Ten kto się waha, czeka…czeka…czeka… i traci.Richard Bandler

Menu

INTRASTAT W PRAKTYCE – zmiany w 2018 roku

Termin: 21-11-2018

Do rozpoczęcia: 7 dni

Kategoria: Ekonomia, finanse, Logistyka, transport, spedycja, Prawo celne

Liczba godzin dydaktycznych: 7 (1 dzień)

Miasto: Wrocław

Cena: CENA PROMOCYJNA: 590 zł

Hotel: dolnośląskie, Hotel Ibis Styles*** Wrocław Centrum

 Zmiany w systemie INTRASTAT w latach: 2015 r.- 2017 r.:

 • Zmiana taryfy celnej – usunięte i nowe  kody towarów w 2017 r.
 • NOWA „INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ INTRASTAT: -wersja 1.09- lipiec 2017 r.
  UWAGA:
  Dane dotyczące numeru identyfikacyjnego VAT kontrahenta (Pole 22) należy podawać począwszy od zgłoszenia za miesiąc lipiec 2017r.
 • ZINTEGROWANA OBSŁUGA INTRASTAT – AIS
  • Na czym polega zintegrowana obsługa
  • Co zapewnia zintegrowana obsługa INTRASTAT
  • PUESC – pojedynczy punkt dostępu do Systemu Informacyjnego Służby Celnej (SISC)
 • e INTRASTAT  (AIS) – Formularz do przesyłania deklaracji dostępny na portalu PUESC – zasady postępowania
 • NOWE ZASADY KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ – „e-Klient Służby Celnej „
  „Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Służby Celnej.”
  KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA – INTRASTAT :
  URZĄD CELNO – SKARBOWY W SZCZECINIE

Wszelkie zmiany dotyczące przepisów celnych w 2017 r. ogłoszone przed szkoleniem zostaną omówione podczas szkolenia !!!

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie najnowszych zasad funkcjonujących w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT.

 • Poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT
 • Nabycie umiejętności w zakresie przygotowania, wypełniania i wysyłania deklaracji INTRASTAT

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:

 • Jak dokonać ewentualnej korekty zgłoszenia
 • Jak udokumentować i wyjaśnić ewentualne różnice pomiędzy VAT a INTRASTATEM (pole nr 6) w trakcie kontroli celno – skarbowej
 • Jak najlepiej przygotować się do wypełniania deklaracji
 • Jak przygotować własny warsztat pracy, aby prawidłowo dokonać zgłoszenia INTRASTAT

Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne wskazówki i przykłady wypełniania poszczególnych pól w deklaracji INTRASTAT.

Adresaci szkolenia

Na szkolenie zapraszamy pracowników działów handlowych, exportu/importu, księgowości oraz logistyki.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie – systemy statystyczne w Unii Europejskiej

 • INTRASTAT – wspólny system statystyki obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej
 • Dwa systemy statystyki: INTRASTAT i EKSTRASTAT

2. Charakterystyka systemu INTRASTAT

3. Podstawy prawne systemu INTRASTAT

 • Przepisy wspólnotowe i unijne
 • Przepisy krajowe regulujące system INTRASTAT
 • Zmiany w przepisach wspólnotowych i krajowych w latach 2011-2017
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny. Unijny Kodeks Celny – obowiązuje od 01 maja 2016 r.

4. Podmioty zobowiązane do składania deklaracji INTRASTAT. Podmioty odpowiedzialne w systemie INTRASTAT

 • Czy każdy przedsiębiorca musi składać deklarację INTRASTAT?
 • Osoba zobowiązana lub pełnomocnik – uregulowania w nowym UKC – kto może złożyć deklarację INTRASTAT w imieniu firmy/osoby? NOWA USTAWA PRAWO CELNE – ZMIANA SPOSOBU REPREZENTACJI OSOBY ZOBOWIĄZANEJ
 • Progi statystyczne i obowiązki z nich wynikające. Progi statystyczne w 2017 roku – zmiana progów
 • Moment powstania obowiązku sprawozdawczego
 • Wygaśnięcie obowiązku deklaracyjnego
 • Obowiązki osób zobowiązanych i konsekwencje niewywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego (wezwania, upomnienia, kary finansowe – Ustawa o statystyce publicznej, Prawo celne)

5. Termin, formy i miejsce składania deklaracji INTRASTAT oraz sposoby ich przekazywania

 • Okres sprawozdawczy
 • Zgłoszenia częściowe
 • Dwa przypadki, w których należy dokonać zgłoszeń „zerowych”
 • Jak sporządzić zgłoszenie „zerowe”
 • Zgłoszenie elektroniczne – program ist@t – formularz na stronie PUESC
  • NOWE zasady uzyskiwania login-u i hasła
  • jak założyć konto na PUESC ?
  • podpis elektroniczny – generowanie certyfikatu niekwalifikowanego
  • podpisanie i wysyłka deklaracji
  • komunikaty zwrotne

6. Zakres informacji objętych deklaracją INTRASTAT .

Źródła gromadzenia danych do prawidłowego sporządzenia deklaracji
–  współpraca z magazynem
–  współpraca z działem zakupów i z działem sprzedaży

 • Rodzaje formularzy INTRASTAT
 • Dane identyfikacyjne
 • Dane merytoryczne
 • Obowiązek agregacji danych
 • Dane wypełniane powyżej progu podstawowego
 • Dane wypełniane powyżej progu szczegółowego
 • Szczególne przypadki wypełniania deklaracji INTRASTAT
 • Uproszczenia przy sporządzaniu deklaracji INTRASTAT

7. Obrót towarowy w Unii Europejskiej podlegający zgłoszeniu do systemu INTRASTAT

 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru
 • Status celny towarów, które towary zgłaszamy do INTRASTAT
 • Warunki jakie muszą spełniać towary, aby były zgłoszone do systemu INTRASTAT
 • Towary wyłączone ze statystyki INTRASTAT – zwolnienia ze sprawozdawczości

8. Zasady sporządzania deklaracji INTRASTAT

 • Nowość !!! Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 15 listopada 2016 r. w sprawie zgłoszeń  INTRASTAT – nowy obowiązek dla zgłaszających
  • Nowa „Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT” v. 1. 09 – lipiec 2017 r.
  • zmiany w sporządzaniu deklaracji INTRASTAT w związku z nowym polem 22
   POLE 22 Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie
 • Zmiana taryfy celnej –  usunięte i nowe  kody towarów w 2017 r.
 • Szczegółowa analiza deklaracji INTRASTAT – sposób wypełniania pół od 1 do 21 – PRZYPADKI SZCZEGÓLNE WYPEŁNIANIA POLA 22

  • Organizacja własnego warsztatu pracy dla sprawnego przygotowania i wypełniania deklaracji –
   praktyczne wskazówki ułatwiające sporządzanie deklaracji INTRASTAT
  • Jak udokumentować ewentualne różnice pomiędzy VAT a INTRASTATEM – pole nr 6 i wyjaśnić w trakcie kontroli celno – skarbowej
  • Fakturowana wartość usług a INTRASTAT
  • Reklamacje – zwroty towaru – przykłady postępowania
  • Bezpłatna dostawa towaru – sposób postępowania – kod rodzaju transakcji
  • Dostawa towaru w celu uszlachetniania i po uszlachetnianiu (przywóz – wywóz) i sposób ustalania wartości fakturowej – kody rodzaju transakcji
  • Barter towaru – handel kompensacyjny
  • Handel trójstronny
 • Praktyczne wskazówki ułatwiające wypełnianie poszczególnych pól deklaracji INTRASTAT

9. Korekty deklaracji INTRASTAT

 • Sposoby i przypadki korygowania deklaracji
 • Korekta pól finansowych i pozostałych
 • Korekta bieżąca – nota korygująca
 • Nota korygująca za kilka okresów sprawozdawczych
 • Termin na dokonanie korekty – kiedy nie należy dokonywać korekty zgłoszenia

10. Generalne zasady sporządzania deklaracji INTRASTAT

11. Dostęp do informacji dotyczącej deklaracji INTRASTAT

12. Ćwiczenia w wypełnianiu deklaracji INTRASTAT

 • Konkretne przykłady wypełniania pól finansowych: 19 – 6, 20 -7
 • Organizacja własnego warsztatu pracy dla sprawnego przygotowania i wypełniania deklaracji – praktyczne wskazówki ułatwiające sporządzanie deklaracji INTRASTAT

13. Dostęp do informacji dotyczącej systemu INTRASTAT

 • Portal internetowy Ministerstwa Finansów dot. INTRASTAT
 • Newsletter – elektroniczna forma biuletynu
 • Strony internetowe

14. DYSKUSJA – odpowiedzi na pytania – rozwiązujemy problemy

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Miejsce
Hotel ibis Styles*** Wrocław Centrum
Silver Tower Center
ul.Plac Konstytucji 3 Maja 3, 50-083 Wrocław
http://silvertowercenter.pl/centrum-konferencyjne/


Hotel Ibis Styles *** Wrocław oferuje 133 pokoje, restauracje, parking, WiFi oraz najnowsze centrum konferencyjne z 800m2. Położony w centrum Wrocławia, zaprojektowany w ramach unikalnego kompleksu budynek usytuowany jest naprzeciwko głównego dworca kolejowego.

WITAMY W SILVER CONFERENCE CENTER
Silver Conference Center to największe centrum konferencyjne w sercu miasta składające się z 8 klimatyzowanych sal o łącznej powierzchni ponad 800 m2. Największa z sal liczy 450 m2 i mieścimaksymalnie 550 osób. Każda sala wyposażona jest w niezawodną i wydajną klimatyzację oraz profesjonalne urządzenia konferencyjne takie jak projektory, ekrany, flipchart`y,whiteboard`y a także w szybki internet Wi-Fi. Dzięki temu oraz  obsłudze technicznej dbającą o organizację i niezakłócony przebieg szkolenia miejsce to sprzyja organizowaniu spotkań biznesowych i szkoleniowych, konferencji,sympozjów naukowych oraz wszelkich imprez.

• Największe centrum konferencyjne z bazą noclegową w centrum Wrocławia
• Najnowocześniejsze wyposażenie
• Foyer i hol konferencyjny o łącznej powierzchni 345 m2
• 8 wielofunkcyjnych sal z dostępem do światła dziennego
• Dedykowany zespół pracowników
• Business Center z wielofunkcyjną drukarką, bindownicą,laminarką i komputerami
• Szybki bezprzewodowy internet 100 Mbit

Atrakcje Wrocławia • Zabytkowy Rynek – 1,7 km • Zoo – 4,5 km • Opera – 1,2 km • Hala Stulecia – 3,5 km • Stadion Miejski – 10 km• Dzielnica Czterech Świątyń – 2 km • Ostrów Tumski – 2,5 km • Zabytkowy Dworzec PKP – 100 m

Nocleg, wraz ze śniadaniami nie wliczony w cenę szkolenia możemy dla Państwa zarezerwować w korzystnej cenie:
- 250,00PLN/doba w pok. 1-os
- 285,00PLN/doba w pok. 2-os

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia

Cena i zapisy

650,00 zł brutto, CENA PROMOCYJNA: 590,00 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję.

Podana wyżej cena zawiera:

 • koszty organizacji szkolenia
 • materiały szkoleniowe rozdawane uczestnikom w trakcie szkolenia
 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta
 • imienne certyfikaty o uczestnictwie w szkoleniu
 • poczęstunki kawowe, obiad

Wybierz termin szkolenia

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu realizacji odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytania.

Wyrażenie zgody w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwi wysłanie zapytania.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript
 KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript
MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania