PLANER

Czy rzeczywiście potrzebujemy więcej czasu? Czy też potrzebujemy więcej dyscypliny, by wykorzystać czas, który mamy?Kerry Johnson

Menu

USTAWA Z DNIA 31 MARCA 2020 O ZMIANIE USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW- możliwości uruchomienia oraz zastosowania rozwiązań prawnych w obszarze regulacji podatkowych oraz wybranych regulacji prawnych związanych z zatrudnieniem przy wykorzystaniu ułatwień wynikających z aktualizacji specustawy- – szkolenie online NOWOŚĆ

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo pracy, Ekonomia, finanse

Liczba godzin: 1 dzień

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie szczególnych rozwiązań wynikających z opublikowanej w dniu 31 marca 2020 r. nowelizacji specustawy mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym które zostały wywołane rozprzestrzenianiem się COVID-19.

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione wybrane mechanizmy opracowanego pakietu  osłonowego dla firm, który w założeniu ma za zadanie zapobiec utracie ich płynności.

Nowelizacja pozwala na uruchomienie nadzwyczajnych instrumentów wspierających przedsiębiorców.
Dokonuje ona szeregu zmian w przepisach podatkowych wprowadzając nowe mechanizmy, których wykorzystanie wymaga znajomości zagadnień które składają się na program szkolenia.
Program szczegółowy szkolenia

1. Przeciwdziałanie bezrobociu poprzez ochronę miejsc pracy – instrumenty pozwalające na wsparcie przedsiębiorcy będącego pracodawcą ze środków Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

2. Zmiany w zakresie podatku od nieruchomości

3.  Zmiany w zakresie opłaty prolongacyjnej w podatkach

4. Zmiany w zakresie opłaty prolongacyjnej w składkach ZUS

5. Wprowadzenie prawa do świadczenia postojowego

6. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych

7. Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

8. Zmiany w zakresie spełnienia świadczenia, załatwienia sprawy, wydania opinii, oraz wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie

9. Zawieszenie postępowań podatkowych

10. Wstrzymanie postępowań egzekucyjnych

11. Zmiany w zakresie biegu terminów przewidzianych w przepisach prawa administracyjnego

12. Zmiana w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych

13. Zmiany w zakresie zwolnienia ze składek ZUS

14. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym:

 • szczególne rozwiązania w zakresie strat podatkowych
 • podwyższenie limitu niektórych zwolnień przedmiotowych
 • zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych w 2020r. przez podatników      prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przychodów z tytułu niektórych świadczeń
 • zasady odliczenia darowizn przekazanych w 2020r. na przeciwdziałanie COVID-19
 • prolongata terminu przekazania zaliczek na podatek od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu 2020r.
 • przesunięcie terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące  marzec-maj 2020r.
 • zwolnienie z obowiązku stosowania przepisów dotyczących tzw. złych długów w stosunku do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy obowiązani  są do zwiększania dochodu będącego podstawą obliczenia należnych w 2020 roku zaliczek miesięcznych (kwartalnych) z pozarolniczej działalności gospodarczej o niezapłacone w terminie zobowiązania
 • umożliwienie podatnikom PIT, opłacającym w 2020 roku zaliczki miesięczne w formie uproszczonej na podstawie art. 44 ust. 6b–6i ustawy PIT, rezygnację z tej formy w odniesieniu do zaliczek należnych za okres marzec–maj 2020 roku
15. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie:
 •  rozliczania strat podatkowych za 2020r. przez podatników podatku CIT
 •  odliczania darowizn dla podatników podatku CIT
 •  odroczenia w płatności podatku od przychodów z budynków
 • tzw. złych długów, z uwzględnieniem specyfiki tego podatku w zakresie roku podatkowego
 • zaliczek uproszczonych, z uwzględnieniem specyfiki tego podatku w zakresie roku podatkowego
16. Zmiany ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • odliczenia z tytułu darowizn przekazanych w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19
 • regulacje dotyczące zwolnienia z obowiązku zwiększenia przychodów ze względu   na tzw. złe długi
17. Zmiany w ustawie z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
 • odroczenie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia 2020 r. na dzień 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników
18. Zmiany w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, w tym m.in.:
 •  przesunięcie o trzy miesiące terminu stosowania nowej matrycy stawek podatku VAT
 •  przesunięcie w czasie zasad związanych z wydawaniem i stosowaniem (moc wiążąca i ochrona dla podatników) wiążących informacji stawkowych (WIS)

 19. Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Znany i ceniony prawnik, wybitny ekspert z zakresu podatków i rozliczeń podatkowych, biegły sądowy.

Wysoko oceniany przez uczestników wykładowca-praktyk. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek prawo), doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Dodatkowe informacje

Interaktywne zajęcia  przeprowadzone są w komfortowych grupach do około 20 osób, co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

Warunek:

Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej, wraz z emailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”. Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akcpetacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania