PLANER

Umysł rozciągnięty nową ideą nigdy nie powraca do swych pierwotnych wymiarówOliver Wendell Holmes

Menu

PRZEPISY CELNE W MIĘDZYNARODOWYM I WEWNĄTRZUNIJNYM OBROCIE TOWAROWYM

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych przepisów z zakresu prawa celnego, jak również przekazanie wytycznych odnośnie poruszania się w przepisach wykonawczych i delegowanych, stanowiących integralną część UKC.

UNIJNY KODEKS CELNY wniósł wiele zmian w strefach biznesu – nowe procedury celne, nowe obowiązki finansowe, zmiany w zakresie posiadanych pozwoleń i zasad ubiegania się o pozwolenia w świetle nowych przepisów celnych.

Wejście nowego kodeksu spowodowało zmianę systemu prawa celnego w całej UE i modyfikację większości instytucji celnych, jak również zmianę sposobu rozliczeń VAT i akcyzy w transakcjach z krajami spoza UE.

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych przepisów z zakresu prawa celnego, jak również  przekazanie wytycznych odnośnie poruszania się w przepisach wykonawczych i delegowanych, stanowiących integralną część UKC.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do podmiotów – uczestników obrotu międzynarodowego, pracowników działów celnych, podatkowych, logistyki.

Program szkolenia

1. Podstawa prawna – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 – Unijny Kodeks Celny (UKC)

 • Wejście w życie 30 października 2013 r.
 • Stosowanie – 1 maja 2016 r.
 • Pełne stosowanie – 1 stycznia 2021 r.
 • Harmonogram wdrażania

2. Przepisy EU.

 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. – uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów UKC
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. – ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania przepisów UKC

3. Pakiet prawny przepisów krajowych.

 • Ustawa Prawo Celne
 • Ustawa o Służbie Celnej
 • Ustawa o podatku VAT
 • Ustawa o podatku akcyzowym
 • Ordynacja Podatkowa
 • Pozostałe regulacje przepisów

4. Założenia UKC oraz istotne zmiany w zakresie:

 • AEO – nowe zasady certyfikacji, przywileje upoważnionego przedsiębiorcy, rodzaje certyfikatów
 • Procedur celnych
 • Składania zabezpieczenia w przypadku czasowego składowania i procedur specjalnych – odstępstwa
 • Obsługi i korzystania z zabezpieczenia generalnego
 • Procedur uproszczonych

5. Nowe pojęcia i zakres procedur celnych.

 • Procedura dopuszczenia do obrotu
 • Procedury specjalne – nowe kategorie (uzyskiwanie pozwoleń, formy skrócone pozwoleń)
 • Wywóz i powrotny wywóz
 • Tranzyt wewnętrzny i zewnętrzny
 • Czasowe składowanie
 • Skład celny

6. Podstawy funkcjonowania wymiany międzynarodowej z krajami trzecimi

 • Przepisy międzynarodowe
 • Przepisy wspólnotowe
 • Przepisy krajowe
 • Unia celna
 • Ograniczenia taryfowe i poza taryfowe

7. Elementy kalkulacyjne zgłoszenia celnego

 • Wartość celna (koszty dodawane, koszty odejmowane, warunki dostawy – Incoterms , rabaty, nadwyżki, niedobory, towary wadliwe)
 • Klasyfikacja towarowa (taryfa celna, ISZTAR, TARIC )
 • Pochodzenie towaru (dokumenty potwierdzające pochodzenie, stosowanie stawek celnych, status celny towaru)

8. Zgłoszenie celne i jego formy

 • Obejmowanie procedurą celną
 • Elektroniczne zgłoszenie celne
 • Systemy celne CELINA/AIS, ECS/AES, NCTS2, ZERIR2,OSOZ2
 • Dokumenty wymagane do zgłoszenia celnego
 • Obieg dokumentów w trakcie realizowania procedur celnych
 • System komunikatów systemów informatycznych stosowanych w procedurach celnych

9. Przedstawicielstwo w sprawach celnych

 • Bezpośrednie
 • Pośrednie
 • Rola agencji celnej

10. Należności celno – podatkowe

 • Terminy płatności
 • Odroczenia
 • Rozliczanie podatku VAT ( art. 33a ustawy VAT )

11. Procedura uproszczona

 • Zgłoszenie uproszczone
 • Wpis do rejestru
 • Miejsce uznane
 • Korzyści ze stosowania procedury

12. Kontrola zgłoszeń celnych, korekty zgłoszeń, system decyzji i odwołań

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania