TRANSPORT I SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA (2 dni)

Kurs dostępny tylko na zamówienie

Jeśli jesteś zainteresowany tym szkoleniem, zapraszamy do kontaktu:

PRESTIGE
Europejskie Centrum Kształcenia

ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów
tel. (48) 32 738 51 90
Biuro czynne od 8:00 do 16:00

 

Program szkolenia

1. Warunki dostaw – INCOTERMS 2000
• Zastosowanie INCOTERMS w handlu zagranicznym: w eksporcie i imporcie
• Analiza poszczególnych grup formuł:
– grupa E – EXW
– grupa F – FCA, FAS, FOB
– grupa C – CFR, CIF, CPT, CIP
– grupa D – DAF, DES, DEQ, DDU, DDP
• INCOTERMS 2000 a ubezpieczenia
• INCOTERMS 2000 a umowa przewozu i umowa spedycji
• Wpływ zastosowanej formuły na wartość celną towaru

2. Ubezpieczenie w transporcie
• rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) – specyfika, różnice, pułapki
• wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny
• rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa
• rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach
• ryzyko związane z transportem towarów
• instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C
• praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych – likwidacja szkód, dokumentowanie

3. Umowa spedycji
• umowa przewozu a umowa spedycji – podobieństwa, różnice, pułapki
• umowa spedycji wg Kodeksu cywilnego (obowiązki stron, odpowiedzialność, zleceniodawcy, odpowiedzialność spedytora, prawidłowy tryb reklamacji)
• podstawowe dokumenty spedycyjne (zlecenie spedycyjne, instrukcja wysyłkowa, bordereau, nota bukingowa, FCA, FCR, Konosament B/L oraz FIATA FBL, inne Karnet TIR, listy przewozowe, inne
• ogólne Polskie Warunki Spedycyjne – wersja 1995 i 2002 (zakres i podstawy stosowania: czy są obowiązkowe? Konsekwencje stosowania OPWS 2002)
• rynek usług spedycyjnych w Polsce, jak staranny eksporter powinien wybierać swojego spedytora

4. Odpowiedzialność przewoźnika drogowego w przewozach krajowych i międzynarodowych
• ustawa Prawo przewozowe i Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów – CMR (zakres stosowania, podstawowe różnice)
• List przewozowy CMR i jego funkcje
• Prawo przewozowe a regulacje odnośnie przewozów kolejowych i lotniczych ( CIM i Konwencja Warszawska)
• obowiązki stron (odpowiedzialność i prawa nadawcy, odpowiedzialność i prawa przewoźnika, odpowiedzialność i prawa odbiorcy towaru)
• system domniemań prawnych zwalniający przewoźnika od odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę towaru
• pojęcie osoby uprawnionej
• kto i na jakiej podstawie może składać reklamacje do przewoźnika?
• prawidłowy sposób składania reklamacji u przewoźnika

Cena i zapisy