PLANER

JEDNA FIRMA SZKOLENIOWA PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia a tak wiele możliwości szkoleń i wsparcia dla Państwa sukcesu i rozwoju przedsiębiorstwaPRESTIGE ECK

Menu

PRAWO CELNE dla przedsiębiorców zaczynających działalność w sektorze obrotu towarowego z krajami trzecimi – kompendium dla początkujących

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo celne

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Szkolenie daje możliwość uzyskania wiedzy z zakresu podstawowych obowiązujących przepisów prawa celnego, które mają bezpośrednie przełożenie na przedsiębiorstwa dokonujące międzynarodowej wymiany towarów.

Oferowany program stanowi bogaty zakres i jest dostosowany do potrzeb uzyskania niezbędnej wiedzy w zakresie importu i eksportu.

Program szczegółowy szkolenia

1. Istota obrotu towarowego w Unii Europejskiej

 • Unia celna i zasady jej funkcjonowania
 • Podatki i cła w UE

2. Podstawowe prawa i obowiązki polskich przedsiębiorców

 • EORI – rejestracja obowiązkowa
 • PUESC – rejestracja reprezentacji
 • Komunikacja i współpraca z urzędem celno-skarbowym
 • Dokumentacja stosowana w obrocie międzynarodowym, dokumenty obowiązkowe, dokumenty dodatkowe, dokumenty handlowe i spedycyjne

3. Przedstawicielstwo w sprawach celnych

 • Rodzaje i zakres poszczególnych form przedstawicielstw
 • Rola agencji celnych

4. Procedury celne

 • Dopuszczenie do obrotu
 • Tranzyt
 • Zastosowanie specjalnych procedur celnych (uszlachetnianie czynne, uszlachetnianie bierne, odprawa czasowa, końcowe przeznaczenie)
 • Składowanie celne i magazynowanie
 • Procedura uproszczona i jej znaczenie

5. Klasyfikacja taryfowa towarów

 • Wspólnotowa Taryfa Celna
 • Budowa taryfy celnej
 • Ogólne reguły klasyfikacji
 • TARIC, ISZTAR, EBTI

6. Wybrane elementy dotyczące pochodzenia towarów

 • Pochodzenie preferencyjne i niepreferencyjne
 • Ogólny System Preferencji GSP
 • Status towaru
 • Świadectwo A.TR
 • Świadectwo EUR 1 i deklaracja na fakturze
 • Świadectwo i deklaracja EUR-MED
 • Wiążąca Informacja Taryfowa WIT

7. Rodzaje stawek celnych i ich zastosowanie

8. Zgłoszenie celne

 • Zastosowanie systemów informatycznych
 • CELINA/AIS
 • AES
 • NCTS 2
 • ZEFIR 2
 • OSOZ 2

9. Rodzaje komunikatów stosowanych w elektronicznych zgłoszeniach celnych

 • Procedura dopuszczenia do obrotu – POD , PZC
 • Procedura wywozu – IE599 i dowody alternatywne potwierdzające wywóz
 • Eksport bezpośredni, eksport pośredni

10. Dług celny

 • Metody płatności
 • Pojęcie dłużnika, odpowiedzialność solidarna

11. AEO – Instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy

12. Ułatwienia dla podmiotów uczestniczących w obrocie towarowym z krajami trzecimi

 • Procedura uproszczona
 • AEO
 • Rozliczanie podatku VAT (procedura art.33a, 4200, 6300 )
 • Dostawa bezpośrednia

13. Współpraca z organami celno-skarbowymi, dostęp do źródeł informacji

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania