logotyp-prestige-eck

Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnejHenry Ford

Menu

Zasady zawierania i zabezpieczania umów w obrocie gospodarczym

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo, Jakość

Liczba godzin: 1 dzień

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Coraz wyższe wymagania, jakie stawia rynek, sprawiają, że podczas zawierania umów i prowadzenia negocjacji nieodzowna staje się znajomość podstawowych pojęć z zakresu prawa gospodarczego. Brak stosownej wiedzy może podważać zaufanie do nas, nadszarpnąć wizerunek pracodawcy, a przede wszystkim utrudnić dochodzenie roszczeń przed sądem w przyszłości. I właśnie z myślą o osobach odpowiedzialnych za zawieranie umów przygotowany został blok wykładowy poświęcony tej tematyce.

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest zaznajomienie z kluczowymi pojęciami z zakresu prawa gospodarczego oraz cywilnego,  omówienie zasad zawierania umów w obrocie gospodarczym. Szczególny nacisk kładziony jest na kwestie związane z badaniem wiarygodności kontrahenta, zasad reprezentacji, właściwym zabezpieczaniem kontraktów, a także wprowadzaniem rozwiązań globalnych w firmie, dotyczących umów. Szkolenie adresowane jest w szczególności do pracowników tych podmiotów, które udzielają kredytów kupieckich.

Program szczegółowy szkolenia

1. Osoby uprawnione do zawierania umów w obrocie gospodarczym na przykładzie poszczególnych rodzajów spółek

 • prawo do zawierania umów przez: prezesów, wiceprezesów, prokurentów, wspólników
 • szczegółowe omówienie zasad reprezentacji w kontekście odpisu z KRS

2. Zasady zawierania umów ze wspólnikami spółki cywilnej

 • Co to jest spółka cywilna i jak oznaczać ją w nagłówku umowy?
 • Czy zawieramy umowę ze spółką cywilną czy ze wspólnikami spółki cywilnej?
 • Gdzie spółka cywilna jest rejestrowana?

3. Rodzaje pełnomocnictw oraz analiza ich treści (praca z dokumentem)

 • Czy pełnomocnik odpowiada za zobowiązania wynikające z zawieranych przez niego umów?

4. Co to jest prokura?

 • Rodzaje prokury
 • Ustalanie rodzaju prokury i prokurentów na podstawie odpisu z KRS (praca z dokumentem)

5. Konsekwencje zawarcia umowy przez osoby nieuprawnione. Czy każda taka umowa jest nieważna.

6. Kiedy od stron umowy należy odbierać pesel i dlaczego?

7. Rodzaje umów

 • umowy nazwane i nienazwane
 • zasady oznaczania stron umowy, miejsca i czasu zawarcia
 • czy podpisy na umowach powinny być czytelne?

8. Zwłoka klienta a prawo do odstąpienia od umowy.

9. Najczęściej popełniane błędy przy pisaniu umów.

10. Jak sporządzić aneks do umowy (praca z dokumentem).

11. Zabezpieczanie umów w obrocie gospodarczym: gwarancje bankowe, akredytywa, weksel.

12. Analiza konkretnych umów (praca z dokumentem).

13.  Badanie wiarygodności klienta (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

14.  Odpis z KRS jako „dowód osobisty” przedsiębiorcy, analiza odpisu z KRS w kontekście zasad reprezentacji –  praca z dokumentem

 • Jak długo aktualny jest odpis z KRS?
 • Kiedy zmiany w zakresie odpisów w KRS wchodzą w życie?
 • Problem zawarcia umowy z odwołanym członkiem zarządu, który jeszcze nie został wykreślony z KRS
 • Dwa rodzaje wpisów do KRS konstytutywne a deklaratoryjne. Czym się od siebie różną?

15. Wprowadzanie procedur zabezpieczających wspierających udzielanie kredytów kupieckich w firmie.

16. Zasady udzielania kredytów kupieckich. Wprowadzanie w firmie rozwiązań globalnych dotyczących zabezpieczania interesu sprzedawcy przy udzielaniu kredytów kupieckich.

17. Formy zabezpieczania zobowiązań: weksel, gwarancje bankowe, akredytywa, poręczenie.

18. Badanie wiarygodności klienta, sposoby zabezpieczenia.

Metody szkoleniowe
 • praca z dokumentem (pełnomocnictwo, odpis z KRS, aneks)
 • analiza treści konkretnych umów, w tym najczęściej występujących klauzul umownych
 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
 • rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów
 • wykład wzbogacony o technikę multimedialną (prezentacja w Power Point)
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania

  Na podstawie 62 opinii.
  Sebastian Szaforz
  Sebastian Szaforz
  2022-10-29
  Polecam z całego serca ...
  Marcin J
  Marcin J
  2022-10-26
  Rzetelnie przeprowadzony kurs na wózki jezdniowe podnośników od samego początku do końca, serdecznie polecam, zdane za pierwszym razem,
  Vitalii Bilenkyi
  Vitalii Bilenkyi
  2022-10-26
  Jestem szczęśliwy, zdałem )
  Paweł Sokół
  Paweł Sokół
  2022-10-26
  Super merytoryczny kurs Polecam
  Paul Socha
  Paul Socha
  2022-10-26
  Profesjonalna firma i szkolenie z zapewnionym egzaminem ... Polecam każdemu kursy u nich
  Juliusz Więckowski
  Juliusz Więckowski
  2022-09-09
  Pełen profesjonalizm Firma dba by kursant był przygotowany do zdania egzaminu Firma dostarcza materiały szkoleniowe, testy oraz fachowego i wymagającego instruktora Dzięki temu wystarczy się przyłożyć i zdobywa się upragnione lub potrzebne uprawnienia Ja osobiście dzięki ECK Prestige zdobyłem uprawnienia do obsługi wózków specjalistycznych Polecam !!!

  Zobacz więcej opinii