PLANER

Człowiek ma w życiu albo wymówki, albo wynikiJack Canfield & Mark Victor Hansen

Menu

NOWOŚĆ

PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO W PRZYGOTOWANIU I PROWADZENIU INWESTYCJI BUDOWLANEJ. Praktyczne i formalne aspekty realizacji robót budowlanych w świetle aktualnych przepisów prawa oraz planowanych zmian

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Dzięki udziałowi w szkoleniu dowiedzą się Państwo:

 • co wpływa na wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu budowlanego
 • jak wprowadzać zmiany w trakcie inwestycji, aby nie doprowadzić do samowoli budowlanej ze wszystkimi jej konsekwencjami
 • w jakim zakresie wyniki kontroli straży pożarnej obiektu przed oddaniem do użytkowania wiążą nadzór budowlany
 • co należy do ustawowych kompetencji nadzoru budowlanego
 • jakie są planowane zmiany w ustawie Prawo budowlane
Cele i korzyści szkolenia

W trakcie szkolenia omówione zostaną kluczowe przepisy w realizacji inwestycji wraz ich praktyczną interpretacją oraz orzecznictwem. Wskazane zostanie między innymi:

 • na co zwrócić uwagę przy kompletowaniu dokumentów do pozwolenia na budowę
 • jak wprowadzać zmiany w trakcie inwestycji, aby nie przekroczyć granicy samowoli budowlanej
 • co jest istotne w protokole z kontroli straży pożarnej
 • czego nie kontroluje nadzór budowlany przy odbiorze do zużytkowania

W trakcie szkolenia przekazane zostaną uczestnikom informacje o zmianach w Prawie budowlanym i ich wpływ na realizację inwestycji.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest w szczególności do osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych wszelkiego rodzaju, od budowy obiektów, po remonty i przebudowy w istniejących obiektach.

Program szczegółowy szkolenia

1. Zasady i formy prawne lokalizacji obiektów i budowli w systemie prawa polskiego

 • studium i plan miejscowy
 • warunki zabudowy
 • decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

2. Podstawowe pojęcia związane z KPA oraz zasady prowadzenia postępowań (wszczęcia i zawieszenia) inwestycyjnych zgodnie z KPA

 • decyzje i postanowienia
 • zażalenia, odwołania, skargi
 • tryby nadzwyczajne

3. Dokumentacja budowlana wymagana przy rozpoczęciu inwestycji z podziałem na rodzaje inwestycji realizowanych na podstawie

 • decyzji o pozwoleniu na budowę
 • zgłoszenia
 • bez wymagań związanych z prawem budowlanym

4. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

 • inwestor
 • projektant
 • kierownik budowy
 • inspektor nadzoru inwestorskiego

5. Procedura poprzedzająca rozpoczęcie robót budowlanych

 • obowiązki uczestników
 • dziennik budowy
 • tablica informacyjna

6. Zakres i pojęcie zmian istotnych i nieistotnych w projekcie budowlanym wraz z prawidłową ich kwalifikacją przez osoby uprawnione i wpisem do dziennika budowy oraz pozostałej dokumentacji

 • decyzja o zatwierdzeniu projektu zamiennego w przypadku zmian istotnych.

7. Rodzaje i zasady prowadzenia odbioru prac i robót budowlanych

 • odbiór częściowy
 • prace ulegające zakryciu i prace zanikowe
 • odbiór techniczny
 • odbiór końcowy

8. Oddanie obiektu budowlanego do użytkowania

 • zasady i tryb prowadzenia odbioru obiektów budowlanych
 • procedura zawiadomienia właściwego organu
 • kontrola obiektu
 • odbiór całkowity i częściowy

9. Samowola budowlana i jej konsekwencje

10. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

11. Zmiany w ustawie Prawo budowlane

Metody szkoleniowe

Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej, wraz z emailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”. Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akcpetacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania