PLANER
logotyp-prestige-eck

Andrew Carnegie, ojciec amerykańskiego przemysłu stalowego, wybrał na swoje epitafium: Tu leży człowiek, który wiedział, jak ściągnąć do pracy u siebie ludzi lepszych niż on sam

Menu

Wybierz termin szkolenia

Opinie o PRESTIGE ECK na Opineo.pl

CZAS PRACY – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

Termin: 22-11-2021

Do rozpoczęcia: 28 dni Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Prawo pracy, Ekonomia, finanse

Liczba godzin dydaktycznych: 7 (1 dzień)

Miasto: CAŁA POLSKA ON-LINE

Cena: 490,00 zł brutto od osoby

Hotel: WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA

Szkolenie obejmujące najistotniejsze aspekty planowania i rozliczania czasu pracy w aktualnym stanie prawnym. Szczególne miejsce w trakcie szkolenia zajmie tematyka zmian prawnych w zakresie czasu pracy wprowadzonych najnowszą nowelizacją oraz omówienie nowych wykładni urzędowych. Zastosowane formy warsztatowe i konwersatoryjne ułatwią uczestnikom zastosowanie zdobytych informacji w praktyce.

Cele i korzyści szkolenia

Aktualizacja wiedzy w obszarze czasu pracy z uwagi na najnowsze zmiany prawne oraz doskonalenie umiejętności w zakresie m.in.:

 • sporządzania poprawnych grafików czasu pracy
 • wyboru optymalnych rozwiązań prawnych pod kątem konkretnych potrzeb organizacji
 • wypełniania karty ewidencji czasu pracy
 • rozliczania nadgodzin pracy oraz pracy w dniach wolnych i innych nieobecności

Duża część szkolenia poświęcona zostanie praktycznym aspektom stosowania interpretacji Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Sądu Najwyższego, w tym zwłaszcza kwestiom związanym z rozbieżnościami interpretacyjnymi.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracodawców, kierowników, zastępców i specjalistów działów kadr i działów personalnych.

Program szczegółowy szkolenia

1. Czas pracy – przepisy prawne

2. Czas pracy – podstawowe pojęcia

 • pozostawanie pracownika w dyspozycji pracodawcy
 • wymiar czasu pracy
 • praca zmianowa
 • rozkład czasu pracy
 • okresy rozliczeniowe

3. Doba pracownicza

 • wyjaśnienie pojęcia
 • zagrożenia wynikające z niewłaściwego stosowania doby pracowniczej
 • doba pracownicza w podstawowym i równoważnym systemie czasu prac
 • powstawanie „sztucznych” nadgodzin

4. Czas pracy pracowników niepełnoetatowych

 • postanowienia o czasie pracy w umowach o pracę
 • wyznaczanie limitu godzin w umowie dla niepełnoetatowca
 • kiedy u niepełnoetatowca powstaną nadgodziny

5. Systemy i rozkłady czasu pracy

 • wprowadzenie odpowiednich zapisów dotyczących systemów czasu pracy w przepisach wewnątrzzakładowych
 • ruchomy system czasu pracy
 •  równoważny system czasu pracy
 •  przerywany system czasu pracy
 • zadaniowy system czasu pracy
 •  indywidualny rozkład czasu pracy
 • system skróconego tygodnia pracy
 • system pracy weekendowej

6. Okresy odpoczynku

 • prawo pracownika do odpoczynku
 •  odpoczynek dobowy / odpoczynek tygodniowy
 • „dyżur” a prawo do odpoczynku
 • prawo do odpoczynku po „podróży służbowej”

7. Praca w godzinach nadliczbowych

 • kiedy pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych
 • dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
 •  roczny limit godzin nadliczbowych (stanowisko PIP)
 • dodatki do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 •  rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych
 • prywatne wyjścia pracownika bez nadgodzin –  zmiany od 23 sierpnia 2013 roku

8. Praca w niedziele i święta

 • dopuszczalność pracy w niedziele i święta
 •  ustalenie godzin pracy w niedziele
 •  zakaz pracy w placówkach handlowych w święta

9. Ewidencja czasu pracy

 • obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy
 • obowiązek prowadzenia list obecności
 • elektroniczna ewidencja czasu pracy
 • skutki braku ewidencji czasu pracy
 • ewidencja czasu pracy dla umów cywilnoprawnych

10. Czas pracy pracownika niepełnosprawnego

 • Norma 7 i 8 godzinna pracy
 • Pora nocna i godziny nadliczbowe
 • Wyjście prywatne osoby niepełnosprawnej

11. Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy

 • kiedy trzeba tworzyć harmonogramy czasu pracy
 • na jaki okres muszą być tworzone harmonogramy
 • jak i z jakim wyprzedzeniem ogłaszać harmonogram
 • jakie kroki trzeba poczynić, aby móc zmieniać harmonogramy czasu pracy

12. Rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej

 • jak rozliczyć czas pracy w podróży służbowej?
 • czy dojazd i powrót z podróży przypadającej poza godzinami pracy należy wliczyć do czasu pracy?
 • ile godzin odpoczynku należy zapewnić pracownikowi po zakończonej podróży służbowej?
 • kiedy powstaną nadgodziny w podróży służbowej i jak je zrekompensować?
 • jak liczyć czas podróży zagranicznej w zależności od środka transportu?
 • jak liczyć czas łącznej podróży służbowej połączonej z odbyciem podróży krajowej?

13. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów o czasie pracy

 • Zakres odpowiedzialności – działania stanowiące wykroczenie
 • Osoby ponoszące odpowiedzialność
 • Środki prawne stosowane przez inspektora pracy w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów o czasie pracy i zasady odwoływania się od nich
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Miejsce

CAŁA POLSKA online:)

Cena i zapisy

490,00 zł brutto od osoby.

Podana wyżej cena zawiera:

 • udział w szkoleniu online w formie webinarium

 • dostęp do platformy e-learningowej w czasie rzeczywistym

 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta

 • autorskie materiały szkoleniowe

 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych

Wybierz termin szkolenia

Dodatkowe informacje

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

  Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: [email protected]

  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania