PLANER
logotyp-prestige-eck

Jako przywódca osiągniesz doskonałość wtedy,gdy ludzie będą wszędzie podążać za Tobą, choćby tylko z ciekawościColin Powell

Menu

NOWOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI ZATRUDNIENIA W PRAKTYCE

Termin: 19-08-2021

Do rozpoczęcia: 23 dni

Kategoria: Prawo pracy, Prawo

Liczba godzin dydaktycznych: 8 (1 dzień)

Miasto: CAŁA POLSKA ON-LINE

Cena: PROMOCYJNA: 490 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję.

Hotel: WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA

Program szkolenia obejmuje: działalność gospodarczą objętą wpisem do rejestru KRAZ , obowiązki agencji zatrudnienia, agencję pracy tymczasowej, powierzanie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, podejmowanie pracy za granicą za pośrednictwem agencji zatrudnienia, kontrolę przestrzegania obowiązku prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień dotyczących:

 • działalności gospodarczej objętą wpisem do rejestru KRAZ
 • obowiązków agencji zatrudnienia, agencji pracy tymczasowej
 • powierzania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • podejmowania pracy za granicą za pośrednictwem agencji zatrudnienia
 • kontroli przestrzegania obowiązku prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Adresaci szkolenia


Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić agencje zatrudnienia.

Zapraszamy kierowników,  dyrektorów, właścicieli i udziałowców firm.

Program szczegółowy szkolenia

1. Działalność gospodarcza objęta wpisem do rejestru KRAZ

 • Działalność regulowana w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Rodzaje usług podlegających wpisowi do rejestru KRAZ
 • Charakterystyka agencji zatrudnienia: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, pracy tymczasowej
 • Warunki, jakie musi spełnić podmiot zamierzający wykonywać lub świadczący usługi agencji zatrudnienia
 • Wniosek, wpis oraz przesłanki odmowy wpisu do rejestru KRAZ
 • Wykreślenie z rejestru KRAZ
  • Naruszenia przez podmiot warunków prowadzenia agencji zatrudnienia
  • Nieusunięcie naruszeń warunków prowadzenia agencji zatrudnienia
  • Inne okoliczności skutkujące wykreśleniem z rejestru KRAZ
  • Przykłady postępowań zakończonych wykreśleniem agencji zatrudnienia z rejestru KRAZ

2. Obowiązki agencji zatrudnienia

 • Zakaz dyskryminacji
  • Co to jest dyskryminacja?
  • Przykłady działań noszących znamiona dyskryminacji
  • Skutki naruszenia zakazu dyskryminacji
 • Zakaz pobierania dodatkowych należności
 • Obowiązki informacyjne wobec marszałka województwa

3. Agencja pracy tymczasowej

 • Co to jest praca tymczasowa i w jakim celu jest stosowana?
 • Podstawowe pojęcia: praca tymczasowa, pracownik tymczasowy, pracodawca użytkownik
 • Zatrudnienie pracownika tymczasowego
  • Zakaz powierzania pracownikowi tymczasowemu niektórych prac
  • Uzgodnienia między agencją zatrudnienia a pracodawcą użytkownikiem
  • Zakres informacji uzyskiwanych od pracodawcy użytkownika: informacja o wynagrodzeniu za powierzoną pracę; informacja o warunkach wykonywania pracy w zakresie bhp
  • Dodatkowe uzgodnienia agencji pracy tymczasowej i pracodawcy użytkownika
  • Podstawowe obowiązki przy nawiązaniu stosunku pracy
  • Treść umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym
 • Przebieg i ustanie stosunku pracy z pracownikiem tymczasowym
  • Podział obowiązków pracodawcy na agencję zatrudnienia i pracodawcę użytkownika
  • Udzielanie urlopów wypoczynkowych.
  • Zakończenie pracy pracownika tymczasowego. Tryby ustania stosunku pracy z pracownikiem tymczasowym. Wydanie świadectwa pracy. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • Nieprawidłowości związane ze świadczeniem pracy przez pracownika tymczasowego
 • Zatrudnienie cudzoziemca
  • Podstawowe informacje w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców
  • Warunki zatrudnienia cudzoziemca w ramach pracy tymczasowej

4. Powierzenie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej

 • Dopuszczalność zawarcia umowy cywilnoprawnej
 • Różnice między umową o pracę a wybranymi rodzajami umów cywilnoprawnych: umową o dzieło, umową zlecenia

5. Podejmowanie pracy za granicą za pośrednictwem agencji zatrudnienia

 • Kierowanie do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych
  • Umowa zawierana przez agencje zatrudnienia z osobami kierowanymi
  • Umowa zawierana przez agencje zatrudnienia z pracodawcą zagranicznym
  • Nieprawidłowości przy zawieraniu umów przez agencje zatrudnienia
  • Obowiązki ewidencyjne i informacyjne

6. Kontrola przestrzegania obowiązku prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

7. Odpowiedzialność agencji zatrudnienia za popełnienie wykroczenia

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Miejsce

CAŁA POLSKA online:)

Cena i zapisy

490,00 zł brutto od osoby

Podana wyżej cena zawiera:

 • udział w szkoleniu online w formie webinarium

 • dostęp do platformy e-learningowej w czasie rzeczywistym

 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta

 • autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych

Wybierz termin szkolenia

Dodatkowe informacje

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

  Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: [email protected]

  Szkolenie dostępne na zamówienie

  zapraszamyP

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

  Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

  FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Konkurencyjne ceny

  Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
  Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


  DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


  ·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


  Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

  Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


  Tekst alternatywny


  Źródło: Nowa definicja MŚP


  Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

  Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
  Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

  aktualne usługi

  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

  Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

  Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

   

   

  Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

  Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

  – wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
  – znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
  – zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  – wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
  – wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
  – poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
  – uzyskanego wcześniej wsparcia

  Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

  Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

  SYLWIA JASIŃSKA
  – główny specjalista ds. organizacji szkoleń
  tel. (48) 32 738 51 91
  e-mail: Włącz javascript

  MAŁGORZATA KLIMAS
  – manager ds. kluczowych klientów
  tel. (48) 32 738 51 90
  tel. kom. 508 147 055
  e-mail: Włącz javascript

  Aleksandra Pomazanka
  – specjalista ds. projektów szkoleniowych
  tel. (48) 32 738 51 90
  e-mail: Włącz javascript

   

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania