Rozwój interpersonalny

Rozwój interpersonalnyWyobraź sobie inteligentnego człowieka, który opanował wszelkie tajniki swojego zawodu, ale nijak nie potrafi przekazać swojej wiedzy innym. Być może kiedyś zostanie okrzyknięty geniuszem, może w samotności odkryje nowe, istotne prawa, ale nigdy nie będzie dobrym współpracownikiem w dużym zespole.

Wiedza to nie wszystko. Trzeba jeszcze umieć ją wykorzystać i dzielić się nią z innymi. A do tego potrzebne są wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

Na szkoleniach z rozwoju interpersonalnego powiemy Ci wszystko o cechach psychofizycznych i społecznych, jakie powinieneś w sobie odnaleźć i doskonalić, by dobrze pracować w zespole i zwiększyć efektywność w biznesie.

Kompetencje miękkie – tak właśnie nazywamy cechy, nad którymi pracujemy na szkoleniach z rozwoju interpersonalnego.

Nasi trenerzy przy wykorzystaniu innowacyjnych metod dydaktycznych i w oparciu o własne doświadczenie pokażą Ci:

• jak komunikować się w zespole i jakiej informacji zwrotnej udzielać, by uniknąć nieporozumień


• jak zarządzać sobą w czasie i czasem poszczególnych pracowników


• jak efektywnie organizować pracę i delegować zadania


• jak motywować do współpracy i zaang
ażowania we wspólne działania


• jak uwierzyć we własne zdolności i kompetencje


Rozwój interpersonalny – dla kogo są szkolenia miękkie?

• dla liderów
• dla asystentek managerów
• dla wszystkich, którzy na co dzień mają kont
akt z klientem

Czy wiesz, że za Twój sukces w aż 80% odpowiada inteligencja emocjonalna? Zdecyduj się na wybór szkoleń miękkich z rozwoju interpersonalnego i już dziś uczyń swoją drogę do celu łatwiejszą!

Zapraszamy również na szkolenie z wystąpień publicznych,
na którym dowiesz się, jak radzić sobie ze stresem w telewizji.

wrzesień2023
NOWOŚĆ
RÓŻNICE KULTUROWE w biznesie. Jak radzić sobie z wielokulturowością w pracy zawodowej?

2 listopada 1972 roku Ludwig van Beethoven wyjechał z rodzinnego Bonn do Wiednia. Do celu dotarł 10 listopada tego samego roku. Ten odcinek dzisiaj można pokonać w kilka godzin i po załatwieniu sprawy wrócić w tym samym dniu do domu. Świat zmalał, biznes dzisiaj nie jest narodowy, ale międzynarodowy, globalny. Znajomość różnych kultur i sposobu, w jaki te kultury realizują zadania biznesowe jest podstawą osiągania sukcesu w tej dziedzinie.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką związaną z wieloma aspektami różnic kulturowych ważnych w realizowaniu zadań biznesowych.

Umiejętność zarządzania wielokulturowością pozwala na skuteczne, ale przede wszystkim bezproblemowe rozwiązywanie problemów wynikających z różnic pomiędzy krajami, firmami, zespołami międzynarodowymi. Warsztat pozwoli uczestnikom nabyć umiejętności z zakresu dochodzenia do kompromisu w środowisku międzynarodowym, poznania odmiennych stylów negocjowania, oraz umiejętnego zachowywania się w kontaktach międzynarodowych.

TRENER WEWNĘTRZNY w firmie. Rozwój kompetencji, poprawa komunikacji i wymiany informacji, większa motywacja i efekty pracy.

Zapraszamy na warsztaty w trakcie, których uczestnicy poznają praktyczne metody i techniki przekazywania wiedzy kolegom i koleżankom w pracy. Nauczą się dobierać metody i techniki uczenia dorosłych dostosowane do potrzeb konkretnego zadania, potencjału zespołu oraz założonych celów firmy.

Szkolenie adresowane jest do osób, które będą pełnić role trenerów wewnętrznych firmy wspierających nowych lub mniej doświadczonych kolegów i koleżanki.

październik2023
Akademia FIRST TIME MANAGER. Kieruj skutecznie. Motywuj z efektem. Dyscyplinuj kiedy trzeba. Cykl 5-dniowych warsztatów z zarządzania zespołem produkcyjnym

Wczoraj KOLEGA, dziś SZEF

FIRST TIME MANAGER – cykl 5-ciu 1-dniowych warsztatów menedżerskich jest  wyjątkowym projektem opracowanym na realnych przypadkach z wykorzystaniem praktycznej wiedzy biznesowej i doświadczeń zgromadzonych również przez samych uczestników.

Przedstawiamy unikalny projekt obejmujący kompleksową wiedzę z zakresu doskonalenia kluczowych kompetencji menedżerskich, eliminujących zagrożenia wynikające z objęcia nowych ról i stanowisk. Celem jest ułatwiane procesu adaptacji do nowej roli zawodowej dla menedżerów o kilkuletnim stażu na stanowisku oraz dla osób przygotowywanych do objęcia roli menedżerskiej.

Po Akademii First Time Manager będziesz potrafił:

 • wypracować dobre relacje ze swoim nowym zespołem
 • delegować zadania, określać priorytety i efektywnie planować
 • przekazywać informację zwrotną (feedback motywacyjny, szkoleniowy i rozwojowy)
 • motywować i ustalać jasne zasady współpracy
 • rozwiązywać sytuacje konfliktowe
 • budować autorytet managera
 • przekładać teorię na praktyczne rozwiązania dla Twojej firmy

Liczba miejsca na szkoleniu First Time Manager jest ograniczona ze względu na intensywną warsztatową formułę zajęć.

Wszystkie moduły szkolenia można zrealizować także w wersjach korporacyjnych (in-company).

Dostosowujemy miejsce i czas trwania Akademii do Państwa potrzeb.

NOWOŚĆ
Mindset menedżera XXI wieku – jak zaktualizować swój sposób myślenia, żeby poradzić sobie w nieprzewidywalnym świecie

Przyszło nam żyć nieprzewidywalnym, zmiennym, niepewnym i złożonym świecie. Wszystko jest teraz szybsze, a adaptacja staje się warunkiem przetrwania. Dodatkowo wiedza, która jest aktualna dziś, jutro może się zdezaktualizować, a kompetencje są tymczasowe i przemijają. Musimy więc nieustannie się rozwijać!

Dlatego też proponujemy szkolenie pełne gier, zabaw i dyskusji, jako pierwszy krok do zbudowania własnej, dopasowanej do indywidulanych potrzeb strategii rozwijania kompetencji menedżera XXI wieku, wzbogaconej o metody rozwijania różnych sposobów myślenia.

listopad2023
NOWOŚĆ
Mindset menedżera XXI wieku – jak zaktualizować swój sposób myślenia, żeby poradzić sobie w nieprzewidywalnym świecie

Przyszło nam żyć nieprzewidywalnym, zmiennym, niepewnym i złożonym świecie. Wszystko jest teraz szybsze, a adaptacja staje się warunkiem przetrwania. Dodatkowo wiedza, która jest aktualna dziś, jutro może się zdezaktualizować, a kompetencje są tymczasowe i przemijają. Musimy więc nieustannie się rozwijać!

Dlatego też proponujemy szkolenie pełne gier, zabaw i dyskusji, jako pierwszy krok do zbudowania własnej, dopasowanej do indywidulanych potrzeb strategii rozwijania kompetencji menedżera XXI wieku, wzbogaconej o metody rozwijania różnych sposobów myślenia.

Efektywna współpraca w wielokulturowym środowisku pracy

Nasze szkolenia z zakresu różnic interkulturowych zapewniają nie tylko praktyczną wiedzę, ale także umożliwiają zrozumienie zarówno zachowań innych osób, jak i naszych własnych. W trakcie tych intensywnych szkoleń skupiamy się na wykrywaniu potencjalnych błędów interpretacyjnych, które mogą wyniknąć w kontakcie z odmiennością kulturową.

Czego nie będzie na szkoleniu?

 • „Złotych zasad” które działają zawsze i wszędzie
 • Gotowych procedur „na Koreańczyka” czy innego przedstawiciela odmiennej kultury
 • Potwierdzania szkodliwego myślenia stereotypowego
KREATYWNOŚĆ w myśleniu i działaniu

TRENING KREATYWNEGO MYŚLENIA pobudzi umiejętność nieszablonowego myślenia.

Dzięki udziałowi w treningu rozwiniesz umiejętności innowacyjnego podejścia do rutynowych zagadnień, przełamywania nawyków i utrwalonych sposobów działania.

grudzień2023
ROZWÓJ umiejętności przywódczych

Celem warsztatu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy psychologicznej i socjologicznej niezbędnej w zrozumieniu stosunków międzyludzkich, poznaniu własnych predyspozycji i umiejętności przywódczych, wskazanie metod i technik rozwoju już posiadanych zdolności, jak również tych nieujawnionych, a wspierających kierowanie zespołami pracowników.

Słuchacze będą mieli okazję dokonać diagnozy własnych umiejętności przywódczych, poznać swoje zalety i słabości oraz zapoznać się z technikami rozwijającymi ich możliwości przewodzenia pracownikom i zespołom.

NOWOŚĆ
Mindset menedżera XXI wieku – jak zaktualizować swój sposób myślenia, żeby poradzić sobie w nieprzewidywalnym świecie

Przyszło nam żyć nieprzewidywalnym, zmiennym, niepewnym i złożonym świecie. Wszystko jest teraz szybsze, a adaptacja staje się warunkiem przetrwania. Dodatkowo wiedza, która jest aktualna dziś, jutro może się zdezaktualizować, a kompetencje są tymczasowe i przemijają. Musimy więc nieustannie się rozwijać!

Dlatego też proponujemy szkolenie pełne gier, zabaw i dyskusji, jako pierwszy krok do zbudowania własnej, dopasowanej do indywidulanych potrzeb strategii rozwijania kompetencji menedżera XXI wieku, wzbogaconej o metody rozwijania różnych sposobów myślenia.

luty2024
KREATYWNOŚĆ w myśleniu i działaniu

TRENING KREATYWNEGO MYŚLENIA pobudzi umiejętność nieszablonowego myślenia.

Dzięki udziałowi w treningu rozwiniesz umiejętności innowacyjnego podejścia do rutynowych zagadnień, przełamywania nawyków i utrwalonych sposobów działania.

Szkolenia na zamówienie (Rozwój interpersonalny)
 • Efektywna współpraca w wielokulturowym środowisku pracy

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Obsługa trudnego Klienta w Urzędzie – profesjonalne warsztaty rozwoju dla Pracowników Administracji (JST, ZUS, NFZ i inne)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Mindset menedżera XXI wieku – jak zaktualizować swój sposób myślenia, żeby poradzić sobie w nieprzewidywalnym świecie

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Specjalistyczne warsztaty z okazji Dnia Kobiet. Zarządzanie swoją energią dla zwiększenia efektywności i poczucia spokoju

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Negocjacje zakupowe

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • COACHING MANAGERSKI – indywidualne sesje z trenerem

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TRENING NEGOCJACYJNY – wyjątkowe szkolenie  z Certyfikowanym Negocjatorem Biznesowym.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Akademia przemawiania – trening ciała, głosu i słowa, czyli inspirujące wystąpienia publiczne

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Komunikacja interpersonalna, inteligencja emocjonalna i asertywność

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Zarządzanie wypaleniem zawodowym i stresem

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Efektywne zarządzanie w biurze i w usługach (Lean Service, Lean Office), czyli jak minimalizować marnotrawstwo. 2-dniowe szkolenie online NOWOŚĆ!!!

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ETYKIETA I SAVOIR VIVRE w biznesie i życiu z uwzględnieniem różnic międzykulturowych – zajęcia warsztatowe

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Trening kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Zarządzanie sobą w czasie w duchu KAIZEN, bo czasem nie da się zarządzać

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KULTURA FEEDBACKU W ZESPOLE – warsztat wprowadzający kulturę informacji zwrotnej wśród pracowników wszystkich szczebli

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • AKADEMIA PRZEMAWIANIA – TRENING CIAŁA, GŁOSU I SŁOWA. INSPIRUJĄCE WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MIND MAPPING – warsztaty z mapowania myśli prowadzone przez Eksperta z zarządzania produkcją a w szczególności Lean Manufacturing

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SZKOLENIE DLA SEKRETAREK / ASYSTENTEK

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM – rozwój umiejętności menedżerskich brygadzistów, mistrzów, kierowników

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • EFEKTYWNA KOMUNIKACJA, INTELIGENCJA EMOCJONALNA I ASERTYWNOŚĆ W KONTAKTACH INTERPERSONALNYCH, wersja 2-dniowa

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TRENING ODPORNOŚCI dla pracowników – jak radzić sobie z presją i stresem w środowisku zawodowym?

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • INNOWACYJNY PRACOWNIK – kreatywność i twórcze myślenie w pracy, warsztaty praktyczne.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KREATYWNY MANAGER – rozwój organizacji techniką mind mappingu, warsztaty praktyczne

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BRYGADZISTA – SKUTECZNY MENEDŻER ZESPOŁU PRODUKCYJNEGO

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Akademia FIRST TIME MANAGER. Kieruj skutecznie. Motywuj z efektem. Dyscyplinuj kiedy trzeba. Cykl 5-dniowych warsztatów z zarządzania zespołem produkcyjnym

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • EFEKTYWNA KOMUNIKACJA, INTELIGENCJA EMOCJONALNA I ASERTYWNOŚĆ W KONTAKTACH ZAWODOWYCH, wersja 1-dniowa

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Budowanie odporności psychicznej managera, pracownika, zespołu

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TRENER WEWNĘTRZNY w firmie. Rozwój kompetencji, poprawa komunikacji i wymiany informacji, większa motywacja i efekty pracy.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BUDOWANIE UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH dla ZARZĄDZAJĄCYCH SPRZEDAŻĄ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KREATYWNOŚĆ w myśleniu i działaniu

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ROZWÓJ umiejętności przywódczych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PROFESJONALNA SEKRETARKA – ASYSTENTKA „Idealne biuro – kancelaria – sekretariat”

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NEGOCJACJE ZAKUPOWE, kluczowe kompetencje do nowoczesnego i skutecznego negocjowania – projekt szkoleniowo-doradczy

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM – skrzynka z narzędziami

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE STRESEM

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ASERTYWNY SZEF – trening asertywnego komunikowania się z pracownikami – szkolenie online

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • RÓŻNICE KULTUROWE w biznesie. Jak radzić sobie z wielokulturowością w pracy zawodowej?

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SZTUKA AUTOPREZENTACJI i wystąpień publicznych w pracy menedżera. Praktyczny warsztat umiejętności prezentowania decyzji, poglądów i strategii.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Podstawy etykiety biznesu

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SKUTECZNA OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA W PROCESIE REKLAMACJI kluczem do budowania długotrwałych relacji z wymagającym klientem

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KOMUNIKACJA W PROCESIE DELEGOWANIA ZADAŃ

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ANTYASERTYWNOŚĆ – warsztaty radzenia sobie z osobami silnie asertywnymi

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • REENGINEERING PROCESOWY, czyli zarządzanie zmianami w organizacji

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA, SYSTEM KOMUNIKOWANIA CELOWEGO

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • WYSTĄPIENIA PUBLICZNE, SZTUKA PREZENTACJI I ZABIERANIA GŁOSU W KAŻDYCH WARUNKACH. Wyjątkowe warsztaty prowadzone przez 2 trenerów biznesu metodą coachingu prowokatywnego

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KONFLIKT W FIRMIE – wyjątkowe warsztaty prowadzone przez 2 trenerów biznesu metodą coachingu prowokatywnego

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KOMUNIKACJA – JAK MILCZEĆ, ABY CIĘ NIE SŁUCHALI?
  – rzecz o komunikacji w firmie, czyli o skutecznym porozumiewaniu się z podwładnymi, przełożonymi, klientami i samym sobą. Wyjątkowe warsztaty prowadzone przez 2 trenerów biznesu metodą coachingu prowokatywnego

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Communication skills training

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE SOBĄ I WŁASNYM CZASEM, czyli jak efektywniej pracować bez marnowania czasu i bez stresu

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SKUTECZNY MENEDŻER, czyli jak realizować cele i rozwijać potencjał pracowników

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BIULETYN FIRMOWY Zasady tworzenia i zarządzania biuletynem firmowym

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • NARZĘDZIA WEWNĘTRZNEJ KOMUNIKACJI BEZPOŚREDNIEJ, w tym efektywne prowadzenie spotkań, zebrań

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA – OD PRZYPADKU DO STRATEGII. Poprawa komunikacji wewnętrznej w firmie

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • WZROST EFEKTYWNOŚCI PODLEGŁEGO OBSZARU POPRZEZ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE CZASEM

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Zarządzanie zespołem produkcyjnym. Lider, brygadzista, mistrz, kierownik – rozwijanie kompetencji menadżerskich z Master Black Beltem

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PLANOWANIE I ORGANIZACJA CZASU PRACY DLA WYŻSZEJ KADRY MENEDŻERSKIEJ. Podnoszenie efektywności własnej i zespołu. Jak planować i działać, by perfekcyjnie zarządzać czasem i mądrze go inwestować?

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TRENING NEGOCJACJI HANDLOWYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • AUTOORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ I ZESPOŁU, CZYLI EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE CZASU

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Brygadzista, mistrz, kierownik – rozwijanie kompetencji menedżerskich

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW – rozwój umiejętności menedżerskich

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Zarządzanie emocjami – warsztaty menedżerskie

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PUBLIC RELATIONS

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • WYSTĄPIENIA PUBLICZNE. Zasady skutecznego porozumiewania się i współpracy z mediami.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Etykieta oraz protokół dyplomatyczny w biznesie

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE CZASEM W NOWOCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KOMUNIKACJA Z PRACOWNIKIEM

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Kreatywność w biznesie, czyli jak skutecznie rozwiązywać problemy w pracy

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Negocjacje doskonałe – trening przed kamerą

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Przedsiębiorcza kobieta w organizacji – tylko dla Pań wSPAniałe szkolenie w stylu wellness

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KONFLIKT I MEDIACJA. POZNANIE PRZYCZYN ZAISTNIENIA I TECHNIK WYJŚCIA Z TRUDNYCH SYTUACJI

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH NIEZBĘDNYCH W ZESPOLE/FIRMIE (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • AUTOPREZENTACJA I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE STRESEM DLA WYŻSZEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ.MENEDŻER WSPIERAJĄCY ZESPÓŁ. METODY OPANOWANIA STRESU.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE CZASEM I ORGANIZACJA CZASU PRACY

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE SOBĄ W STRESIE I SPOSOBY NA „BRAK CZASU” – PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • BUDOWA SYSTEMU WEWNĘTRZNEJ KOMUNIKACJI SYMBIOTYCZNEJ, czyli uświadomionej i interaktywnej w przedsiębiorstwie. Innowacyjny program szkolenia zamkniętego dla firm

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TRUDNE ROZMOWY NIE MUSZĄ NAS STRESOWAĆ (1 dzień)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Techniki motywacji

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • TECHNIKI PREZENTACJI (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SZTUKA PREZENTACJI (DLA LIDERÓW, ASYSTENTEK, HANDLOWCÓW)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • STRES – NIE TAKI DIABEŁ STRASZNY, JAK GO MALUJĄ. TAJNIKI TRUDNEJ SZTUKI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM I PANOWANIA NAD EMOCJAMI.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WŁASNYMI I WYKORZYSTANIE UKRYTEGO POTENCJAŁU W PRACY ZAWODOWEJ ORAZ UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE I KREATYWNA SPRZEDAŻ SPOSOBEM NA ZDOBYCIE I UTRZYMANIE KLIENTA

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ASERTYWNOŚĆ W PRACY MENEDŻERA – skuteczne warsztaty

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PROFESJONALNA PREZENTACJA KLUCZEM DO SUKCESU (2 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SIŁA MOTYWACYJNEGO DNA – Jak wyzwolić energię w zespole – warsztaty dla menedżerów wg innowacyjnej metody Tamary Lowe

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KOMUNIKACJA W ZESPOLE / FIRMIE

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Inteligencja emocjonalna i automotywacja

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • KOMUNIKACJA a korzystne relacje interpersonalne. Analiza transakcyjna, czyli zrozumienie naszych zachowań i komunikacja w trudnych czasach

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG BANKOWYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • MOTYWOWANIE – doskonalenie umiejętności menedżerskich – ZMOTYWUJ SIEBIE – ZARAŹ MOTYWACJĄ INNYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • OD KONFLIKTU DO WSPÓŁPRACY. PRAKTYCZNE WARSZTATY KONSTRUKTYWNEGO ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW (3 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • ZARZĄDZANIE CZASEM DLA BANKÓW (3 dni)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Biegnąca pod wiatr czyli jak stres i negatywne emocje przekształcić w siłę i pewność siebie

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY – PRESTIŻOWE SEMINARIUM MENEDŻERSKIE (2 DNI)

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • PROCES REKRUTACJI PRACOWNIKÓW, PODSTAWY OUTPLACEMENTU, DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY