Chwal się swoimi talentami ile tylko możesz – zawsze coś pasuje. ….Francis Bacon

Menu

INTRASTAT W PRAKTYCE – zmiany w 2017 roku

 Zmiany w systemie INTRASTAT w 2016 r. i w 2017 r.:

 • Zmiana taryfy celnej – usunięte i nowe  kody towarów w 2017 r.
 • „INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ  INTRASTAT” – nowa wersja 1.07 – styczeń 2017 r.
 • Informacja uzupełniająca z dn. 23 maja 2016 r. do Instrukcji – nadal aktualna
 • ZINTEGROWANA OBSŁUGA INTRASTAT – AIS
  • Na czym polega zintegrowana obsługa
  • Co zapewnia zintegrowana obsługa INTRASTAT
  • PUESC – pojedynczy punkt dostępu do Systemu Informacyjnego Służby Celnej (SISC)
 • e INTRASTAT  (AIS) – Formularz do przesyłania deklaracji dostępny na portalu PUESC – zasady postępowania
 • Ogólnopolskie uruchomienie usługi e-INTRASTAT, realizowanej w oparciu  o system AIS/INTRASTAT
 • NOWE ZASADY KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ – „e-Klient Służby Celnej „

Wszelkie zmiany dotyczące przepisów celnych w 2017 r. ogłoszone przed szkoleniem zostaną omówione podczas szkolenia !!!

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie najnowszych zasad funkcjonujących w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT.

 • Poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT
 • Nabycie umiejętności w zakresie przygotowania, wypełniania i wysyłania deklaracji INTRASTAT

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:

 • Jak dokonać ewentualnej korekty zgłoszenia
 • Jak udokumentować i wyjaśnić ewentualne różnice pomiędzy VAT a INTRASTATEM (pole nr 6) w trakcie kontroli celno – skarbowej
 • Jak najlepiej przygotować się do wypełniania deklaracji
 • Jak przygotować własny warsztat pracy, aby prawidłowo dokonać zgłoszenia INTRASTAT

Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne wskazówki i przykłady wypełniania poszczególnych pól w deklaracji INTRASTAT.

Adresaci szkolenia

Na szkolenie zapraszamy pracowników działów handlowych, exportu/importu, księgowości oraz logistyki.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie – systemy statystyczne w Unii Europejskiej

 • INTRASTAT – wspólny system statystyki obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej
 • Dwa systemy statystyki: INTRASTAT i EKSTRASTAT

2. Charakterystyka systemu INTRASTAT

3. Podstawy prawne systemu INTRASTAT

 • Przepisy wspólnotowe i unijne
 • Przepisy krajowe regulujące system INTRASTAT
 • Zmiany w przepisach wspólnotowych i krajowych w latach 2011-2017
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny. Unijny Kodeks Celny – obowiązuje od 01 maja 2016 r.

4. Podmioty zobowiązane do składania deklaracji INTRASTAT. Podmioty odpowiedzialne w systemie INTRASTAT

 • Czy każdy przedsiębiorca musi składać deklarację INTRASTAT?
 • Osoba zobowiązana lub pełnomocnik – uregulowania w nowym UKC – kto może złożyć deklarację INTRASTAT w imieniu firmy/osoby? NOWA USTAWA PRAWO CELNE – ZMIANA SPOSOBU REPREZENTACJI OSOBY ZOBOWIĄZANEJ
 • Progi statystyczne i obowiązki z nich wynikające. Progi statystyczne w 2017 roku – zmiana progów
 • Moment powstania obowiązku sprawozdawczego
 • Wygaśnięcie obowiązku deklaracyjnego
 • Obowiązki osób zobowiązanych i konsekwencje niewywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego (wezwania, upomnienia, kary finansowe – Ustawa o statystyce publicznej, Prawo celne)

5. Termin, formy i miejsce składania deklaracji INTRASTAT oraz sposoby ich przekazywania

 • Okres sprawozdawczy
 • Zgłoszenia częściowe
 • Dwa przypadki, w których należy dokonać zgłoszeń „zerowych”
 • Jak sporządzić zgłoszenie „zerowe”
 • Zgłoszenie elektroniczne – program ist@t – formularz na stronie PUESC
  • NOWE zasady uzyskiwania login-u i hasła
  • jak założyć konto na PUESC ?
  • podpis elektroniczny – generowanie certyfikatu niekwalifikowanego
  • podpisanie i wysyłka deklaracji
  • komunikaty zwrotne

6. Zakres informacji objętych deklaracją INTRASTAT .

Źródła gromadzenia danych do prawidłowego sporządzenia deklaracji
–  współpraca z magazynem
–  współpraca z działem zakupów i z działem sprzedaży

 • Rodzaje formularzy INTRASTAT
 • Dane identyfikacyjne
 • Dane merytoryczne
 • Obowiązek agregacji danych
 • Dane wypełniane powyżej progu podstawowego
 • Dane wypełniane powyżej progu szczegółowego
 • Szczególne przypadki wypełniania deklaracji INTRASTAT
 • Uproszczenia przy sporządzaniu deklaracji INTRASTAT

7. Obrót towarowy w Unii Europejskiej podlegający zgłoszeniu do systemu INTRASTAT

 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru
 • Status celny towarów, które towary zgłaszamy do INTRASTAT
 • Warunki jakie muszą spełniać towary, aby były zgłoszone do systemu INTRASTAT
 • Towary wyłączone ze statystyki INTRASTAT – zwolnienia ze sprawozdawczości

8. Zasady sporządzania deklaracji INTRASTAT

 • Nowość !!! Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 15 listopada 2016 r. w sprawie zgłoszeń  INTRASTAT – nowy obowiązek dla zgłaszających
  • Nowa „Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT” v. 1. 07 – styczeń 2017 r.
  • Informacja uzupełniająca z dn. 23 maja 2016 r. do Instrukcji
 • Zmiana taryfy celnej –  usunięte i nowe  kody towarów w 2017 r.
 • Szczegółowa analiza deklaracji INTRASTAT – sposób wypełniania pół od 1 do 21
  • Organizacja własnego warsztatu pracy dla sprawnego przygotowania i wypełniania deklaracji –
   praktyczne wskazówki ułatwiające sporządzanie deklaracji INTRASTAT
  • Jak udokumentować ewentualne różnice pomiędzy VAT a INTRASTATEM – pole nr 6 i wyjaśnić w trakcie kontroli celno – skarbowej
  • Fakturowana wartość usług a INTRASTAT
  • Reklamacje – zwroty towaru – przykłady postępowania
  • Bezpłatna dostawa towaru – sposób postępowania – kod rodzaju transakcji
  • Dostawa towaru w celu uszlachetniania i po uszlachetnianiu (przywóz – wywóz) i sposób ustalania wartości fakturowej – kody rodzaju transakcji
  • Barter towaru – handel kompensacyjny
  • Handel trójstronny
 • Praktyczne wskazówki ułatwiające wypełnianie poszczególnych pól deklaracji INTRASTAT

9. Korekty deklaracji INTRASTAT

 • Sposoby i przypadki korygowania deklaracji
 • Korekta pól finansowych i pozostałych
 • Korekta bieżąca – nota korygująca
 • Nota korygująca za kilka okresów sprawozdawczych
 • Termin na dokonanie korekty – kiedy nie należy dokonywać korekty zgłoszenia

10. Generalne zasady sporządzania deklaracji INTRASTAT

11. Dostęp do informacji dotyczącej deklaracji INTRASTAT

12. Ćwiczenia w wypełnianiu deklaracji INTRASTAT

 • Konkretne przykłady wypełniania pól finansowych: 19 – 6, 20 -7
 • Organizacja własnego warsztatu pracy dla sprawnego przygotowania i wypełniania deklaracji – praktyczne wskazówki ułatwiające sporządzanie deklaracji INTRASTAT

13. Dostęp do informacji dotyczącej systemu INTRASTAT

 • Portal internetowy Ministerstwa Finansów dot. INTRASTAT
 • Newsletter – elektroniczna forma biuletynu
 • Strony internetowe

14. DYSKUSJA – odpowiedzi na pytania – rozwiązujemy problemy

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego. Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript
 KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript
MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania