Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

GWARANCJE BANKOWE I UBEZPIECZENIOWE – ASPEKTY PRAWNE

Zapoznanie uczestników z problemami prawnymi związanymi z gwarancjami bankowymi i ubezpieczeniowymi. Uczestnicy szkolenia: pracownicy zajmujący się przyjmowaniem i obsługą gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, zawierający umowy związane z gwarancjami i sporządzający dokumenty związane z przyjmowanymi gwarancjami.

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników z problemami prawnymi związanymi z gwarancjami bankowymi i ubezpieczeniowymi.

 

Program szkolenia

1. Podstawy prawne gwarancji w kodeksie cywilnym.

 • strony gwarancji i ich prawa i obowiązki
 • cechy zobowiązania wynikającego z gwarancji
 • realizacja gwarancji

2. Międzynarodowe zasady udzielania gwarancji: rodzaje gwarancji, procedury związane z udzielaniem gwarancji, odpowiedzialność gwaranta, uprawnienia beneficjenta.

3. Gwarancja bankowa.

 • podstawy prawne udzielania przez banki gwarancji wynikające z przepisów prawa bankowego
 • rodzaje gwarancji bankowych
 • sposób postępowania przy udzielaniu gwarancji
 • uczestnicy gwarancji bankowej i ich prawa i obowiązki

4. Rola, zadania i obowiązki zlecającego udzielenie gwarancji.

5. Gwarancja bankowa jako zobowiązanie banku.

 • oświadczenie banku jako podstawa zobowiązania
 • forma zobowiązania
 • odpowiedzialność banku z tytułu gwarancji
 • realizacja gwarancji bankowej

6. Zabezpieczenie roszczeń regresowych banku z tytułu gwarancji.

 • zabezpieczenia osobowe: poręczenie cywilne, weksel in blanco, poręczenie wekslowe, regwarancja, cesja praw
 • zabezpieczenia rzeczowe: zastaw, hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie, kaucja

7. Uprawnienia beneficjenta z tytułu gwarancji.

8. Gwarancje ubezpieczeniowe.

 • podstawy prawna udzielania gwarancji prze ubezpieczycieli

Metody szkoleniowe

Wykład połączony z dyskusją i rozwiązywaniem przykładów praktycznych.

Adresaci

Pracownicy zajmujący się przyjmowaniem i obsługą gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, zawierający umowy związane z gwarancjami i sporządzający dokumenty związane z przyjmowanymi gwarancjami.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie