Przejdź do treści
SŁOWNIK BRANŻOWY

C Coaching – metoda indywidualnej pracy coacha z Klientem wspierająca Klienta w rozwiązywaniu problemów, podnoszeniu skuteczności i efektywności indywidualnej i zespołowej. Cena szkolenia - cena, która stanowi wartość, będącą sumą opłat uczestnika szkolenia
  F1 Firma szkoleniowa - przedsiębiorca lub organizacja, prowadząca zarejestrowaną działalność w obszarze edukacji Faktura proforma - dokument, przekazywany  w postaci elektronicznej, obrazujący wartość umówionych płatności Faktura VAT - dokument przekazywany pocztą stanowiący potwierdzenie wykonania usługi oraz opłacenia należności
S Szkolenia zamknięte, (zwane też „szytymi na miarę” lub "in company") to szkolenia, które firma szkoleniowa przygotowuje zgodnie z indywidualnymi potrzebami firmy zlecającej. Pomimo dużego nakładu pracy i środków finansowych, stanowią obecnie najbardziej efektywną formę szkolenia pracowników. Zazwyczaj dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy. Pozwala to firmie szkoleniowej na zapoznanie się ze specyfiką pracy swojego Klienta, jego kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami w zarządzaniu, obsłudze Klienta itd.

Szkolenia zamknięte to idealne rozwiązanie, gdy firma potrzebuje indywidualnego podejścia, aby podnieść kwalifikacje i umiejętności grupy już od 5 osób.

Zalety szkolenia zamkniętego:

- program, czas i miejsce ustalany ze Zleceniodawcą - wykładowca skoncentrowany na interesujących firmę obszarach tematycznych w powiązaniu ze specyfiką działalności firmy zlecającej szkolenie - możliwość przeprowadzenia szkolenia w miejscu pracy, co ułatwi jego organizację i oszczędzi czas
Szkolenia otwarte to szkolenia organizowane przez firmę szkoleniową, dedykowane osobom z różnych firm, przedsiębiorstw i instytucji. W szkoleniu takim biorą udział pojedyncze osoby z różnych firm, tworząc grupę szkoleniową. Program takiego szkolenia jest ściśle określony (uniwersalny) i nie ma możliwości jego indywidualnej modyfikacji.
Szkolenia otwarte to propozycja skierowana do osób, dla których oprócz wiedzy merytorycznej - równie ważna jest wymiana doświadczeń z pracownikami z innych firm.