PLANER

Logika zaprowadzi cię z punktu A do punktu B. Wyobraźnia zaprowadzi cię wszędzie.Albert Einstein

Menu

TARCZA ANTYKRYZYSOWA I TARCZA FINANSOWA – pomoc dla przedsiębiorców oraz nowe uregulowania prawno – podatkowe – szkolenie online !!!NOWOŚĆ!!!

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Prawo pracy, Ekonomia, finanse

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Zapoznanie się z nowymi przepisami prawnymi wprowadzonymi w związku ze stanem epidemicznym – omówienie ustaw, rozporządzeń oraz dokumentów związanych z nowymi uregulowaniami
 • Przedstawienie zmian w sposób jasny, przystępny oraz praktyczny możliwości uzyskania pomocy przez mikro, małego, średniego i dużego przedsiębiorcy
 • Poznanie zasad i konsekwencji prawnych i podatkowych zmian na zasadzie: „od ogółu do szczegółu”
 • Przedstawienie i nazwanie podstawowych skutków prawnych i podatkowych związanych z nowymi uregulowaniami

Korzyści dla uczestników

 • Zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania nowych uregulowań
 • Program szkolenia pozwala na usystematyzowanie wiedzy z poszczególnych zagadnień funkcjonujących na gruncie prawnym i podatkowym
 • Szkolenie jest oparte w głównej mierze na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu w odniesieniu do przepisu prawnego, wyjaśnień
Program szczegółowy szkolenia

1. Zmiany w tarczy nr 3

 • Zwolnienie z ZUS uzależnione od dochodu a nie przychodu – rozszerzenie zwolnień
 • Wsparcie dla przewoźników
 • Przedłużenie terminów badań na kolejny okres
 • Możliwość zwolnień pracowników e-mailem
 • Inne zmiany dotyczące funkcjonowania przedsiębiorców – zarys

2. Subwencja z PFR jako element tarczy finansowej

 • Pojęcie przedsiębiorcy na gruncie prawa krajowego czy unijnego?
 • Podmiot uprawniony – kiedy pomoc dla dużego a kiedy dla pozostałych podmiotów
 • Wykaz banków do których należy składać wniosek
 • Pojęcie spadku obrotów
 • Wysokość subwencji – jak liczyć?
 • Zasady umorzenia subwencji
 • Zasady wypełniania wniosku
 • Problemy praktyczne: obrót czy przychód?, ilość pracowników faktyczna a przewidywana? Dane szacunkowe wskazywane we wniosku, elementy umowy a wniosku

3. Pomoc na gruncie składek ZUS

 • Zasady odraczania składek ZUS – pomoc dla dużych przedsiębiorców
 • Zwolnienie odroczenia składek z obowiązku zapłaty opłaty prolongacyjnej
 • Zasady zwolnienia w całości ze składek ZUS dla mikro przedsiębiorców
 • Zwolnienia w połowie ze składek ZUS dla małych przedsiębiorców – zasady stosowania
 • Sposób wypełniania i zasady składania wniosków w zakresie pomocy
 • Problemy praktyczne w zakresie zwolnień (odraczania) składek ZUS: dla kogo uregulowania? Czy automatycznie czy na wniosek? Na jak długo? Czy jest to pomoc de minimis? Sposób wypełniania wniosków
 • Obowiązek zgłaszania każdej umowy o dzieło do ZUS
 • Nowy druk zgłoszeniowy
 • Obowiązek raportowania miesięcznego funkcjonowania umów o dzieło
 • Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem umów zlecenia, o dzieło, o podobnym charakterze

4. Nowe świadczenie postojowe – uregulowania tarczy

 • Podmioty uprawnione do otrzymania: prowadzące działalność gospodarczą i na zleceniu
 • Warunki stosowania
 • Pojęcie spadku dochodów oraz przestoju dłuższego niż 30 dni
 • Wysokość świadczenia – 2 tys zł. czy więcej?
 • Wniosek o świadczenie postojowe – na co zwrócić uwagę?
 • Zasady wypłat, w tym podmiot wypłacający, sposób wypłaty
 • Problemy praktyczne: brutto czy netto, sposób wykazywania podstaw do wypłaty, w trakcie przestoju czy po?
 • Przedłużenie postojowego na 3 miesiące – nowe uregulowania tarczy nr 2
 • Zasady przedłużenia pomocy
 • Zwrot dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą kosztów prowadzenia tej działalności

5. Dofinansowania z Powiatowych Urzędów Pracy oraz FGŚP

 • Podmioty uprawione do uzyskania dofinansowania z PUP
 • Dofinansowanie z FGŚP dla każdego przedsiębiorcy
 • Zasady uzyskiwania dofinansowania, w tym obowiązkowy okres utrzymania zatrudnienia, spadek obrotów, itp.
 • Dofinansowanie do wynagrodzeń i do składek ZUS – na jakich zasadach
 • Wzór wniosku o dofinansowania
 • Wzór umowy na dofinansowanie podpisywanej z PUP oraz FGŚP
 • Problemy praktyczne związane z dofinansowaniem, w tym: rozpoczęcie naboru – jak sprawdzić? Kto z jakich dofinansowań może skorzystać? Zasady rozliczeń dofinansowania?

6. Pomoc finansowa – pożyczki oraz gwarancje i poręczenia

 • Dla kogo pożyczka w wysokości 5 tys. zł?
 • Pojęcie mikroprzedsiębiorcy a osoba na tzw samozatrudnieniu – zmiana w tarczy nr 2 podmiotów uprawnionych do otrzymania pożyczki
 • Dokumenty formalne związane z uzyskaniem pożyczki: wniosek, umowa
 • Umorzenie pożyczki – warunki, które musi spełnić pożyczkobiorca
 • Gwarancje i poręczenia udzielane każdemu przedsiębiorcy
 • Zasady udzielenia oraz rozliczania

7. Zmiany w prawie pracy – zarys zmian

 • Przesunięcie PPK z kwietnia na październik
 • Dofinansowanie z FGŚP do wynagrodzenia pracowników i składek ZUS – dla kogo i na jakich zasadach?
 • Dofinansowanie przez starostę – zasady stosowania
 • Pożyczka 5 tys zł. – zasady uzyskania i umorzenia (w tym brak zwolnień pracowników przez 6 miesięcy)
 • Zmiana systemu lub rozkładu czasu pracy oraz praca w godzinach nadliczbowych – praktyczne aspekty uregulowań
 • Skrócenie czasu odpoczynku – o ile i dla kogo?
 • Możliwość dokonania zmian warunków zatrudnienia pracowników na mniej korzystnych

8. Zmiany przepisów podatkowych – podatek dochodowy PIT i CIT

 • Rozliczenie straty za 2020 r. w rozliczeniach za 2019 r.
 • Nowa darowizna na rzecz walki z COVID-19 i jej odliczanie od dochodu – zasady
 • Rezygnacja z zaliczek uproszczonych w trakcie roku
 • Zmiana terminu wpłaty zaliczki na PIT przez płatników
 • Zmiana terminów wpłat zaliczek przez podatników
 • Zmiana terminu na złożenie zeznania rocznego CIT-8 i zapłaty podatku
 • Zmiana terminu wpłaty tzw. podatku minimalnego (podatku od sklepów wielkopowierzchniowych)
 • Inny rok podatkowy niż rok kalendarzowy a nowelizacja ustawy
 • Przedstawienie skutków praktycznych zmian, w tym rozliczenia kwartalne a zmiany, sposób obliczania terminów i kwot do wpłaty

9. Zmiany w zakresie podatku VAT

 • Przesunięcie terminu wejścia w życie nowego JPK_VDEK
 • Skutki podatkowe zmian – czy można wysyłać nowy schemat JPK?
 • Przesunięcie obowiązywania nowej matrycy stawek podatkowych
 • Stawki obecnie funkcjonujące a nowe – zasady stosowania od 1 kwietnia
 • Likwidacja skutków tzw. ulgi na złe długi po stronie dłużników
 • Rozliczanie ulgi na złe długi przez wierzycieli

10. Zmiany innych przepisów podatkowych

 • Przesunięcie terminu na raportowanie schematów podatkowych – MDR-3
 • Wydłużenie wydawania interpretacji podatkowych
 • Przesunięcie terminu na składanie Oświadczeń oraz CIT-TP, PIT-TP
 • Wyłączenie PCC od udzielanych pożyczek
 • Możliwość zwolnienia (odroczenia) podatku od nieruchomości – kto i na jakich zasadach
 • Uproszczenie zasad dokonywania kontroli przez KAS – z dostosowaniem przepisów do stanu epidemicznego
 • Zawieszenie postępowań kontrolnych, egzekucyjnych, sądowych – praktyczne skutki rozwiązań
 • Delegowanie do MF uprawnień w zakresie zmian obowiązków sprawozdawczych przez firmy

11. Zmiany innych przepisów prawnych

 • Przesunięcie zgłoszeń do CRBR
 • Możliwość odbywania posiedzeń Zarządu i RN zdalnie, na odległość
 • Brak zakazu handlu w niedzielę – jakich czynności dotyczy zwolnienie?
 • Ustawowe obniżenie czynszu najmu lokalów handlowych o 90% – jakich podmiotów i lokali dotyczy?
 • Zakaz rozwiązania umów najmu do 30 czerwca 2020 r.
 • Zwrot zaliczek pobranych na imprezy, kongresy w ciągu 180 dni
 • Generowanie kart odpadów w formie papierowej
 • Przedłużenie obowiązywania wydanych decyzji, np. orzeczeń o niepełnosprawności
 • Uproszczenie procedur występujących np. w prawie budowlanym, zamówieniach publicznych
 • Funkcjonowanie nowego Funduszu COVID-19

11. Dyskusja z uczestnikami

Metody szkoleniowe

Interaktywne zajęcia  przeprowadzone są w komfortowych grupach do 15 osób, co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

Warunek:

Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej, wraz z emailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”. Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akcpetacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje
Interaktywne zajęcia przeprowadzone są w komfortowych grupach do 15 osób, co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

Warunek:

Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania