PLANER
logotyp-prestige-eck

Bogaci mają takie przekonanie: „Ja tworzę moje życie”. Biedni: „Życie jest czymś, co mi się przytrafia i na co mam znikomy wpływ”.

Menu

INTRASTAT w praktyce – aktualne zmiany w systemie Intrastat

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Ekonomia, finanse, Logistyka, transport, spedycja, Prawo celne

Liczba godzin: 1dzień

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

 • Odpowiadasz za sprawozdawczość INTRASTAT i potrzebne Ci usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy?
 • Po raz pierwszy zaczynasz przygotowywać i wysyłać deklarację i potrzebujesz konkretów?
 • Szukasz  omówienia zmian i nowości, praktycznej wiedzy, praktycznych umiejętności, które przekaże PRAKTYK?

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie najnowszych zasad funkcjonujących w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT, poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT, nabycie umiejętności w procesie przygotowania, wypełniania i wysyłania deklaracji INTRASTAT, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z PRAWIDŁOWĄ KLASYFIKACJĄ CELNĄ towarów oraz obsługą aplikacji ist@t.

Krok po kroku pokażemy jak sporządzić deklarację w oparciu o przykładowe zgłoszenia Intrastat oraz jak wypełniać poszczególne pola deklaracji, a także jak poprawnie klasyfikować towary a także jak określać ich wartość i pochodzenie. Omówimy różnicę w wypełnianiu deklaracji w zależności od przekroczonego progu.
Wyjaśnimy jak obsługiwać aplikację  ist@t.

Zostaną również omówione konsekwencje BREXITU – wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. BREXIT a deklaracja INTRASTAT.


NOWOŚĆ !!!

Od 1 stycznia 2022 r. nastąpiły zmiany dotyczące wypełniania zgłoszeń Intrastat

 • Pole 13 – kody rodzajów transakcji – zmiana kodów
 • Pole 16 – kod kraju pochodzenia w wywozie (obowiązek podawania informacji o kraju pochodzenia towarów w zgłoszeniach)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019 r.

POZOSTAŁE ZMIANY:

 • Zmiany w zasadach komunikacji elektronicznej – „e-Klient Służby Celnej „- „Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi  z usług Systemu Informacyjnego Służby Celnej.”  – dotyczące rejestracji uproszczonej
 • Instrukcja rejestracji w Systemie Informacyjnym Skarbowo Celnym (SISC) „KROK PO KROKU”   
 • Zmiana taryfy celnej –  usunięte i nowe  kody towarów w 2022 r.
 • INCOTERMS 2020
 • „Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń  INTRASTAT” – wersja : 1.13
 • Nowe Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT z dn.25 listopada 2021 r.
 • Zmiana funkcjonalności platformy : puesc.gov.pl

Po szkoleniu oferujemy możliwość 30 minutowej konsultacji online z ekspertem.

Wszelkie zmiany dotyczące przepisów celnych w 2021 r. ogłoszone przed szkoleniem zostaną omówione podczas szkolenia !!!

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie najnowszych zasad funkcjonujących w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT.

 • Poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT
 • Nabycie umiejętności w zakresie przygotowania, wypełniania i wysyłania deklaracji INTRASTAT

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:

 • Jak dokonać ewentualnej korekty zgłoszenia
 • Jak udokumentować i wyjaśnić ewentualne różnice pomiędzy VAT a INTRASTATEM (pole nr 6) w trakcie kontroli celno – skarbowej
 • Jak najlepiej przygotować się do wypełniania deklaracji
 • Jak przygotować własny warsztat pracy, aby prawidłowo dokonać zgłoszenia INTRASTAT

Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne wskazówki i przykłady wypełniania poszczególnych pól w deklaracji INTRASTAT, dzięki czemu uczestnik nabędzie pewności, że deklaracja INTRASTAT została wypełniona prawidłowo.

Adresaci szkolenia

Na szkolenie zapraszamy pracowników działów handlowych, exportu/importu, księgowości oraz logistyki  a także wszystkie osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość INTRASTAT, którym potrzebne jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy.

Program szczegółowy szkolenia

1. Aktualne zmiany w systemie INTRASTAT

 • Od 01.01.2022 r. zmiany dotyczące wypełniania zgłoszeń Intrastat
  • Pole 13 – kody rodzajów transakcji – zmiana kodów
  • Pole 16 – kod kraju pochodzenia w wywozie (obowiązek podawania informacji o kraju pochodzenia towarów w zgłoszeniach)
 • Zmiany w zasadach komunikacji elektronicznej – „e-Klient Służby Celnej „- „Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi  z usług Systemu Informacyjnego Służby Celnej.”  – dotyczące rejestracji uproszczonej
 • Instrukcja rejestracji w Systemie Informacyjnym Skarbowo Celnym (SISC) „KROK PO KROKU”   
 • Zmiana taryfy celnej –  usunięte i nowe  kody towarów w 2022 r.
 • INCOTERMS 2020
 • „Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń  INTRASTAT” – wersja : 1.13
 • Nowe Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT z dn.25 listopada 2021 r.
 • Zmiana funkcjonalności platformy : puesc.gov.pl

2. Unia Celna – zasady jej funkcjonowania a INTRASTAT

3. Systemy statystyczne w Unii Europejskiej

 • Dwa systemy statystyki: INTRASTAT i EKSTRASTAT
 • INTRASTAT – wspólny system statystyki obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej

4. Podstawowe  zasady  przy sporządzaniu zgłoszeń INTRASTAT, o czym należy wiedzieć

 • postępowanie z towarami
 • które towary należy zgłaszać

5. Charakterystyka systemu INTRASTAT

6. Podstawy prawne systemu INTRASTAT

 • Przepisy wspólnotowe i unijne
  • najważniejsze akty prawne regulujące sporządzanie deklaracji INTRASTAT
  • adresy stron internetowych dotyczących systemu INTRASTAT w krajach członkowskich UE
 • Zmiany w przepisach wspólnotowych 
  • Rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi
  • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1982/2004 z dnia 18 listopada 2004r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
  • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny
  • Unijny Kodeks Celny a INTRASTAT
 • Przepisy krajowe regulujące system INTRASTAT ze szczególnym uwzględnieniem:
  • Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 25  listopada 2021 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT
  • Ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz. U. 1995 nr 88 poz. 439, z późn. zmianami)
  • Ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. 2013, poz. 727 – zmiana 22.06.2016)

7. Podmioty zobowiązane do składania deklaracji INTRASTAT. Podmioty odpowiedzialne w systemie INTRASTAT

 • Czy każdy przedsiębiorca musi dokonywać zgłoszeń INTRASTAT?
 • Osoba zobowiązana lub pełnomocnik – uregulowania w nowym UKC – kto może złożyć deklarację INTRASTAT w imieniu firmy/osoby?
 • Progi statystyczne i obowiązki z nich wynikające. Progi statystyczne w 2022 roku – metody obliczania progów
 • Moment powstania obowiązku sprawozdawczego
 • Wygaśnięcie obowiązku sprawozdawczego
 • Obowiązki osób zobowiązanych i konsekwencje niewywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego (wezwania, upomnienia, kary finansowe – Ustawa o statystyce publicznej, Prawo celne)

8. Termin, miejsce i sposób przekazywania zgłoszeń do systemu INTRASTAT 

 • Zgłoszenia częściowe
 • Zgłoszenia „zerowe” – kiedy wysyłać i jak sporządzać zgłoszenie „zerowe”
 • Zgłoszenie elektroniczne – program ist@t – formularz na stronie PUESC
  • jak założyć konto na PUESC – rejestracja i aktualizacja w SISC
  • podpis elektroniczny – generowanie certyfikatu niekwalifikowanego (celnego)
  • podpisanie i wysyłka zgłoszenia
  • komunikaty zwrotne z platformy PUESC

9. Zakres informacji objętych zgłoszeniem INTRASTAT

Źródła gromadzenie danych do prawidłowego sporządzenia deklaracji
 –  współpraca z magazynem

–  współpraca z działem zakupów i z działem sprzedaży

 • Rodzaje formularzy INTRASTAT jak je stosować?
 • Dane identyfikacyjne
 • Dane merytoryczne
 • Obowiązek agregacji danych
 • Dane wypełniane powyżej progu podstawowego
 • Dane wypełniane powyżej progu szczegółowego
 • Szczególne przypadki wypełniania zgłoszeń INTRASTAT

10. Obrót towarowy w Unii Europejskiej podlegający zgłoszeniu do systemu INTRASTAT

 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru
 • Status celny towarów, zgłaszanie towarów na podstawie art. 201 UKC
 • Warunki rejestrowania towarów w systemie INTRASTAT
 • Towary, których nie wykazujemy w systemie INTRASTAT   

11. Zasady sporządzania deklaracji INTRASTAT Praktyczne wskazówki ułatwiające wypełnianie poszczególnych pól zgłoszenia INTRASTAT: PRZYWÓZ – WYWÓZ – KOREKTA

 • Szczegółowa analiza deklaracji INTRASTAT – sposób wypełniania pół od 1 do 22 – przypadki szczególne wypełniania pola 22

  • organizacja własnego warsztatu pracy dla sprawnego przygotowania i wypełniania deklaracji – praktyczne wskazówki ułatwiające sporządzanie zgłoszenia INTRASTAT
  • jak udokumentować ewentualne różnice pomiędzy VAT a INTRASTATEM – pole nr 6 i wyjaśnić w trakcie kontroli celno – skarbowej
  • jakie zastosować zasady przeliczania waluty obcej na walutę polską
  • fakturowana wartość usług a INTRASTAT
  • reklamacje – zwroty towaru – przykłady postępowania
  • bezpłatna dostawa towaru – sposób postępowania – kod rodzaju transakcji
  • dostawa towaru w celu uszlachetniania i po uszlachetnianiu (przywóz – wywóz) i sposób ustalania wartości fakturowej – kody rodzaju transakcji
  • barter towaru – handel kompensacyjny
  • uproszczenia przy sporządzaniu deklaracji
 • Korekta zgłoszenia INTRASTAT
  • Sposoby i przypadki korygowania deklaracji
  • Korekta pól finansowych i pozostałych
  • Korekta bieżąca – nota korygująca
  • Nota korygująca za kilka okresów sprawozdawczych
  • Termin na dokonanie korekty – kiedy nie należy dokonywać korekty zgłoszenia

12. Generalne zasady sporządzania zgłoszeń INTRASTAT

13. Ćwiczenia w wypełnianiu deklaracji INTRASTAT

 • Konkretne przykłady wypełniania pól finansowych: 19 – 6, 20 -7
 • Organizacja własnego warsztatu pracy dla sprawnego przygotowania i wypełniania deklaracji – praktyczne wskazówki ułatwiające sporządzanie deklaracji INTRASTAT

14. Dostęp do informacji dotyczącej systemu INTRASTAT

 • Strefa klienta KAS – https:// puesc.gov.pl
 • Portal internetowy Krajowej Administracji Skarbowej dot. INTRASTAT
 • Newsletter – elektroniczna forma biuletynu
 • Help Desk – pomoc techniczna i merytoryczna dla dokonujących zgłoszeń INTRASTAT

15. Planowane zmiany systemu INTRASTAT:  SIMSTAT – REDESING

16. DYSKUSJA – odpowiedzi na pytania – rozwiązujemy problemy

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania

  Na podstawie 62 opinii.
  Sebastian Szaforz
  Sebastian Szaforz
  2022-10-29
  Polecam z całego serca ...
  Marcin J
  Marcin J
  2022-10-26
  Rzetelnie przeprowadzony kurs na wózki jezdniowe podnośników od samego początku do końca, serdecznie polecam, zdane za pierwszym razem,
  Vitalii Bilenkyi
  Vitalii Bilenkyi
  2022-10-26
  Jestem szczęśliwy, zdałem )
  Paweł Sokół
  Paweł Sokół
  2022-10-26
  Super merytoryczny kurs Polecam
  Paul Socha
  Paul Socha
  2022-10-26
  Profesjonalna firma i szkolenie z zapewnionym egzaminem ... Polecam każdemu kursy u nich
  Juliusz Więckowski
  Juliusz Więckowski
  2022-09-09
  Pełen profesjonalizm Firma dba by kursant był przygotowany do zdania egzaminu Firma dostarcza materiały szkoleniowe, testy oraz fachowego i wymagającego instruktora Dzięki temu wystarczy się przyłożyć i zdobywa się upragnione lub potrzebne uprawnienia Ja osobiście dzięki ECK Prestige zdobyłem uprawnienia do obsługi wózków specjalistycznych Polecam !!!

  Zobacz więcej opinii