Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

Obowiązkowe kontrole oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego. Odpowiedzialność oraz obowiązki właściciela i zarządcy obiektu budowlanego w świetle przepisów prawa budowlanego

Czy wiesz: Co to jest obiekt budowlany i jakie elementy wchodzą w skład obiektu budowlanego? Co to jest remont, czym różni się od konserwacji i dlaczego jest to istotne? Co powinien zawierać protokół z kontroli obiektu budowlanego i jakie ma to znaczenie dla dokonywania wpisów do książki obiektu budowlanego? Jakie są zasady rejestrowania w książce obiektu budowlanego wyników przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i oraz przeprowadzanych w oparciu o nie remontów? Jakie informacje w książce obiektu budowlanego mają bardzo duże znaczenie praktyczne dla zarządcy lub właściciela nieruchomości? Co w zakresie obowiązkowych kontroli zmieniła nowelizacja ustawy Prawo Budowlane?

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Szkolenie ukaże uczestnikom zależności pomiędzy terminologią zawartą w ustawie prawo budowlane, zakresem obowiązków dotyczących kontroli stanu technicznego, a dokumentem przeznaczonym do rejestrowania przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i remontów, czyli książką obiektu budowlanego.

Omówione zostaną podstawy prawne wykonywania i zakresu obowiązkowych kontroli, oraz przepisów wykonawczych na podstawie których należy przeprowadzać obowiązkowe kontrole.
Podane będzie kto może wykonywać obowiązkowe kontrole, w jakich terminach należy je wykonywać i jakie grożą sankcje za ich nie wykonywanie.
Omówiona zostanie szczegółowo zawartość protokołu z kontroli obiektu budowlanego i znajdujące się w nim zapisy, które należy przenieść do książki obiektu budowlanego.
Elementem szkolenia będzie szczegółowy instruktaż co jak wpisywać do książki obiektu budowlanego.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zostanie uczestnikom szkolenia omówiona i przybliżona terminologia stosowana w przepisach prawa budowlanego, a w tym jej odniesienie i znaczenie do obowiązkowych kontroli, oraz wpisów do książki obiektu budowlanego
 • Podane będą dokumenty, które powinien posiadać właściciel lub zarządca obiektu budowlanego i zarejestrować w książce obiektu budowlanego
 • Omówione zostaną obowiązki w zakresie obowiązkowych kontroli obiektu budowlanego, wraz z podaniem zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo Budowlane
 • Wskazana zostanie metodyka dokumentowania kontroli obiektu budowlanego, a w tym szczegółowo zawartość protokołu z kontroli i jego znaczenie dla prawidłowego prowadzenia książki obiektu budowlanego
 • Omówione zostanie wypełnianie książki obiektu budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • Sytuacji nietypowych i nie przewidzianych w książce
  • Elementów bardzo przydatnych praktycznie w zarządzaniu nieruchomością
  • Informacji zawartych w protokole z kontroli, które muszą być przepisane do książki obiektu budowlanego, a które można pominąć
 • Przedstawione będą zasady rejestrowania w książce obiektu budowlanego wyników przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i oraz przeprowadzanych w oparciu o nie remontów

Program szkolenia

Moduł I

Obowiązki wynikające z przepisów prawa:

 • Ustawa prawo budowlane
  • Definicje
  • Zawartość dokumentacji
 • Obowiązki właściciela i zarządcy
 • Obowiązki w przypadku zagrożeń
 • Sankcje karne

Moduł II

Obowiązkowe kontrole wynikające z ustawy Prawo Budowlane i ustawy O Charakterystyce Energetycznej Budynków:

 • Rodzaje i terminy wykonywania kontroli:
  • Elementów budowlanych
  • Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
  • Instalacji gazowych i kominowych,
  • Kotłów i instalacji z kotłami,
  • Klimatyzacji
 • Osoby uprawnione do wykonywania kontroli

 

Moduł III

Zasady wykonywania i dokumentowania obowiązkowych kontroli:

 • Zasady wykonywania kontroli elementów budowlanych,
 • Struktura i zawartość protokołu z kontroli
 • Zasady i zakres kontroli kominiarskiej
 • Zasady i zakres kontroli instalacji gazowej

 

Moduł IV

 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • Podstawa prawna
 • Cel prowadzenia książki obiektu budowlanego
 • Omówienie zawartości książki obiektu budowlanego oraz metodyki dokonywania wpisów do niej
 • Zasady dokumentowania w KOB robót remontowych i budowlanych.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców wszystkich nieruchomości, którzy z mocy prawa odpowiadają za stan techniczny zarządzanych przez nich nieruchomości. Dotyczy to zarówno nieruchomości mieszkalnych, spółdzielczych i własnościowych, jak i nieruchomości komercyjnych niezależnie od ich  przeznaczenia.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie