Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM ORAZ NALEŻYTE ICH ZABEZPIECZANIE

Coraz wyższe wymagania, jakie stawia rynek sprawiają, że podczas zawierania umów i prowadzenia negocjacji nieodzownym staje się znajomości podstawowych pojęć z zakresu prawa gospodarczego. Brak stosownej wiedzy w tym zakresie może podważyć zaufanie do nas, nadszarpnąć wizerunek reprezentowanej firmy, a przede wszystkim utrudnić dochodzenie swoich roszczeń przed sądem w przyszłości. I właśnie z myślą o osobach odpowiedzialnych za zawieranie umów w firmie przygotowaliśmy szkolenie poświęcone tej tematyce.

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest zaznajomienie z kluczowymi pojęciami z zakresu prawa gospodarczego oraz omówienie zasad zawierania umów w obrocie gospodarczym.
Szczególny nacisk kładziony jest na kwestie związane z badaniem wiarygodności kontrahenta, właściwym zabezpieczaniem kontraktów, a także wprowadzaniem rozwiązań globalnych w firmie, dotyczących umów.
Szkolenie adresowane jest w szczególności do tych klientów, którzy udzielają kredytów kupieckich.

Program szkolenia

1. Badanie wiarygodności klienta (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, możliwość badania akt rejestrowych spółek, ustalania majątku).
 • Odpis z KRS jako „dowód osobisty” przedsiębiorcy. Szczegółowa analiza odpisu z KRS
2. Rodzaje umów, zasady oznaczania stron umowy, miejsca i czasu zawarcia. Czy podpisy na umowach powinny być czytelne?
3. Osoby uprawnione do zawierania umów w obrocie gospodarczym na przykładzie poszczególnych rodzajów spółek – prawo do zawierania umów przez: prezesów, wiceprezesów, prokurentów, wspólników.
 • Rodzaje pełnomocnictw oraz analiza ich treści. Czy pełnomocnik odpowiada za zobowiązania wynikające z zawieranych przez niego umów
 • Co to jest prokura, rodzaje prokury
4. Konsekwencje zawarcia umowy przez osoby nieuprawnione. Czy każda taka umowa jest nieważna.
5. Elementy każdej umowy w obrocie gospodarczym.
6. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego: odsetki ich rodzaje, kary umowne, wina a przyczyna, zwłoka, opóźnienie.
7. Najczęściej popełniane błędy przy pisaniu umów.
8. Jak sporządzić aneks do umowy (praca z dokumentem).
9. Zabezpieczanie umów w obrocie gospodarczym
 • Weksel
 • Gwarancje bankowe

Metody szkoleniowe

 • Praca z dokumentem (pełnomocnictwo, odpis z KRS, weksel, aneks)
 • Analiza treści konkretnych umów, w tym najczęściej występujących klauzul umownych
 • Dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
 • Rozwiązywanie problemów praktycznych tzw. kazusów
 • Wykład wzbogacony o technikę multimedialną

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie