoznanie się z programem MS Project
Adresaci szkolenia
 • Kierownictwo przedsiębiorstw (zarząd, dyrekcja, właściciele firm produkcyjnych)
 • Kierownicy produkcji, planiści
 • Pozostałe osoby uczestniczące w procesach zarządzania produkcją (technolodzy, konstruktorzy, zaopatrzeniowcy)
 • Osoby odpowiedzialne za prognozowanie popytu
 • Liderzy zmian
Program szkolenia

DZIEŃ 1


1. Wskaźniki mierzące efektywność działania przedsiębiorstwa

 • Wskaźnik OTP (Order to Payment Process) i jego składowe elementy
 • Rodzaje struktur przedsiębiorstw wytwórczych – rola poszczególnych działów w organizacji procesu produkcji – warunki i przeszkody ustalania spójnych wewnętrznych działań firmy (przykłady, jak powstają konflikty?). Relacja między strukturą organizacyjną firmy, a realizacją projektów
 • Model SCOR® (Supply Chain Operations Reference Model) i skojarzone z nim najlepsze praktyki i wskaźniki
 • Zbieżność celów odrębnych podmiotów gospodarczych (przykłady)

2. Rachunek kosztów działań – przykład ABC (Activity Based Costing)

 • Poszukiwanie rzeczywistego obrazu rentowności produktów poprzez ABC
 • Prezentacja różnych „kluczy” i „nośników” dla rozliczenia kosztów
 • Warsztat pt. „które produkty wytwarzać?”

3. Balanced Scorecard – wprowadzenie i dyskusja

 • Mapowanie procesów przedsiębiorstwa
 • Dobór wskaźników
 • Budowa systemu motywacyjnego
 • Wskazanie efektu synergii w Balanced Scorecard

4. Inicjowanie zmian w logistyce i SCM

 • Porównanie dwóch sposobów myślenia Lean i TOC
 • Przykład zmian w logistyce inicjowanych przez RFID – zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji materiałowej. Prezentacja systemu RFID na przykładzie filmu przedstawiającego rozwiązania SAP i sieci Metro – „future store”. Prezentacja praktycznych przykładów wdrożeń RFID i kalkulacja opłacalności inwestycji

DZIEŃ 2


1. Wstęp do zarządzania projektami logistycznymi

 • Definicja projektu i jego cyklu życia
 • Rola i odpowiedzialność kierownika projektu

2. Procesy rozpoczęcia

 • Dokumentacja – karta projektu i dokument definicji projektu
 • Budowa zespołu projektowego i szacowanie zasobów
 • Określeniu dokumentu statutu zespołu

3. Identyfikacja elementów ryzyka w logistyce

 • Poznanie metod identyfikacji, wartościowania i zarządzania ryzykiem
 • Budowanie i zarządzanie rezerwą czasową i budżetową w projekcie

4. Określenie zakresu projektu – WBS

 • Określenie planu bazowego wymagań względem projektu
 • Budowa struktury podziału prac (WBS)
 • Definiowanie „pakietów roboczych”

5. Szacowanie i planowanie

 • Budowa i kalkulacja harmonogramu w oparciu o strukturę podziału prac
 • Kalkulacja ścieżki krytycznej i zadań podkrytycznych
 • Prezentacja realizacji wybranych tematów PM w MS Project

DZIEŃ 3


1. Realizacja, zarządzanie zamówieniami np. poddostawcy

 • Dokumentacja w realizacji – znaczenie i zawartość książki kontrolnej projektu
 • Zarządzanie zamówieniami i określanie wymagań dla zarządzania kontraktami
 • Prezentacja realizacji wybranych tematów PM w MS Project

2.Kontrola projektu, zarządzanie zmianą

 • Zarządzania wartością wypracowaną (EVM)
 • Budowa systemu zintegrowanej kontroli zmian – warsztat

3. Zamknięcie i zakończenie projektu

 • Działania przy zamykaniu projektu – weryfikacja celów i produktów finalnych projektu
 • Ocena przedsięwzięcia i „zebranie wiedzy” obniżającej ryzyko realizacji kolejnych projektów – Lessons Learned
 • Prezentacja formalnego zamknięcia projektu w MS Project

4. Koncepcja łańcucha krytycznego w przedsięwzięciach logistycznych

 • Teoria Goldratt’a jako kolejny krok w rozwoju środowiska wieloprojektowego
 • Jak praktycznie wdrożyć i realizować założenia koncepcji
Metody szkoleniowe
 • Przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników
 • W ponad 90% przypadków stosowanie „nieksiążkowych”, przykładów opartych o doświadczenia autora zebrane na terenie Polski i Niemiec
 • Oparcie szkolenia o naprzemiennie wprowadzające wykłady, ćwiczenia indywidualne i warsztaty
 • Wykorzystywanie do obliczeń dedykowanego oprogramowania
 • Większość rysunków dydaktycznych wykonywanych jest nie na flipcharcie, a na ekranie komputera (użyty tablet) co poprzez rzutnik daje wielokrotnie większe i czytelne obrazy, które każdy uczestnik może zabrać po szkoleniu ze sobą w postaci plików graficznych
Cena i zapisy