PLANER

Jeżeli będziesz pracować tylko dla pieniędzy, nigdy nie osiągniesz sukcesuBarry Hearn, propagator snookera

Menu

PRACOWNICZE PROGRAMY KAPITAŁOWE W 2020 – uregulowania prawne i podatkowe – szkolenie online

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Prawo pracy, Ekonomia, finanse

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Pracownicze Plany Kapitałowe obejmą prawie wszystkich zatrudnionych oraz wszystkich pracodawców.

Od 1 lipca 2019 roku do programu przystąpiły firmy zatrudniające ponad 250 osób, następnie od 1 stycznia 2020 do PPK mieli przystąpić pracodawcy zatrudniający powyżej 50 osób. Stopniowo obowiązkami nałożonymi w ustawie zostaną objęci pozostali pracodawcy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

W uregulowaniach tzw. tarczy antykryzysowej został przesunięty termin wejścia w życie PPK w odniesieniu do średnich przedsiębiorców. Ostateczny termin podpisania umowy o zarządzaniu PPK został ustalony na 27 października br. natomiast termin podpisania umowy na prowadzenie PPK to 10 listopada 2020 r. Na szkoleniu dowiedzą się Państwo również o innych zmianach wprowadzonych przez specustawę dot. PPK.

W przypadku nieprawidłowego lub nieterminowego wdrożenia PPK na pracodawcę mogą zostać nałożone kary finansowe w wysokości nawet do 1 000 000 zł.

Cele i korzyści szkolenia
 • Zapoznanie uczestników z nowymi uregulowaniami dotyczącymi Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) obowiązujących od 2019 r.
 • Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla podatników, w tym w zakresie możliwej optymalizacji podatkowej w związku ze zmianami ustaw
 • Szkolenie zapewnia poznanie nowych przepisów prawnych oraz praktycznych aspektów funkcjonowania PPK w 2020 r.

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie nowych regulacji oraz problemów praktycznych związanych z nowymi uregulowaniami
 • Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty zmian z podkreśleniem zmian niekorzystnych dla podatnika (powodujących ewentualne ryzyko podatkowe) oraz zmian umożliwiających zmniejszanie zobowiązań podatkowych (optymalizacja podatkowa)
Adresaci szkolenia
 • Główni Księgowi i księgowi
 • Pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego
 • Pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za podatkowe rozliczenia pracowników
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych
Program szczegółowy szkolenia
1. Uregulowanie tzw. tarczy antykryzysowej dot. PPK
 • Przesunięcie terminu na wejście w życie PPK w odniesieniu do średnich przedsiębiorców
 • Przesunięcie wpłaty podatku PIT a wpłata składki do PPK
 • Dofinansowanie do wynagrodzeń – czy dotyczy też PPK?

2. Pracownicze Plany Kapitałowe a Pracownicze Plany Emerytalne – różnice

 • Uregulowania prawne PPK
 • Uregulowania prawne PPE
 • Różnice pomiędzy PPK a PPE – co korzystniejsze
 • Zasady przystąpienia do PPE
 • Funkcjonowanie w PPE a nowy pracownik z PPK – zasady postępowania
 • Zasady rozliczania PPE
 • Miejsce gromadzenia PPE – kto dysponuje pieniędzmi do dnia przejścia pracownika na emeryturę
 • Zasady zmiany PPK na PPE
 • Funkcjonowanie wypłat z PPE
 • Skutki podatkowe rozliczania PPE
 • Fundusze inwestycyjne a fundusze emerytalne
 • Organ nadzoru nad PPK i PPE

3. Kto podlega pod PKK – daty wejścia w życie

 • Moment wejścia w życie przepisów – lipiec 2019 i kolejne daty
 • Pracownicy a zleceniobiorcy i osoby na kontraktach menadżerskich?
 • Czy osoby na działalności gospodarczej mogą dobrowolnie wejść w PKK?
 • Zasada automatycznego podlegania PKK
 • Oświadczenie o zrzeczeniu się pracownika z uczestnictwa w PKK
 • Okresy składania oświadczeń

4. Zasady stosowania PPK

 • Portal internetowy i jego funkcjonowanie
 • Domniemanie przystąpienia do PPK
 • Wpłata początkowa i roczna – zasady ich ustalania i wpłacania
 • Odprowadzanie dodatkowych składek w wysokości 3,5% – rozdział pomiędzy pracownika i pracodawcę
 • Dodatkowa kwota przekazywana z budżetu państwa –kiedy i w jakiej wysokości?
 • Wyliczanie roczne pobranych składek
 • Wykazywanie składek przez pracodawcę w rozliczeniach rocznych
 • Zwolnienie składek z dodatkowego ubezpieczenia społecznego

5. Skutki podatkowe i ZUS przystąpienia do PPK

 • Sposób potrącania składek przy wypłacie wynagrodzenia
 • Wykazywanie składek w dokumentach rozliczeniowych
 • Opodatkowanie podatkiem PIT odprowadzanych składek
 • ZUS a odprowadzane składki
 • Opodatkowanie i oskładkowanie w przypadku rezygnacji pracownika z PPK

6. Praktyczne aspekty rozliczeń PPK

 • Powrót do PKK po wcześniejszej rezygnacji
 • Wzór oświadczenia pracownika o rezygnacji
 • Prowadzenie kartotek osób objętych PPK przez pracodawcę
 • Obowiązki pracodawcy wobec wybranej instytucji PPK
 • Przekazywanie kwot pomiędzy PPK w przypadku zmiany zatrudnienia, kilku etatów itp.
 • Kary nakładane na pracodawców związane z funkcjonowaniem PPK

7. Rozliczenia zgromadzonych w PPK kwot

 • Rezygnacja z PPK – kto otrzymuje kwoty?
 • Rozwód małżonków a podział zgromadzonych kwot pomiędzy rozwiedzionych małżonków
 • Rozporządzanie kwotą na wypadek śmierci współmałżonka
 • Wypłata kwot przed emeryturą – kiedy możliwa?
 • Wypłata po osiągnięciu wieku emerytalnego
 • Pojęcie ciężkiego zachorowania
 • Przykładowe wyliczenia emerytur

8. Pytania i odpowiedzi – dyskusja uczestników

Metody szkoleniowe

Interaktywne zajęcia  przeprowadzone są w komfortowych grupach do 15 osób, co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

Warunek:

Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej, wraz z emailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”. Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akcpetacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje
Interaktywne zajęcia przeprowadzone są w komfortowych grupach do 15 osób, co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

Warunek:

Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

  Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

  Szkolenie dostępne na zamówienie

  zapraszamyP

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

  Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

  FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Konkurencyjne ceny

  Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
  Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


  DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


  ·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


  Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

  Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


  Tekst alternatywny


  Źródło: Nowa definicja MŚP


  Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

  Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
  Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

  aktualne usługi

  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

  Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

  Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

   

   

  Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

  Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

  – wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
  – znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
  – zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  – wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
  – wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
  – poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
  – uzyskanego wcześniej wsparcia

  Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

  Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

  SYLWIA JASIŃSKA
  – główny specjalista ds. organizacji szkoleń
  tel. (48) 32 738 51 91
  e-mail: Włącz javascript

  MAŁGORZATA KLIMAS
  – manager ds. kluczowych klientów
  tel. (48) 32 738 51 90
  tel. kom. 508 147 055
  e-mail: Włącz javascript

  AGATA NALEPA
  – młodszy specjalista ds. projektów szkoleniowych
  tel. (48) 32 738 51 90
  e-mail: Włącz javascript

   

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania