PLANER

Według obecnego stanu wiedzy tylko przedstawiciele homo sapiens potrafią rozmawiać o hipotetycznych i kontrfaktycznych możliwościach oraz opowiadać wyssane z palca historieYuval Noah Harari, Sapiens. Od zwierząt do bogów

Menu

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY ZA GRANICĘ ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 2018/957/UE. Zmiana przepisów od 30.07.2020 r. – szkolenie online

Termin: 27-11-2020

Do rozpoczęcia: 2 dni

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Prawo pracy, Prawo, Ekonomia, finanse

Liczba godzin dydaktycznych: 6 (1 dzień)

Miasto: SZKOLENIE ONLINE

Cena: 440,00 zł brutto od osoby

Hotel: WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA

30 lipca 2020 r. we wszystkich państwach UE zostaną wprowadzone krajowe przepisy wdrażające dyrektywę 2018/957/UE.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

 • ustalenia maksymalnego okresu delegowania
 • wprowadzenia obowiązywania lokalnych układów zbiorowych pracy
 • wdrożenia nowych zasad wynagradzania pracowników delegowanych
 • zasady równego traktowania
 • konieczności stosowania przepisów o podróżach służbowych państwa przyjmującego
 • rozszerzenia obowiązków informacyjnych wobec pracowników delegowanych
Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z delegowaniem pracowników do wykonywania pracy za granicą w świetle obowiązujących przepisów w praktycznym aspekcie.

Uczestnicy zostaną zapoznani z nadchodzącymi zmianami, które wchodzą w życie w dniu 30 lipca 2020 r. w związku z wdrożeniem w krajowych porządkach prawnych Dyrektywy 2018/957/UE.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione różnice pomiędzy delegowaniem pracowników a innymi formami wykonywania pracy poza państwem siedziby pracodawcy, ze wskazaniem jakie warunki musi spełniać pracodawca aby móc bezpiecznie korzystać z instytucji delegowania oraz jakie obowiązki należy realizować zarówno na szczeblu krajowym jak i państwa delegowania.

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do:

 • Pracodawców, osób prowadzących własną działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników
 • Kadry zarządzającej i pracowników działów kadr
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy
Program szczegółowy szkolenia
1. Przepisy dotyczące delegowania pracowników – przedstawienie podstawowych założeń
 • dyrektywa 96/71/WE dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług
 • dyrektywa 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”)
 • dyrektywa 2018/957/UE zmieniająca dyrektywę 96/71/WE (wejście w życie – 30 lipca 2020 r.)
 • krajowe przepisy o delegowaniu – ustawa z dnia 10 czerwca 2016r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz kodeks pracy (w zakresie delegowania do pracy w państwie trzecim)

2. Delegowanie pracowników w świetle dyrektywy 96/71/WE

 • definicja „delegowania” – kiedy wyjazd pracownika do pracy za granicę spełnia przesłanki delegowania, kogo można uznać za „pracownika delegowanego”
 • jakie warunki musi spełniać pracodawca, aby mógł delegować pracowników za granicę
 • jakie przepisy prawa pracy obowiązują pracownika delegowanego („zasada korzystności” i zakres jej zastosowania) – czy polskie prawo pracy ma zastosowanie, czy stosujemy przepisy kraju przyjmującego ?
 • delegowanie a zagraniczna podróż służbowa – rozróżnienie pojęć, konsekwencje błędnej interpretacji, mechanizm weryfikacji i możliwe konsekwencje błędów
3. Ubezpieczenie pracownika delegowanego – zabezpieczenie społeczne pracowników delegowanych w świetle rozporządzenia PEiR (WE) Nr 883/2004
 • miejsce świadczenia pracy a podleganie przepisom ubezpieczeniowym – jakie przepisy są właściwe (ubezpieczenie w kraju wysyłającym czy przyjmującym)
 • zasady ustalania ustawodawstwa właściwego – wydawanie formularza A1
 • podstawa ubezpieczenia pracownika delegowanego – czy odliczenie „diet” oznacza że pracownikowi należy wypłacać należności z tytułu podróży służbowych ?
 • delegowania cudzoziemców do pracy za granicą – dopuszczalność i zasady ubezpieczenia
 • praktyczne wskazówki w tym różnice między terminem „zamieszkanie” i „ośrodek interesów życiowych” – interpretacja przepisów przez ZUS

4. Ustawa o delegowaniu pracowników – zakres zastosowania, wymagania przepisów

 • obowiązki pracodawców delegujących pracowników do i z Polski w tym obowiązki informacyjne
 • system nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów ustawy

5. Zmiana przepisów od 30.07.2020 r. – dyrektywa 2018/957/UE oraz zmiana ustawy o delegowaniu pracowników

 • najważniejsze zmiany w dotychczasowych zasadach dotyczących delegowania pracowników: ustalenie maksymalnego okresu delegowania, wprowadzenie obowiązywania lokalnych układów zbiorowych pracy, nowe zasady wynagradzania pracowników delegowanych dla realizacji zasady równego traktowania oraz wymuszenie stosowania przepisów o podróżach służbowych państwa przyjmującego
 • wyjątki od zasady równego traktowania i skutki ich nadużycia
 • delegowanie pracowników tymczasowych w świetle zmian przepisów
 • rozszerzenie obowiązków informacyjnych wobec pracowników delegowanych (jak prawidłowo ustalić informacje przed ich przekazaniem, źródła rzetelnych danych)
 • dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie – kiedy i na jakich zasadach pracodawca będzie zobowiązanych pokrywać ich koszty wobec pracowników delegowanych
 • zakres stosowania nowych przepisów – czy będą miały zastosowanie do trwających okresów delegowania (na dzień 30 lipca 2020 r.)

6. System nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników

 • jakie organy mogą kontrolować pracodawcę w związku z delegowaniem pracowników?
 • uprawnienia organów kontrolnych w państwie przyjmującym i w Polsce – zakres kontroli, obowiązki kontrolowanego (udostępnianie dokumentów, wyznaczenie osoby upoważnionej do kontaktu, język w jakim udzielane są informacje)
 • kontrole i uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy – nowe uprawnienia inspektora pracy, nowe obowiązki pracodawcy w zakresie poddawania się kontroli
 • ponadpaństwowa współpraca organów kontroli i jej konsekwencje dla pracodawców
 • egzekwowanie kar za naruszenie przepisów o delegowaniu pracowników – współpraca ponadpaństwowa organów kontroli, mechanizm i zasady jego wykorzystania
Metody szkoleniowe

Zajęcia  przeprowadzone są w komfortowych grupach do 15 osób, co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

Warunek:

Do udziału w szkoleniu potrzebny jest komputer/laptop z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.  
Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej, wraz z emailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”. Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akcpetacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Miejsce

WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA:

Interaktywne zajęcia  przeprowadzone są w komfortowych grupach do 15 osób,
co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

Warunek:
Do udziału w szkoleniu potrzebny jest komputer/laptop/smartfon z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.

Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy droga mailową  link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową poprzez  łatwe i intuicyjne uruchamianie webinarium na dostępnych Państwu urządzeniach typu: komputer, laptop lub smartfon z dostępem do Internetu.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej, wraz z emailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”.
Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akcepetacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania  w trakcie szkolenia.

PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia.
Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Uwaga!
Szkolenie realizowane online nie jest usługą typu e-learning.
Szkolenia e-lerningowe polegają na udostępnieniu zainteresowanym odpłatnie materiałów szkoleniowych do samodzielnej nauki bez kontaktu z wykładowcą.

 

Cena i zapisy

440,00 zł brutto od osoby

Podana wyżej cena zawiera:

 • udział w szkoleniu online w formie webinarium

 • dostęp do platformy e-lernigowej w czasie rzeczywistym

 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta

 • autorskie materiały szkoleniowe

 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych

Wybierz termin szkolenia

Dodatkowe informacje
Zajęcia przeprowadzone są w komfortowych grupach do 15 osób, co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

Warunek:

Do udziału w szkoleniu potrzebny jest komputer/laptop z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.  
Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania