PLANER

Inspirująco motywacyjne, profesjonalne i skuteczne szkolenia dla biznesu !

Menu

BADANIA MARKETINGOWE ONLINE

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Marketing

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Przedstawienie najnowszych osiągnięć teoretyczno – metodycznych z zakresu prowadzenia badań marketingowych oraz przybliżenie zagadnień związanych z samodzielnym projektowaniem badań, ich realizacją w terenie, doborem właściwych metod przetwarzania danych, interpretowaniem wyników oraz wykorzystaniem rezultatów badań w procesie podejmowania decyzji marketingowych. Słuchacze zdobędą również umiejętności z zakresu prowadzeniem badań za pomocą narzędzia internetowego webankieta.pl.

Korzyści dla uczestników:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał kompleksową wiedzę na temat badań marketingowych, będzie w stanie przygotować projekt badań, dokonać wyboru jednej z metod badawczych, zaprojektować narzędzie badawcze a następnie przeprowadzić badania i sporządzić raport badawczy. Dodatkowo, uczestnik zostanie zapoznany z internetowym narzędziem badawczym – serwisem www.webankieta.pl, który pozwala na szybkie i efektywne przeprowadzenie badań za pomocą Internetu dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu badań marketingowych.

Najważniejsze zdobyte umiejętności:

 • przygotowanie projektu badań
 • wykorzystanie metod i technik badawczych
 • budowa kwestionariusza
 • dotarcie do grupy docelowej
 • znajomość obsługi serwisu webankieta.pl
 • prowadzenie badań online
 • prezentacja wyników badań – forma pisemna
Program szczegółowy szkolenia

1. Wprowadzenie do badań marketingowych

 • Miejsce i rola badań rynkowych i marketingowych w systemie informacji marketingowej przedsiębiorstw
 • Organizacja badań rynkowych i marketingowych w przedsiębiorstwie
 • Transformacja problemów decyzyjnych w problemy badawcze
 • ćwiczenie – przekształcenie problemu decyzyjnego w problem badawczy

2. Procedura badań marketingowych

 • Cele, zakresy i etapy badań marketingowych
 • Projekt badań
 • Zasady wyboru wykonawców badań
 • ćwiczenie – przygotowanie projektu badań

3. Charakterystyka wybranych metod badań bezpośrednich

 • Metody badań ilościowych – metody ankietowe, wywiady
 • Metody badań jakościowych – zogniskowane wywiady grupowe, indywidualne wywiady pogłębione, techniki projekcyjne
 • Dobór próby w badaniach
 • Zasady budowy kwestionariusza
 • ćwiczenia: poprawa błędów w kwestionariuszu, sporządzenie kwestionariusza

4. Zastosowanie Internetu w badaniach marketingowych

 • Podstawy teoretyczno-metodyczne badań w Internecie
 • Funkcjonalność narzędzia badawczego na przykładzie serwisu Webankieta.pl
 • Promocja badania w Internecie
 • Aspekt prawny prowadzenia badań w Internecie
 • ćwiczenie – sporządzenie listu przewodniego oraz zaproszenia do udziału w badaniu oraz przygotowanie mailingu

5. Metody analizy informacji marketingowych

 • Weryfikacja i selekcja informacji
 • Kodowanie informacji
 • Projektowanie tablic roboczych i wynikowych
 • Komputerowa analiza danych – na przykładzie SPSS’a
 • studium przypadku

6. Wykorzystanie wyników badań w procesie podejmowania decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie

 • Przykłady zastosowań wyników badań marketingowych w podejmowaniu decyzji taktycznych i strategicznych

Metody realizacji treningu:

 • wykład interaktywny – wprowadzenie do zagadnień
 • praktyczne ćwiczenia – m. in.: przygotowanie projektu badań, kwestionariusza online
 • praca w grupie – uczestnicy rozwiązują realne problemy, z jakimi stykają się badacze podczas prowadzenia badań
Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania