PLANER

Człowiek ma w życiu albo wymówki, albo wynikiJack Canfield & Mark Victor Hansen

Menu

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE LUB LIKWIDACJA WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST w świetle przepisów prawnych i wykonawczych

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Zapoznanie z zagadnieniami prawnymi i wymaganiami przy bezpiecznym użytkowaniu w czasie eksploatacji obiektów z wbudowanymi wyrobami budowlanymi zawierającymi azbest i jak postępować przy usuwaniu, transportem i deponowaniem na składowiskach wyrobów i materiałów niebezpiecznych zawierających azbest.

Adresaci szkolenia

 • Właściciele i zarządcy budownictwa ogólnego i przemysłowego
 • Spółdzielnie mieszkaniowe i firmy TBS
 • Nadzór techniczny specjalistyczny i inwestorski
 • Organy administracji publicznej odpowiedzialne zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenów Polski”
 • Osoby UM z wydziałów Ochrony Środowiska
 • Jednostki finansujące problem azbestu: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Bank ochrony Środowiska S.A.
 • Właściwe organy administracyjno – budowlanego i nadzoru budowlanego
 • Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru, rzeczoznawca budowlany)
 • Przedsiębiorcy budowlani
Program szczegółowy szkolenia

1. Stan prawny w Polsce dotyczący wyrobów zawierających azbest

 • Ustawy
 • Rozporządzenia

2. Zagrożenie zdrowotne użytkowania wyrobów zawierających azbest

3. Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Polski

 • Główne założenia rządowego „Programu usuwania azbestu”
 • Przepisy prawne przy ewidencji wyrobów zawierających azbest
 • Metody i sposoby zbierania informacji o wyrobach zawieraj azbest
 • Zasady tworzenia bazy danych o odpadach zawierających azbest (gminy, powiatu i województwa)

4. Wyroby budowlane zawierające azbest

 • Podział wyrobów budowlanych zawierających azbest
 • Płaskie płyty azbestowo – cementowe (a-c)
 • Metody wykonania elewacji z płyt azbestowo – cementowych
 • Bezpieczne użytkowania i kontrola stanu technicznego elewacji z płyt a-c

5. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

 • Ochrona wyrobów i płyt a-c (elewacyjnych) przed emisją włókien
 • Likwidacja wyrobów zawierających azbest
 • Elewacji z płyt a-c w ramach termo renowacji budynków

6. Podstawowe zasady gospodarki odpadami zawierającymi azbest

7. Procedury postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

 • Obowiązki i postanowienie właścicieli i zarządców przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów
 • Postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest
 • Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wraz z oczyszczaniem obiektu, terenu, instalacji z azbestu
 • Przygotowanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
 • Składowanie odpadów na składowiskach odpadów zawierających azbest

8. Finansowanie przedsięwzięć (linie kredytowe) gospodarki odpadami zawierającymi azbest ze środków funduszy krajowych i zagranicznych

 • Wprowadzenie
 • Obowiązki właścicieli i zarządców w usuwaniu azbestu
 • Ogólnopolskie instrumenty wspierania bezpiecznego eliminowania z użytkowania wyrobów azbestowych
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Bank Ochrony Środowiska
  • Wojewódzkie instrumenty finansowe wspierające eliminowanie z użytkowania wyrobów azbestowych
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania