PLANER
logotyp-prestige-eck

Liczy się, nie to co masz ale co robisz z tym, co masz

Menu

Wybierz termin szkolenia

Opinie o PRESTIGE ECK na Opineo.pl
NOWOŚĆ

Kontrola inspektora PIP w zakładzie pracy w dobie pandemii

Termin: 14-12-2021

Do rozpoczęcia: 50 dni

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Rozwój menedżerski, Prawo pracy

Liczba godzin dydaktycznych: 6 (1 dzień)

Miasto: Katowice

Cena: 1190 brutto od osoby

Hotel: śląskie, Park Hotel Diament**** Katowice

„Znamy plan działania PIP na 2021 r. Inspekcja przeprowadzi 52 tys. kontroli. Inspekcja pracy sprawdzi m.in., czy firmy chroniły zatrudnionych przed zagrożeniami epidemiologicznymi i jak stosowały przepisy tarczy antykryzysowej. Tradycyjnie zweryfikuje również wypłacanie pensji i zatrudnianie na umowach cywilnoprawnych. Wynika to z programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2021 r., który został już zaakceptowany przez Radę Ochrony Pracy (ROP) i sejmową komisję ds. kontroli państwowej (PIP podlega bezpośrednio pod Sejm).”

Źródło:
Gazeta Prawna. Kadry i Płace.

Cele i korzyści szkolenia

Podstawowym celem szkolenia jest przygotowanie firmy do kontroli PIP, weryfikacja prawidłowości działania pracodawców w kluczowych obszarach kontrolowanych przez inspektorów.

 

Adresaci szkolenia

Zapraszamy:
– menedżerów wyższego szczebla
– członków zarządu
– właścicieli firm
– dyrektorów HR, specjalistów ds. kadr
– specjalistów bhp i SIP
– przedstawicieli związków zawodowych

Program szczegółowy szkolenia

1. Czy kontrola inspektora pracy oznacza skargę pracowniczą

– Co to jest kontrola
– Zakres działania PIP, cele i czas trwania kontroli

 • Kto podlega kontroli PIP

– Czy i kiedy inspektor pracy może ujawnić powód kontroli
– Określenie zakresu kontroli

 • Dlaczego kontrole mają różny zakres zagadnień i od czego jest on uzależniony

– Miejsce prowadzenia kontroli oraz poszczególnych czynności

2. Rozpoczęcie kontroli

– Wejście na teren zakładu pracy

 • Zawiadomienie o kontroli, upoważnienie do kontroli, legitymacja
 • Czy inspektor pracy powinien zgłosić swoją obecność
 • Czy kontrola może być prowadzona pod nieobecność osób zarządzających Urzędem
 • Sprzeciw wobec kontroli inspektora pracy

– Współdziałanie inspektora pracy ze związkami zawodowymi, społeczną inspekcją pracy oraz służbą bhp
– Obowiązki pracodawcy wobec inspektora pracy

3. Typowe zagadnienia podlegające kontroli w czasie epidemii Covid-19 oraz najczęstsze problemy z ich realizacją

– Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚŚ

 • Najczęstsze błędy w regulacjach wewnątrzzakładowych

– Akta osobowe, stosunek pracy, zatrudnienie cudzoziemców, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy wypoczynkowe – cel i zakres dokumentów objętych kontrolą

 • Jakich dokumentów może żądać inspektor pracy w celu weryfikacji ewidencji czasu pracy
 • Błędy w prowadzeniu akt osobowych oraz ewidencjonowaniu czasu pracy

– Prawidłowość stosowania umów cywilnoprawnych oraz korzystania z usług outsourcingu lub pracy tymczasowej
– Mobbing i dyskryminacja – o co może zapytać inspektor pracy podczas kontroli

 • Czy pracodawca może się nie zgodzić na przeprowadzenie ankiety mobbingowej

– Obowiązki pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami odnośnie bhp

 • Bezpieczeństwo pracy na stanowisku
 • Problemy z pracą przy monitorze ekranowym
 • Obowiązkowa dokumentacja z zakresu bhp – błędy w wypełnianiu skierowań na badania lekarskie, kart szkoleń, ocenie ryzyka zawodowego
 • Warunki bezpiecznej pracy w czasie epidemii Covid-19

– Zagadnienia związane z przestrzeganiem regulacji wprowadzonych przepisami „tarcz antykryzysowych”

 • Porozumienia w sprawie zmian warunków umowy; szczególne regulacje „tarcz antykryzysowych” w stosunkach pracy

– Praca zdalna – zakres kontroli

 • Warunki wprowadzenia pracy zdalnej oraz dwuzmianowej, warunki korzystania z własnego sprzętu komputerowego, obowiązki pracodawcy

4. Czynności kontrolne. Uprawnienia inspektora pracy

– Kontrola stanowisk i pomieszczeń

 • Czy inspektor pracy może wejść do każdego pomieszczenia zakładu pracy, również zamkniętego

– Przeprowadzenie oględzin stanowisk pracy

 • Dopuszczalność legitymowania osób przebywających na terenie zakładu
 • Czy inspektor pracy może fotografować zakład pracy, pracowników oraz osoby niebędące pracownikami

– Żądanie pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą

 • Co grozi pracodawcy za niewykonanie lub opóźnienie w realizacji żądania
 • Przesłuchiwanie pracowników, warunki utajnienia tożsamości świadka, odwołanie od postanowienia o utajnieniu tożsamości świadka

– Przedłożenie akt osobowych i innych dokumentów związanych z kontrolą

 • Zakres odpowiedzialności pracowników działu kadr za przygotowanie i prawidłowość prowadzenia dokumentacji

– Wykonanie odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień i obliczeń

 • Czy pracodawca może odmówić wykonania kserokopii dokumentów ze względu na RODO

5. Zakończenie kontroli, dokumenty pokontrolne, środki prawne

– Sporządzenie protokołu kontroli

 • Czy można utajnić zapisy w protokole kontroli
 • Czy można nie zgodzić się z treścią protokołu kontroli
 • Zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli, termin na wniesienie, zakres zastrzeżeń
 • Kiedy inspektor pracy sporządzi notatkę urzędową zamiast protokołu kontroli

– Rodzaje środków prawnych

 • Decyzje ustne i pisemne, polecenie, wystąpienie i inne prawne formy działania inspektora pracy
 • Odwołania od decyzji, termin, warunki formalne do wniesienia odwołania
 • Czy, kiedy i w jaki sposób można przesunąć termin wykonania decyzji lub w inny sposób zmienić decyzję
 • Wystąpienie inspektora pracy – możliwość wniesienia odwołania od wniosków w wystąpieniu

– Kto ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości

 • Za co i komu inspektor pracy może nałożyć mandat
 • Odstąpienie od kary grzywny, okoliczności łagodzące i obciążające
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Miejsce
Park Hotel Diament**** Katowice
Wita Stwosza 37, 40-042 Katowice
tel. 32 720 00 00
http://www.hotelediament.pl/pl/park-hotel-diament-katowice.html


Park Hotel Diament Katowice**** to nowoczesny, klimatyzowany hotel biznesowy położony w centrum miasta, przy autostradzie A4 oraz w sąsiedztwie autostrady A1 i drogi krajowej S86. Doskonała lokalizacja Park Hotel Diament Katowice umożliwia łatwy dojazd z kierunków Kraków, Wrocław, Warszawa, a także lotnisk Pyrzowice oraz Balice.

Przestronny i nowoczesny czterogwiazdkowy obiekt spełnia wymagania zarówno klientów biznesowych, jak również gości podróżujących w celach turystycznych. Wprowadzony w sieci Hotele Diament program Business & More gwarantuje szereg udogodnień wpływających na komfort i funkcjonalność przygotowanej dla Państwa oferty.

Pomagamy w rezerwacji miejsc hotelowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia

Cena i zapisy

PROMOCYJNA: 1190 zł brutto
Podana wyżej cena zawiera:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe i pomocnicze
 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta
 • konsultacje indywidualne z uczestnikami szkolenia
 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych
 • pełne wyżywienie
 • słodka niespodzianka

Wybierz termin szkolenia

Dodatkowe informacje

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

  Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: [email protected]

  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania