logotyp-prestige-eck

Liczy się, nie to co masz ale co robisz z tym, co masz

Menu

img-2

Wybierz termin szkolenia

INTRASTAT W PRAKTYCE – aktualności i zmiany w 2023 r.

Termin: 04-10-2023

Do rozpoczęcia: 9 dni

Kategoria: Ekonomia, finanse, Logistyka, transport, spedycja, Prawo celne

Liczba godzin dydaktycznych: 7 (1 dzień)

Miasto: ON-LINE

Cena: 690,00 zł brutto od osoby

Hotel: WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA

 • Odpowiadasz za sprawozdawczość INTRASTAT i potrzebne Ci usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy?
 • Po raz pierwszy zaczynasz przygotowywać i wysyłać deklarację i potrzebujesz konkretów?
 • Szukasz  omówienia zmian i nowości, praktycznej wiedzy, praktycznych umiejętności, które przekaże PRAKTYK?

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie najnowszych zasad funkcjonujących w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT, poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT, nabycie umiejętności w procesie przygotowania, wypełniania i wysyłania deklaracji INTRASTAT, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z PRAWIDŁOWĄ KLASYFIKACJĄ CELNĄ towarów oraz obsługą aplikacji ist@t.

Krok po kroku pokażemy jak sporządzić deklarację w oparciu o przykładowe zgłoszenia Intrastat oraz jak wypełniać poszczególne pola deklaracji, a także jak poprawnie klasyfikować towary a także jak określać ich wartość i pochodzenie. Omówimy różnicę w wypełnianiu deklaracji w zależności od przekroczonego progu.
Wyjaśnimy jak obsługiwać aplikację  ist@t.

Zostaną również omówione konsekwencje BREXITU – wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. BREXIT a deklaracja INTRASTAT.

Aktualizacje w 2023 r.

 • Ogłoszenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o wysokości progów statystycznych na 2023 rok
 • Termin składania deklaracji Intrastat w 2023 roku
 • Nowy obowiązek dla podmiotów nabywających wewnątrzwspólnotowo lub wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą
 • Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT, wersja 1.16 30.12.2022 Szczecin

Po szkoleniu oferujemy możliwość 30 minutowej konsultacji online z ekspertem.

Wszelkie zmiany dotyczące przepisów celnych w 2023 r. ogłoszone przed szkoleniem zostaną omówione podczas szkolenia !!!

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie najnowszych zasad funkcjonujących w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT.

 • Poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT
 • Nabycie umiejętności w zakresie przygotowania, wypełniania i wysyłania deklaracji INTRASTAT
 • Umiejętność korzystania z portalu celno-skarbowego PUESC
 • Poznanie bazy wiedzy z zakresu Intrastat dostępnej na stronach internetowych MF
 • Przyswojenie wiedzy z zakresu Intrastat poprzez przedstawienie praktycznych przykładów i wskazówek przy sporządzaniu deklaracji
 • Praca i sporządzanie deklaracji Intrastat poprzez ćwiczenia na konkretnych przykładach obrotu towarowego

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:

 • Jak dokonać ewentualnej korekty zgłoszenia
 • Jak udokumentować i wyjaśnić ewentualne różnice pomiędzy VAT a INTRASTATEM (pole nr 6) w trakcie kontroli celno – skarbowej
 • Jak najlepiej przygotować się do wypełniania deklaracji
 • Jak przygotować własny warsztat pracy, aby prawidłowo dokonać zgłoszenia INTRASTAT
 • Jak korzystać z portalu celno-skarbowego PUESC

Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne wskazówki i przykłady wypełniania poszczególnych pól w deklaracji INTRASTAT, dzięki czemu uczestnik nabędzie pewności, że deklaracja INTRASTAT została wypełniona prawidłowo.

Adresaci szkolenia

Na szkolenie zapraszamy pracowników działów handlowych, exportu/importu, księgowości oraz logistyki  a także wszystkie osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość INTRASTAT, którym potrzebne jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy.

Program szczegółowy szkolenia

1. Systemy zbierania danych statystycznych dotyczących obrotu towarowego stosowane w Unii Europejskiej

 • EKSTRASTAT – rejestracja obrotu towarowego pomiędzy krajami UE, a krajami trzecimi w oparciu o dane ze zgłoszeń celnych import, eksport na dokumencie SAD
 • INTRASTAT – rejestracja obrotu towarowego pomiędzy krajami członkami UE – Deklaracje Intrastat przywóz i Intrastat wywóz
 • SIMSTAT – planowana zmiana systemu – projekt

2. Charakterystyka systemu INTRASTAT

3. Podstawy prawne systemu INTRASTAT

 • Przepisy wspólnotowe – najważniejsze akty prawne regulujące zasady dokonywania zgłoszeń INTRASTAT
 • Przepisy krajowe regulujące zasady dokonywania zgłoszeń INTRASTAT

4. Obrót handlowy podlegający zgłoszeniu

 • Przepływy towarowe: towary, specyficzne towary i przepływy, towary unijne, towary w zwykłym obrocie między Państwami Członkowskimi, towary poddane uszlachetnieniu
 • Wewnątrzunijne nabycie i wewnątrzunijna dostawa towaru
 • Dokumentacja towarzysząca przepływom towarowym i określanie wartości towarów

5. Podmioty zobowiązane do składania deklaracji INTRASTAT

 • Osoba zobowiązana
 • Przedstawiciel osoby zobowiązanej
 • Przedstawiciel podatkowy

6. Progi statystyczne w 2023 roku – metody ich ustalania

 • Moment powstania obowiązku sprawozdawczego
 • Obowiązki podmiotu zobowiązanego wynikające z przekroczenia progu podstawowego
 • Obowiązki podmiotu zobowiązanego wynikające z przekroczenia z progu szczegółowego
 • Zawieszenia składania deklaracji – w jakich sytuacjach
 • Wygaśnięcie obowiązku deklaracyjnego

7. Wyłączenia z obowiązku sprawozdawczego

 • Wyłączenia przedmiotowe – załącznik nr. 1 do Instrukcji Wypełniania i Przesyłania Zgłoszeń Intrastat
 • Wyłączenia podmiotowe
 • Uproszczenia w Intrastat oraz specyficzny obrót towarowy – przykłady

8. Terminy dokonywania zgłoszeń  INTRASTAT

 • Okres sprawozdawczy i konsekwencje niewywiązania się z obowiązku sprawozdawczego (wezwania, upomnienia, kary finansowe)
 • Organy administracji państwowej wyznaczone do zbierania informacji statystycznych

9. Zgłoszenia INTRASTAT

 • Postać zgłoszenia
 • Rodzaje formularzy INTRASTAT
 • Zakres informacyjny zgłoszenia: dane identyfikacyjne, dane merytoryczne
 • Dane wypełniane po przekroczeniu progu podstawowego
 • Dane wypełniane po przekroczeniu progu szczegółowego
 • Szczególne przypadki postępowania w sporządzaniu deklaracji Intrastat
  • Obowiązek agregacji danych
  • Sposób wypełniania pół wartościowych przy obrocie uszlachetniającym
  • Leasing finansowy
  • Użytkowanie czasowe towarów
  • Oprogramowanie i licencje
  • Zniszczenie towaru
  • Reklamacje – zwroty towaru – przykłady postępowania
  • Bezpłatna dostawa towaru – sposób postępowania
  • Obrót towarami do i po uszlachetnieniu

10. Zasady sporządzania deklaracji INTRASTAT

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 25 listopada 2021 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT
 • Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT v. 1.16
  • szczegółowa analiza deklaracji INTRASTAT
  • sposób wypełniania pół od 1 do 22 ze szczególnym uwzględnieniem pól dotyczących wartości fakturowej i wartości statystycznej

11. Zasady dokonywania korekt zgłoszeń INTRASTAT

 • Dane podlegające korekcie
 • Noty krygujące jako podstawa dokonania korekty zgłoszenia
 • Wyłączenia z obowiązku dokonania korekty
 • Rodzaje korekt
 • Terminy i tryb składania deklaracji korygujących

12. Różnice wartości wykazywanych obrotów pomiędzy deklaracją VAT a deklaracją Intrastat 

13. Dokonanie zgłoszenia INTRASTAT – forma elektroniczna

 • Rejestracja lub aktualizacja danych w SISC
  • danych osoby zobowiązanej do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT
  • danych osoby upoważnionej
  • zakresu uprawnień do działania w imieniu osoby zobowiązanej
 • Uwierzytelnianie komunikatów – podpis elektroniczny
 • Sposoby przesyłania zgłoszenia elektronicznego
 • Komunikaty zwrotne generowane przez system

14. Dostęp do informacji dotyczącej systemu INTRASTAT

 • Portal internetowy Krajowej Administracji Skarbowej PUESC
 • Help Desk – pomoc techniczna i merytoryczna dla podmiotów dokonujących zgłoszeń INTRASTAT
 • Newsletter – elektroniczna forma biuletynu
 • Kontakt z Wydziałem INTRASTAT

15. Ćwiczenia w wypełnianiu deklaracji INTRASTAT

 • Przykłady realizacji obowiązku sprawozdawczego w ramach systemu INTRASTAT w praktyce
16. DYSKUSJA – odpowiedzi na pytania – rozwiązywanie problemów
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK
Miejsce

ON-LINE
E-szkolenie synchroniczne, czyli szkolenie online w czasie rzeczywistym umożliwia szybko i skutecznie przeszkolić pracowników.
Szkolenie na odległość, to  efektywna nauka, która pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Otrzymanie certyfikatu lub zaświadczenie MEN

Szkolenie zdalne jest tak samo honorowane, jak szkolenie stacjonarne i każdy uczestnik, który zdobył nowe umiejętności i  podniósł swoją  konkurencyjność na rynku pracy, otrzymuje certyfikat w formie papierowej lub elektronicznej.

Cena i zapisy

690,00 zł brutto od osoby

Podana wyżej cena zawiera:

 • udział w szkoleniu online w formie webinarium

 • dostęp do platformy e-learningowej w czasie rzeczywistym

 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta

 • autorskie materiały szkoleniowe

 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych

Wybierz termin szkolenia

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  img-13

  Na podstawie 62 opinii.
  Sebastian Szaforz
  Sebastian Szaforz
  2022-10-29
  Polecam z całego serca ...
  Marcin J
  Marcin J
  2022-10-26
  Rzetelnie przeprowadzony kurs na wózki jezdniowe podnośników od samego początku do końca, serdecznie polecam, zdane za pierwszym razem,
  Vitalii Bilenkyi
  Vitalii Bilenkyi
  2022-10-26
  Jestem szczęśliwy, zdałem )
  Paweł Sokół
  Paweł Sokół
  2022-10-26
  Super merytoryczny kurs Polecam
  Paul Socha
  Paul Socha
  2022-10-26
  Profesjonalna firma i szkolenie z zapewnionym egzaminem ... Polecam każdemu kursy u nich
  Juliusz Więckowski
  Juliusz Więckowski
  2022-09-09
  Pełen profesjonalizm Firma dba by kursant był przygotowany do zdania egzaminu Firma dostarcza materiały szkoleniowe, testy oraz fachowego i wymagającego instruktora Dzięki temu wystarczy się przyłożyć i zdobywa się upragnione lub potrzebne uprawnienia Ja osobiście dzięki ECK Prestige zdobyłem uprawnienia do obsługi wózków specjalistycznych Polecam !!!
  Zobacz więcej opinii